4701 Vrakpositioner
Vill du ha filer till GPSen eller Plottern emaila: vrakpositioner@northriver.se
Vrak Info Latitude Longitude Symbol
085 VRAGET 085 vraget  Depth = 28 m N56.29933 E11.99250 Shipwreck
1               BRADOR-I-SANDEN-PA-1-2-METER-SYD-OM-UDDE N61.41738 E17.14137 Shipwreck
101-ALFSOL      SLUP-FORLISTE-1894-FUNNEN-AV-ESDK N61.61760 E17.26135 Shipwreck
102-TJALF       BRIGG-SJONK-1889-MELLAN-STUMPEN-OCH-BOND N61.60578 E17.25730 Shipwreck
103-FORLISNING  FORLISNINGSUPPGIFT-ENLIGT-ALDRE-FISKARE N61.59070 E17.29076 Shipwreck
104-1700TALS-FA ALDRE-FARTYG-GICK-NER-I-ISEN N61.60693 E17.16270 Shipwreck
106             LASTANGARE-WATTINSON-1892-RIMLIGTVIS-BAR N61.62435 E17.13382 Shipwreck
107-PRAM-       BORDE-AVSE-PRAM N61.62417 E17.16585 Shipwreck
110-NATFASTE    N61.58520 E17.25772 Shipwreck
111-JONAS       LOKAL-SKUTA-20-M-FRAN-STRANDEN N61.57323 E17.07535 Shipwreck
112             UPPGIFT-OM-ANNAN-MINDRE-SKUTA N61.57060 E17.07178 Shipwreck
113             VARKPLATS-ENLIGT-ANDERS-NORDLUND N61.57735 E17.10862 Shipwreck
114             FORLISNINGSPLATS-FOR-SKONARE-AV-ROSLAGEN N61.56917 E17.24865 Shipwreck
115             FORLISNINGS-UPPGIFT N61.56631 E17.24291 Shipwreck
116             NATFASTE-PA-18-20M-FRAN-10M--SYNS-PA-EKO N61.56837 E17.23178 Shipwreck
117-PRAM        N61.54715 E17.05898 Shipwreck
118-HOPPET-OCH- TVA-LOKALA-SKUTOR--HOPPET-BRANN-MED-HOLA N61.54562 E17.07163 Shipwreck
119             TVA-LOKALA-SKUTOR--HOPPET-BRANN-MED-HOLA N61.54613 E17.07318 Shipwreck
120-NATFASTE    TVA-NATFASTEN-SYNLIGA-PA-EKOLOD N61.54132 E17.23796 Shipwreck
121-ENIGHETEN   GALEAS-FRAN-STROMSTAD-SJONK-NNO-STORM-06 N61.55333 E17.35500 Shipwreck
122-NATFASTE    EJ-SAMMA-UPPG--LAMNARE-SOM-120 N61.54147 E17.24647 Shipwreck
123             NATFASTE--EV--STENBLOCK-ELLER-LAXPALAR-- N61.55322 E17.26288 Shipwreck
124             NATFASTE-PA-12-13-METERS-DJUP-8-M-FRAN-B N61.54837 E17.27275 Shipwreck
125             UTSLAG-PA-EKOLOD-PAMINNANDE-OM-VRAK---SK N61.57486 E17.28351 Shipwreck
126             UPPGIFT-OM-VRAKPLATS N61.57487 E17.28580 Shipwreck
127             ROSLAGSTORG--LEGENDARISK-ANKARPLATS N61.56267 E17.30230 Shipwreck
128             FORLISNINGSPLATS-FOR-GALEAS-1850-KRAKSUN N61.56655 E17.30992 Shipwreck
129             EMANUEL-AV-LANNA-1906-SJONK-SLOGS-SONDER N61.56892 E17.30752 Shipwreck
130             SKONAREN-OSTHAMMAR-MED-TRAKOLSLAST-SJONK N61.56353 E17.34025 Shipwreck
132-MYNTVRAKET  -GRANSKARSVRAKET--SAMMA-SOM-135 N61.55855 E17.31147 Shipwreck
135             GALEAS-FORLISTE-1835--15-METER-LANG--LAT N61.55847 E17.31192 Shipwreck
136             UPPFIGT-OM-VRAKPLATS N61.56855 E17.32802 Shipwreck
137             SKONAREN-RUDOLF-AV-BLIDO-1912 N61.56370 E17.34303 Shipwreck
138             VRAKDELAR-SANNOLIKT-RUDOLF N61.56378 E17.33770 Shipwreck
142             STORSUNDET-FYND-AV-KRAVELLBYGGT-OCH-KLIN N61.56085 E17.36002 Shipwreck
144-GUNNARSHALL FORLISNING-AV-SEGELJAKT-ENLIGT-TRADITION N61.53782 E17.33423 Shipwreck
145-GUNNARSHALL FORLISNINGSPLATS-FOR-FULLRIGGARE-ELLER-D N61.53980 E17.33969 Shipwreck
146             VRAKPLATS-ENLIGT-SVEN-ERIK-LARSSON-ENANG N61.54605 E17.35653 Shipwreck
147             FORLISNINGSPLATS-FOR-TVA-FARTYG-ENLIGT-T N61.54315 E17.34777 Shipwreck
148             ALDRE-FORLISNINGSPLATS-ENLIGT-AGOFISKARE N61.53587 E17.36422 Shipwreck
149-NATFASTEN   MOJLIGTVIS-LAXPALAR N61.53641 E17.36738 Shipwreck
150             FYNDPLATS-FOR-VRAKDELAR-OCH-ANKARE N61.54327 E17.38668 Shipwreck
151             FYNDPLATS-FOR-RA-UTANFOR-INLOPPET-TILL-H N61.53488 E17.39028 Shipwreck
155-LOJAN       GALEAS-FORLISTE-1831-PA-SODRA-SIDAN-AV-T N61.51723 E17.37914 Shipwreck
156-NATFASTNOR- NATFASTNOR--FYNDPLATS-FOR-DACKSBALK-AV-E N61.50990 E17.37722 Shipwreck
157-VRAKDELAR-H N61.52103 E17.39953 Shipwreck
158-NATFASTEN   NA N61.52043 E17.41504 Shipwreck
159-CARL-GUSTAF TRA-BARK-PA-49-METER-GRUNDSTOTTE-OCH-SJO N61.53014 E17.41072 Shipwreck
161             FYNDPLATS-FOR-ANKARE-FRAN-CARL-GUSTAF N61.53442 E17.41917 Shipwreck
162             AV-EK--SANNOLIKT-AV-CARL-GUSTAF-SOM-SLOG N61.53913 E17.41500 Shipwreck
163             NATFASTEN-MED-TROLIGT-VRAK-ENLIGT-FISKAR N61.52672 E17.43033 Shipwreck
164-SONDERSLAGE N61.53608 E17.44403 Shipwreck
165             SV-OCH-NO-NATFASTEN-ENLIGT-FISKARE N61.52965 E17.46300 Shipwreck
166-NYTTAN      SKONARE-FORLISTE-VID-AGONS-OSTRA-SPETS-1 N61.54290 E17.46862 Shipwreck
167-S-S-BARD    LASTANGARE-PA-72M-GRUNDSTOTTE-OCH-SJONK- N61.54470 E17.46897 Shipwreck
168-S-S-DALAND  82-M-LASTANGARE-GRUNDSTOTTE-I-DIMMA-1931 N61.54490 E17.46958 Shipwreck
169-NATFASTEN   TROLIGTVIS-BARD-ELLER-DALAND N61.54380 E17.47047 Shipwreck
1700TALS VRAK    N55.72330 E15.73415 Shipwreck
170-GABRIEL     FORLISTE-VID-GABRIELS-STEN-ENLIGT-FOLK N61.54798 E17.46457 Shipwreck
172-ANNA-CHARLO GALEAS-LASTAD-MED-SPRIT-OCH-ANNAT-SJONK- N61.54762 E17.46524 Shipwreck
173-APASIA      SKONARE-SJONK-1876-OBESTAMD-POSITION-VID N61.54227 E17.48667 Shipwreck
174-OSTERBOTTEN SJONK-VID-OBESTAMD-POS-AGON-1748 N61.53918 E17.48223 Shipwreck
175-RODMALSKLAC NATFASTEN N61.55532 E17.45342 Shipwreck
176-CHARLOTTE   HOST-1921-INTRAFFADE-VARSTA-STORMEN-I-MO N61.55175 E17.44363 Shipwreck
177-LAXEN       TRADITION-OM-SPRITLASTAT-FARTYG N61.55587 E17.43316 Shipwreck
178-FORLISNINGS TRALASTAT-FARTYG-KAPTEN-MED-TRABEN N61.55038 E17.46448 Shipwreck
179             NATFASTNOR--KOM-INTE-LOSS-FORAN-PA-FJARD N61.55308 E17.45040 Shipwreck
179-ENIGHETEN   FORLISNINGSRAPPORT-1906-GALEAS-FRAN-RESO N61.55242 E17.45082 Shipwreck
180             NATFASTE-PA-30-METER-TROLIGEN-VRAK-ENLIG N61.55742 E17.46408 Shipwreck
181             FORLISNINGSPLATS-FOR-BOGSERBAT--AVSER-KA N61.57000 E17.44908 Shipwreck
182             NATFASTEN-MED-MYCKET-VRAKDELAR N61.50227 E17.74612 Shipwreck
185-NATFASTNOR  N61.46842 E17.40408 Shipwreck
186-NATFASTNOR  N61.46643 E17.40098 Shipwreck
187-NATFASTNOR  GRUND-PA-7-FAMNAR N61.52555 E17.22043 Shipwreck
188-NATFASTE    N61.53273 E17.20880 Shipwreck
189             NATFASTE--KRAFTIGT--C-500M-NE-FYREN--HAS N61.51558 E17.21748 Shipwreck
190             NATFASTE-PA-4-5-FAMNAR N61.50793 E17.20975 Shipwreck
191             MARKLIGT-UTSLAG-PA-EKOLOD--ENL-ALBERT-OS N61.50915 E17.22157 Shipwreck
192             NATFASTEN--TROLIGEN-DOCK-STEN N61.49775 E17.22855 Shipwreck
193             FASTNOR-MED-NAT-ENLIGT-AXEL-ERIKSSON--FJ N61.49443 E17.22390 Shipwreck
194             FORLISNINGSPLATS-FOR-PRAM-PAVAG-KARSKAR- N61.50113 E17.17462 Shipwreck
195             MARKLIGT-UTSLAG-PA-EKOLOD N61.51150 E17.19407 Shipwreck
196             GAMMELHAMNEN-ENHAMMAREN-FYND-AV-BATDELAR N61.51240 E17.17805 Shipwreck
197-LAVETT      LAVETT-TILL-MINDRE-KANON-UPPTAGEN-FRAN-7 N61.52553 E17.14833 Shipwreck
198             VRAKPLATS-FOR-SKUTA-DITO--PER-ERIKSSON-- N61.51043 E17.12823 Shipwreck
199             FYNDPLATS-FOR-TRANARAD-MINDRE-BAT--3-M-F N61.52023 E17.15985 Shipwreck
200             FORLISNING-OCH-VRAK-ENLIGT-MUNTLIG-TRADI N61.46705 E17.17148 Shipwreck
201             VRAKPLATS-FOR-MINDRE-JARNBAT--ANVANDES-F N61.46592 E17.14333 Shipwreck
202             VRAKPLATS-I-VIK--GUNNAR-NYKVIST--ENANGER N61.47805 E17.16725 Shipwreck
203             VRAKUPPGIFT-ENLIGT-GUNNAR-NYKVIST-ENANGE N61.40030 E17.19745 Shipwreck
204-SNACKEN     UPPGIFTER-OM-ALDRE-FARTYG-NEDBADDAT-I-SA N61.41668 E17.16925 Shipwreck
205-PITSKAR     NAT-FASTNOR--GUNNAR-NYKVIST--ENANGER--MO N61.37107 E17.13678 Shipwreck
206             FORLISNINGSPLATS-FOR-SKONAREN-HUDIK--184 N61.42590 E17.24787 Shipwreck
207             FORLISNINGSPLATS-FOR-PRAMEN-KEMI-A--LAST N61.42205 E17.21924 Shipwreck
208             OBESTAMD-POS-FOR-SLUPEN-MARGARETA-1903 N61.42537 E17.22308 Shipwreck
209             BODA-HAMRAR-SJUNKNA-I-SKROTPRAM-1909-HEL N61.47392 E17.22063 Shipwreck
211             FISKARE-FASTNADE-MED-TRAL--FICK-MED-DACK N61.39125 E17.35788 Shipwreck
212             DRAGGFASTE-PA-5-7-FAMNAR-DJUP-VID-LILLA- N61.42026 E17.22446 Shipwreck
213             FISKEBATAR-SJUNKNA-1895-OCH-1918-MED-MAN N61.43118 E17.23045 Shipwreck
214             FISKEBATAR-SJUNKNA-1895-OCH-1918-MED-MAN N61.42960 E17.22890 Shipwreck
215             FORLISN--PLATS-FOR-FARTYG-MED-SYMASKINER N61.48147 E17.27297 Shipwreck
216             TRESTENSUDDEN--FORLISNINGSPLATS-FOR-PRAM N61.44912 E17.19937 Shipwreck
217             TRADITION-OM-RYSKA-GALLARER-SJUNKNA-1721 N61.45778 E17.18932 Shipwreck
218             FLERA-SKUTVRAK-SIGNE-WASBERG--LANGVIND-- N61.45912 E17.13823 Shipwreck
219             UTANFOR-KROKSKAR--SKUTVRAK-ENLIGT-SIGNE- N61.45703 E17.14815 Shipwreck
221             UPPHUGGNA-ELLER-SJUNKNA-MALMSKUTOR-VID-M N61.45883 E17.13203 Shipwreck
222-NW-RONNSKAR VRAKPLATS-FOR-SEGELBAT-MED-AKTERSPEGEL-T N61.41440 E17.10575 Shipwreck
223             FISKEBAT-I-MARVATTEN-RUNT-1950--CA-20M-L N61.41300 E17.11435 Shipwreck
224N-E-VITGRUND NATFASTE-SOM-PLOTSLIGT-GER-EFTER--HELGE- N61.39467 E17.20355 Shipwreck
226             VRAKUPPGIFT--KANSKE-INTE-VRAK-UTAN-ANNAN N61.35417 E17.24950 Shipwreck
227-SKUTRABBET  UPPGIFT-OM-FARTYG-SOM-KOM-NORRIFRAN-OCH- N61.36755 E17.23625 Shipwreck
228J            FORLISNINGSPLATS-SKON-SKP-FRAN-ALAND--18 N61.36682 E17.24910 Shipwreck
228-KLACKSORARN FORL--UPPG--SKONARE--FRAN-ALAND-1882-OBE N61.36535 E17.25493 Shipwreck
229             N61.30437 E17.27290 Shipwreck
229-ROPAREN-VRE SKP-RUNEBERG-AV-LILLESAND-1894-I-ORKANLI N61.31193 E17.28940 Shipwreck
230             N61.33645 E17.21182 Shipwreck
230-OLSVIKSLAND FORL-PL--SKON--GUSTAF-AV-SUNDSVALL-1851 N61.33855 E17.21722 Shipwreck
231             N61.30527 E17.10993 Shipwreck
232             ALDRE-FARTYG-SANDBOTTEN-3-4M--SYNLIGT-FR N61.34132 E17.18832 Shipwreck
233-N-PENNINGGR NATFASTE-CA-70M-FRAN-LAND--TROLIGEN-SKUT N61.28678 E17.30712 Shipwreck
234             FORL-PL--SKONAREN-EULALIA-1851 N61.28683 E17.29728 Shipwreck
235NW-SKROVELN  BOGSERBAT-TROLIGEN-1940TAL--DELVIS-I-MAR N61.27960 E17.31911 Shipwreck
236-GRUND-NW-SK NATFASTE-MED-FYND-AV-VRAKDELAR N61.28132 E17.31163 Shipwreck
241             N61.27760 E17.23063 Shipwreck
242             N61.27280 E17.22515 Shipwreck
249             N61.27517 E17.21483 Shipwreck
253             N61.28773 E17.14758 Shipwreck
33AN Sverige N58.78050 E17.83517 Shipwreck
39 FAMNARS VRAKET chart dk101 (a)  Depth = 71.0 m N57.82150 E10.84967 Shipwreck
3-MAST.BARK ALBERT HÖEG 20-02-14 N57.58400 E11.75000 Shipwreck
-4              N61.37683 E17.21188 Shipwreck
-5              N60.68982 E17.66215 Shipwreck
52 FAMNARS VRAKET chart dk92 (a)  Depth = 93.0 m N57.82850 E10.72883 Shipwreck
530             N61.56840 E17.30193 Shipwreck
540             N61.34890 E17.31777 Shipwreck
558             N61.60582 E17.06350 Shipwreck
57-59-12-N-OCH- N57.98001 E11.52274 Shipwreck
578             N61.41083 E17.09125 Shipwreck
587             N61.51007 E17.18703 Shipwreck
588             N61.39673 E17.10672 Shipwreck
67              N61.62035 E17.48580 Shipwreck
83              N61.60555 E17.37793 Shipwreck
84              N61.60762 E17.37582 Shipwreck
89              N61.61543 E17.46397 Shipwreck
90              N61.60815 E17.49807 Shipwreck
A-10 Belgien N51.25502 E2.88690 Shipwreck
ABESSINIA England N55.64633 E-1.60450 Shipwreck
ABILLE Polen N54.59408 E18.79092 Shipwreck
ABUKIR Nordsjön N51.33253 E2.33193 Shipwreck
ACACIA          MINSPRANGD-1947-ANGFARTYG-100-METER-LANG N55.41013 E12.64128 Shipwreck
ACACIA M/S öresund   N55.40817 E12.63933 Shipwreck
ACCLIVITY England N55.46862 E-1.54627 Shipwreck
ADA GORTHON      N56.60667 E16.76333 Shipwreck
ADAGOR~1 Sverige N56.61262 E16.77688 Shipwreck
ADELAIDE Sverige N63.42667 E19.68833 Shipwreck
ADIAN Holland N51.93586 E3.84700 Shipwreck
ADMIRALENGRACHT Belgien N51.37323 E3.19902 Shipwreck
ADOLF           BARK-STRANDADE-1895 N60.73598 E17.45020 Shipwreck
ADONI kattegat  Depth = 12 m N56.63667 E12.70167 Shipwreck
ADOUR           ANGFARTYG-STRANDADE-1915--230-FOT-LANG N56.63878 E12.70218 Shipwreck
AEGIR Depth = 10 m N57.27575 E17.96602 Shipwreck
AEOLIA~1 England N50.50917 E-2.13883 Shipwreck
AFFAIRE Bornholm N55.10197 E15.16932 Shipwreck
AFRIKA Norge N60.55820 E6.91758 Shipwreck
AGDA Sverige N63.17833 E18.79833 Shipwreck
AGIL Öresund N56.17399 E12.45202 Shipwreck
AGNE            UNG--POS--19-METER-MOTORGALES-GICK-PA-GR N57.92815 E11.51745 Shipwreck
AGNES Norge N58.29275 E6.65533 Shipwreck
AGNES           20-METER-GALEAS-GICK-PA-GRUND-OCJ-BLEV-V N60.27927 E18.58833 Shipwreck
AGNES2          AGNES--TRA-BARK-PA-36M-FORSVANN-SPARLOST N55.26745 E15.00707 Shipwreck
AGNES-MARIA     1928-SKONERT N60.74805 E18.07692 Shipwreck
AGRO-MAJOR      STALFARTYG-GICK-PA-GRUND-OCH-SJONK-1969 N57.89084 E11.44324 Shipwreck
AILSAC~1 England N50.56083 E-2.79063 Shipwreck
AINA aina   N54.85833 E12.21467 Shipwreck
AKERENDAM Norge N62.41432 E5.58895 Shipwreck
AKKA England N55.94583 E-4.90695 Shipwreck
ALANSD~1 Holland N51.40331 E3.70689 Shipwreck
ALASTOR England N54.46000 E-5.62850 Shipwreck
ALAUNIA England N50.68417 E0.45472 Shipwreck
ALBATROS Depth = 8 m N56.36915 E16.59083 Shipwreck
ALBATROSS Sverige N59.09417 E10.79172 Shipwreck
ALBERT          MOTORSKONERT-1943 N60.47702 E18.55133 Shipwreck
ALBERT WILHELM Norge N58.1163113 E8.2474915 Shipwreck
ALBERT-2        MOTORSLATSKONERT-1941-GICK-PA-GRUND-PA-S N61.16992 E17.33741 Shipwreck
ALBERTROS HM 328 AF Depth = 39 m N57.24183 E8.15433 Shipwreck
ALBERTUS Nordsjön N53.85267 E8.97317 Shipwreck
ALBORGHUS Skagerack N57.24630 E8.46612 Shipwreck
ALCA Holland N51.38639 E4.18596 Shipwreck
ALDAN S246 chart dk2di7l7  Depth = 49.0 m N57.78300 E10.78200 Shipwreck
ALEX Skagerack N57.21442 E8.67208 Shipwreck
ALEXAN~1 Nordsjön N56.65928 E8.15972 Shipwreck
ALEXANDER NEUSKI    N56.68333 E8.13833 Shipwreck
ALEXANDER VON HUMBOLDT.  MOLLÖSUND. KOIT   N57.00840 E18.39175 Shipwreck
ALF             MOTORGALEAS-PA-25-M-GICK-PA-OCH-SLOGS-SO N61.73090 E17.50880 Shipwreck
ALFA            MOTORSKONERT-38-METER-GRUNDSTOTTE-OCH-BR N63.41035 E19.60750 Shipwreck
ALFHILD         KANALBAT-30-METER-SJONK-I-STORM-1916--KA N60.42048 E19.08240 Shipwreck
ALFHILDA Depth = 3 m N57.53493 E18.10457 Shipwreck
ALGRIA Tyskland N54.62700 E11.02933 Shipwreck
ALICE-GAULKE    LASTMOTORFARTYG-STRANDADE-1933 N58.39638 E19.16857 Shipwreck
ALIDA Holland N52.19769 E4.32649 Shipwreck
ALINEW~1 Holland N53.27316 E4.65953 Shipwreck
ALLANS VRAK Depth = 45 m N57.51150 E11.38333 Shipwreck
ALLEGRO Sverige N63.25692 E19.22139 Shipwreck
ALLEGRO         LASTANGARE-66-METER-GRUNDSTOTTE-OCH-SJON N63.25303 E19.20437 Shipwreck
ALLIANCE Öresund N56.18326 E12.28392 Shipwreck
ALLIANCE H 156 alliance h 156   N56.18383 E12.28517 Shipwreck
ALLIS Sverige N58.88157 E17.98700 Shipwreck
ALLSTERDAMM Sverige N63.18333 E18.86667 Shipwreck
ALMA            SKONARE-GICK-PA-GRUND-1925--26-METER-LAN N60.09572 E18.85263 Shipwreck
ALNES chart dk103   N56.76717 E11.99933 Shipwreck
ALOHA Belgien N51.24867 E2.70330 Shipwreck
ALPHA Öresund   N55.74167 E12.68733 Shipwreck
ALSTEIN Norge N59.43948 E10.65818 Shipwreck
ALSTERDAMM      LASTANGARE-PA-60-METER-GRUNDSTOTTE-OCH-S N63.18717 E18.89352 Shipwreck
ALTAIR Norge N63.16667 E7.03333 Shipwreck
ALTMARK Holland N51.83770 E3.01722 Shipwreck
ALTNES MS altnes m/s Depth = 10.0 m N56.76717 E11.99933 Shipwreck
ALUDRA Holland N53.46409 E4.81997 Shipwreck
AMALER Holland N51.43950 E3.61117 Shipwreck
AMALIE~1 Nordsjön N53.99683 E8.36450 Shipwreck
AMANDA skälderviken  Depth = 5 m N56.45667 E12.54833 Shipwreck
AMANDA~1 Nordsjön N57.22475 E8.17827 Shipwreck
AMANDUS         GALEAS-GICK-PA-GRUND-1881 N62.23302 E17.66035 Shipwreck
AMASIS 01 133 m   N58.23950 E11.26133 Shipwreck
AMATHYST Holland N51.73662 E3.66341 Shipwreck
AMAZONE Tyskland N54.58882 E13.65950 Shipwreck
AMBERLY England N53.04867 E0.97000 Shipwreck
AMELAND Holland N51.89037 E3.25435 Shipwreck
AMERIKA Holland N53.64906 E5.04215 Shipwreck
AMIGO    N55.38013 E10.85708 Shipwreck
AMIGO    N55.38083 E10.85800 Shipwreck
AMIRALSKEPP SOPHIA buskär    N57.63667 E11.69167 Shipwreck
AMMARMAR Norge N58.01611 E7.39855 Shipwreck
AM-MER-MAR Norge N57.95783 E7.56500 Shipwreck
AMOR Holland N51.41575 E2.15580 Shipwreck
AMOR MS amor m/s   N55.03533 E11.31583 Shipwreck
AMOS S/S    N57.73633 E11.09567 Shipwreck
AMSTEL SS Depth = 44 m N57.77433 E11.12400 Shipwreck
AMSTERDAM       LASTANGARE-PA-61-METER-GICK-PA-GRUND-189 N57.59330 E16.82318 Shipwreck
AMSTREL l: 65m h: 6m  Depth = 45.0 m N57.77340 E11.12365 Shipwreck
AMYALANE Depth = 1 m N57.38758 E18.17508 Shipwreck
ANDERS MARTIN    N56.13100 E11.80217 Shipwreck
ANDERS~1 Kattegatt N56.13095 E11.80059 Shipwreck
ANDREA~1 N40.48833 E-69.85000 Shipwreck
ANE             BOGSERBAT-SJONK-UNDER-BOGSERING-1982--EJ N61.77060 E17.71357 Shipwreck
ANEKATRINE chart se932 (a)   N57.88567 E10.69350 Shipwreck
ANEKATRINE N57.89091 E10.66514 Shipwreck
ANEKIR~1 Öresund N55.99770 E12.62233 Shipwreck
ANEMETTEM l: h: 3m  Depth = 174.0 m N58.02947 E10.90082 Shipwreck
ANEMON Norge N60.55820 E6.91758 Shipwreck
ANEMONEVRAGET    N55.83050 E12.69283 Shipwreck
ANEMONEVRAKET Öresund N55.83065 E12.69253 Shipwreck
ANEMONVRAKET öresund   N55.83123 E12.69375 Shipwreck
ANGANTYR        NAGONSTANS-HAR-LIGGER-ETT-STORRE-SEGELFA N60.29745 E18.99526 Shipwreck
ANITA           MOTORGALEAS-DREV-PA-GRUND-1979-SLOGS-SON N56.90790 E18.25341 Shipwreck
ANJA            LASTFARYG-PA-40-METER-SJONK-EFTER-KOLLIS N56.33833 E16.95102 Shipwreck
ANKARE 4ST benskär  Depth = 24 m N57.66333 E11.61333 Shipwreck
ANKERKÆDE       N56.23050 E6.44783 Shipwreck
ANN MS ann m/s   N56.64017 E11.08867 Shipwreck
ANNA Sverige N56.08833 E15.50600 Shipwreck
ANNA       N55.00833 E12.97000 Shipwreck
ANNA K 462 anna k 462   N54.83500 E12.25000 Shipwreck
ANNA SOFIA Depth = 11 m N57.63777 E18.27367 Shipwreck
ANNA01 anna   N56.62167 E12.80000 Shipwreck
ANNA01~1 Danmark N55.88580 E10.73005 Shipwreck
ANNA-AF-BRANTEV SLATTOPPAD-SKONARE-PA-21-METER-FORLISTE- N57.59575 E16.81350 Shipwreck
ANNA-BERTHA Sverige N63.46167 E19.59333 Shipwreck
ANNA-MATILDA Sverige N63.33833 E19.66667 Shipwreck
ANNAMS~1 Danmark N55.41157 E12.34412 Shipwreck
ANNAPA~1 Holland N53.41216 E5.12085 Shipwreck
ANNAPE~1 Kattegatt N57.27311 E10.54950 Shipwreck
ANNE METTE S 291 Depth = 180 m N58.02917 E10.90150 Shipwreck
ANNELIESA anneliesa   N54.15000 E11.23717 Shipwreck
ANNEMA~1 Kattegatt N57.20882 E10.54092 Shipwreck
ANNEMETTEM Depth = 120 m N58.29467 E10.90082 Shipwreck
ANNEMI~1 Nordsjön N54.36850 E6.83717 Shipwreck
ANNIE BUTLER Norge N59.9180000 E5.5228333 Shipwreck
ANNIHU~1 Holland N53.58786 E6.38786 Shipwreck
ANNIONA Bornholm N55.28427 E14.61589 Shipwreck
ANSI Holland N53.40588 E5.02473 Shipwreck
ANTARES 01 L: 98M H: 10M  Depth = 60.0 m N58.16383 E11.24417 Shipwreck
ANTARES M/S    N54.97383 E10.94517 Shipwreck
ANTJE antje   N57.48217 E8.52717 Shipwreck
ANTON SCHMIDT N68.4347284 E17.3773992 Shipwreck
ANTONS~1 Norge N68.43432 E17.37645 Shipwreck
ANÖ M/S    N56.61917 E11.08950 Shipwreck
APACHE Belgien N51.31462 E2.79322 Shipwreck
APOLLO England N56.26950 E-5.68417 Shipwreck
APORTI Holland N51.43617 E3.63333 Shipwreck
ARABERT         ANGLASTARTYG-PA-87-METER-SJONK-EFTER-KOL N64.37668 E21.93677 Shipwreck
ARAD Holland N53.43901 E5.42291 Shipwreck
ARBEITSPONTON Nordsjön N54.44350 E6.92033 Shipwreck
ARCHANGELSK Norge N57.99944 E7.46521 Shipwreck
ARCTIC Nordsjön N56.65657 E8.15179 Shipwreck
ARCTIC~1 England N54.31348 E0.36592 Shipwreck
ARDENNA         LASTANGARE-SJONK-PA-77M-GRUNDSTOTTE-OCH- N57.84888 E11.54568 Shipwreck
ARDENNIA kattegat   N57.84900 E11.55700 Shipwreck
ARDLOUGH England N53.57967 E-3.84067 Shipwreck
ARDMOUNT Belgien N51.42667 E2.90867 Shipwreck
ARES    N55.28600 E13.17833 Shipwreck
ARES Sverige N55.28587 E13.17875 Shipwreck
ARETA Holland N52.04300 E4.17950 Shipwreck
ARETEA~1 Danmark N55.02271 E11.07942 Shipwreck
ARGENTINA Norge N58.39498 E5.99035 Shipwreck
ARGENTINA       N58.43333 E5.90000 Shipwreck
ARGO Sverige N58.73465 E17.86500 Shipwreck
ARGO  1924  Depth = 20 m N58.73700 E17.86867 Shipwreck
ARGO            BARGNINGSANGARE-34M-FORSVANN-1920-NANSTA N55.93508 E15.49943 Shipwreck
ARGONAUT England N50.80917 E0.84217 Shipwreck
ARIANA Holland N51.37473 E3.87640 Shipwreck
ARIEL           LASTANGARE-PA-80M-SJONK-EFTER-KOLLISION- N56.01203 E16.41750 Shipwreck
Ariel                                48m    Ångare Sönderbruten N56.01600 E16.42150 Shipwreck
ARISAN Norge N62.39833 E5.52500 Shipwreck
ARKONA arkona   N54.05867 E10.83983 Shipwreck
ARMERET TRAWLER Depth = 12 m N56.86783 E10.67367 Shipwreck
ARNEMUIDEN Holland N51.44050 E3.58450 Shipwreck
ARNESVRAK l: h: 2m  Depth = 48.0 m N57.96708 E11.33335 Shipwreck
ARNGAST Polen N54.87803 E17.97183 Shipwreck
ARNO England N50.70000 E0.75000 Shipwreck
ARNOLD MS Depth = 19 m N56.06950 E11.70333 Shipwreck
ARTEMIS         LASTANGARE-PA-68-METER-SJONK-EFTER-KOLLI N55.53338 E12.70882 Shipwreck
ARTHUR    N57.70083 E10.99683 Shipwreck
ARTHUR chart dk2di7l6   N57.70043 E10.99660 Shipwreck
ARTHUR          ANGARE-FRAN-PANAMA-SJONK-EFTR-KOLLISON-M N57.60141 E11.13518 Shipwreck
ARTHUR2         LASTANGARE-PA-74M-SANKTES-AV-UBAT-1916 N57.73068 E10.88432 Shipwreck
ARTUR l: 74 m h: 7m  Depth = 43.0 m N57.71667 E11.11667 Shipwreck
ARTUS HOFF      N57.63677 E11.02060 Shipwreck
ARTUS HOFF S/S    N57.63733 E11.02433 Shipwreck
ASBORG England N50.53083 E-1.26333 Shipwreck
ASHBURY England N58.54703 E-4.41098 Shipwreck
ASHFORD England N50.65200 E0.13033 Shipwreck
ASPEN Holland N52.47287 E4.54660 Shipwreck
ASSOCIATION England N49.86217 E-6.40833 Shipwreck
ASTER aster   N56.08733 E7.98217 Shipwreck
ASTER Nordsjön N56.08683 E7.98100 Shipwreck
ASTORIAS S/S astorias s/s   N54.65067 E12.53400 Shipwreck
ATLANTIC HD-42 atlantic hd-42   N57.95033 E9.78600 Shipwreck
ATLAS Depth = 5 m N57.74183 E10.67300 Shipwreck
AUGUST LEONARD    N56.50150 E11.70033 Shipwreck
AUGUST~1 Kattegatt N56.50004 E11.69677 Shipwreck
AUGUSTA Kattegatt N57.68173 E11.76151 Shipwreck
AUGUSTA Sverige N62.96000 E18.55833 Shipwreck
AUGUSTE Tyskland N54.58917 E13.49200 Shipwreck
Auguste Hermelich (ex. Ost) 48m   Ångare  intakt,  utom brygghuset N56.71742 E16.93908 Shipwreck
AUGUST-THYSSEN  1940-98-METER-LANG-PA-58-METES-DJUP N60.28783 E18.93572 Shipwreck
AUGUSTUS        GALEAS-LASTAD-MED-KALK-STRANDADE-OCH-SJO N61.25025 E17.33468 Shipwreck
AURA-II         FINSKT-PASSAGERARFARTYG-OMBYGGT-TILL-STR N60.38462 E19.16767 Shipwreck
AURANIA England N56.60167 E-6.32667 Shipwreck
AURETTA Holland N51.40657 E2.80290 Shipwreck
AURORA Bornholm N55.30446 E14.74269 Shipwreck
AURORA          LASTANGARE-PA-490-BRUTTOREG--TON-SJONK-I N59.06050 E19.39037 Shipwreck
AURORA~1 Holland N53.49108 E5.57678 Shipwreck
AURORA~2 Holland N53.32267 E5.27367 Shipwreck
AVALANCHE England N50.44267 E-2.84417 Shipwreck
AXEL            SKONERTEN-AXEL-SJON-1924-MED-FINNGRUNDET N60.97091 E18.34033 Shipwreck
AXEL2           SJONK-1949-MOTORGALEAS-UTANFOR-STALNASHA N61.31655 E17.32297 Shipwreck
AXWELL England N50.64133 E0.67250 Shipwreck
AZELA           BRIGG-I-EK-PA-164-BRT-SATTES-PA-GRUND-I- N59.53059 E19.54189 Shipwreck
B-17 Holland N51.82756 E3.87032 Shipwreck
B-17 Holland N51.82833 E3.87785 Shipwreck
BAIDAR Holland N51.64858 E3.62413 Shipwreck
BAJORAI bajorai   N55.06600 E15.13983 Shipwreck
BALDER Depth = 10 m N56.99028 E18.42708 Shipwreck
BALLONGEN ballongen   N57.86900 E10.45133 Shipwreck
BALOERAN Holland N52.48937 E4.52958 Shipwreck
BALTIC    N56.08325 E15.49520 Shipwreck
BALTIC Kattegatt N57.25214 E11.61975 Shipwreck
BALTIC Sverige N56.08322 E15.49169 Shipwreck
BALTIC vrak 58-57m 1m, to,la,bl,se  Depth = 58 m N57.83533 E11.23200 Shipwreck
BALTIC GG679 baltic gg679  Depth = 55.0 m N57.83552 E11.23218 Shipwreck
BALTIC~1 Danmark N55.25970 E12.58412 Shipwreck
BALTYKA Polen N54.60603 E18.79419 Shipwreck
BAMMARBODAVRAKE SANDPRAM--15-M-FRAN-LAND-DJUP-10-11-METE N59.50757 E18.48055 Shipwreck
BANDAK Norge N61.04272 E4.87007 Shipwreck
BARBARA-ERICA   SKONERT-PA-17M-STRANDADE-I-SNOTJOCKA-185 N56.98843 E18.18647 Shipwreck
BARCALOA R481 barcaloa r481   N55.11500 E14.40167 Shipwreck
BARDOWIE        STRANDADE-OCH-SJONK--BARK-PA-5000-TON-AV N60.50968 E18.50060 Shipwreck
BARENFELS Norge N60.51933 E5.07706 Shipwreck
BARK    N57.65150 E10.75467 Shipwreck
BARK bark   N57.44033 E10.69000 Shipwreck
BARKEN RAGNA 1903-03-18 stora brottet so vinga   N57.62383 E11.62167 Shipwreck
BARNHI~1 England N50.78972 E0.33888 Shipwreck
BARONC~1 England N52.07081 E-5.01713 Shipwreck
BARONG~1 N44.94033 E13.57783 Shipwreck
BARSEBÄCKSKOGGEN Depth = 5 m N55.73867 E12.94287 Shipwreck
BARTELS    N57.35000 E17.15000 Shipwreck
BASIL England N50.58333 E0.68333 Shipwreck
BATAVIER III SS batavier iii ss   N56.82617 E11.14167 Shipwreck
BATFYND         TRASIG-BAT-MED-DODE-KAPTENEN-FRAN-INGA-I N61.54592 E17.34550 Shipwreck
BAYGITANO England N50.69667 E-2.93417 Shipwreck
BEACONSFIELD Norge N63.04160 E7.35532 Shipwreck
BEGONIA Norge N60.86835 E7.12398 Shipwreck
BEHAR England N52.70683 E-5.11633 Shipwreck
BELGICA Norge N68.79583 E16.00000 Shipwreck
BELLIVER        LASTANGARE-PA-59M-FORSVANN-1911-NARHETEN N60.27792 E19.12917 Shipwreck
BENGAN 70-58m 12m, l: h: 12m  Depth = 70 m N57.87717 E11.38883 Shipwreck
BENGT-JONSSON   KANALANGARE-PA-30M-SJONK-1910-EFTER-LACK N56.61225 E16.77370 Shipwreck
BENGTS~1 Polen N55.04167 E17.65889 Shipwreck
BENT FLEMMINGS HOLD   bent flemmings hold   N56.53450 E12.54017 Shipwreck
BENTON~1 England N50.30895 E-3.52867 Shipwreck
BENZINAREN öresund   Depth = 123 m N55.68615 E12.64198 Shipwreck
BERGUM Nordsjön N53.83383 E7.30867 Shipwreck
BERGVRAKET      N57.84667 E11.01867 Shipwreck
BERKEL          M-S-BERKEL-1950--BERTIL-ROSTLUND--AVEN-F N61.27945 E17.39990 Shipwreck
BERNLEF SS Depth = 22 m N56.16583 E12.12167 Shipwreck
BERNY skagen  Depth = 50 m N57.54007 E11.36652 Shipwreck
BERNY           LASTFARTYG-I-STAL-PA-60M--SJONK-1961-EFT N57.54167 E11.41667 Shipwreck
BERTEL  Depth = 150 m N58.05483 E11.01817 Shipwreck
BERTHA Depth = 6 m N56.77175 E16.48508 Shipwreck
BERTHA Öresund N55.69180 E12.67945 Shipwreck
BERTILS VRAK bertils vrak  Depth = 20 m N57.85997 E11.41323 Shipwreck
BETA            STALPRAM-PA-48M-SJONK-UNDER-BOGSERING-19 N54.67827 E14.10860 Shipwreck
BETONKLODS betonklods   N55.81850 E12.57900 Shipwreck
BETONPRAM öresund   N55.70000 E12.64250 Shipwreck
BETONSCHUTE Tyskland N54.48722 E10.10352 Shipwreck
BETSYA~1 England N50.61632 E-1.83273 Shipwreck
BETTE VRAG bette vrag   N57.52200 E11.18000 Shipwreck
BETTY-AV-BRANTE SKONERT-I-EK-PA-28M-SJONK-EFTER-GRUNDSTO N58.75767 E17.81750 Shipwreck
BH14-33      N57.98248 E11.44105 Shipwreck
BH-BLENDA    N56.85098 E11.85038 Shipwreck
BH-DAGMAR l: h: 9m  Depth = 24.0 m N56.72173 E12.44237 Shipwreck
BH-FRANKFU l: h: 5m  Depth = 31.0 m N56.60663 E11.98513 Shipwreck
BH-FREDRIK l: h: 6m  Depth = 27.0 m N56.97363 E11.68962 Shipwreck
BH-FRITZ V l: h: 4m  Depth = 33.0 m N56.76705 E11.91992 Shipwreck
BH-GLASSEN      N58.31542 E10.97157 Shipwreck
BH-HAKEB      N58.07270 E11.29668 Shipwreck
BH-HOHENHO 40-53m   N57.74988 E11.49650 Shipwreck
BH-HOLET      N58.18772 E10.86410 Shipwreck
BH-HOLMEN l: h: 5m  Depth = 28.0 m N56.35248 E12.43755 Shipwreck
BH-JULIUS l: h: 5m  Depth = 31.0 m N56.59667 E11.97845 Shipwreck
BH-KNALLEB      N58.11595 E11.13155 Shipwreck
BH-KRANA 95-111m   N57.99270 E11.17790 Shipwreck
BH-KRYSSET      N58.00918 E11.23935 Shipwreck
BH-KULLAR1      N58.03665 E11.27368 Shipwreck
BH-KULLAR2      N58.04455 E11.26408 Shipwreck
BH-LILLAN      N58.00267 E11.41617 Shipwreck
BH-LILLEN      N57.99665 E11.39642 Shipwreck
BH-LUBBKAN      N58.44082 E10.57965 Shipwreck
BH-MAST58      N58.11355 E11.28603 Shipwreck
BH-MI-STEN      N58.09878 E11.27197 Shipwreck
BH-N-YTONG      N58.00850 E11.25343 Shipwreck
BH-OBOJEN      N58.12420 E10.77140 Shipwreck
BH-PLUTTAR      N58.00540 E11.40107 Shipwreck
BH-PROPELE      N58.45053 E10.52362 Shipwreck
BH-REPET      N58.01537 E11.22218 Shipwreck
BH-RINGEN      N57.97760 E11.33428 Shipwreck
BH-ROS1      N58.38168 E10.95612 Shipwreck
BH-ROS2      N58.38410 E10.95035 Shipwreck
BH-S-ET      N58.43027 E10.51442 Shipwreck
BH-SKONSKA      N57.97142 E11.36578 Shipwreck
BH-SKRUVEN      N58.36280 E11.07765 Shipwreck
BH-SKYTTEN      N58.14960 E11.20570 Shipwreck
BH-SURPRIS      N58.01812 E11.22768 Shipwreck
BH-TAG      N58.10805 E11.25617 Shipwreck
BH-TAGGEN      N58.13862 E11.30597 Shipwreck
BH-TEGELV      N57.98858 E11.33823 Shipwreck
BH-TESSE V 3-mast  Depth = 100 m N57.96937 E11.22288 Shipwreck
BH-TRASSEL      N58.04112 E11.26545 Shipwreck
BH-URANIA l: h: 3m  Depth = 30.0 m N56.29463 E12.29705 Shipwreck
BH-VALONA      N57.98248 E11.38862 Shipwreck
BH-WALTER Depth = 30 m N56.56053 E12.31627 Shipwreck
BH-VIOLEN      N58.39027 E10.87233 Shipwreck
BH-VITAN      N58.34907 E11.13635 Shipwreck
BH-VRAKRES      N57.98807 E11.38028 Shipwreck
BH-YTONG      N58.00507 E11.25308 Shipwreck
BIANCA          LASTANGARE-AV-STAL-PA-70M-TORPEDERADES-O N58.61037 E17.46852 Shipwreck
BIARITZ Holland N51.60717 E3.60050 Shipwreck
BILER (UNDERVATTENSHINDER) Depth = 6 m N56.69167 E10.51000 Shipwreck
BINGO bingo   N55.19033 E12.57133 Shipwreck
BIRCK Nordsjön N53.97600 E8.43817 Shipwreck
BIRGER      N57.99065 E11.34442 Shipwreck
BIRGER~1 Danmark N55.15864 E12.61431 Shipwreck
BIRGIT Öresund N56.08114 E12.59689 Shipwreck
BIRGIT öresund   N56.08155 E12.60330 Shipwreck
BIRGIT          LASTANGARE-SANKTES-AV-TYSK-UBAT-1915-EJ- N60.84167 E17.78333 Shipwreck
BIRGIT THOR M/S    N56.03333 E11.17000 Shipwreck
BIRGIT~1 Kattegatt N56.32355 E11.10618 Shipwreck
BIRKENFELS Holland N51.42247 E3.48292 Shipwreck
BIRKENFELS Holland N51.65035 E2.53708 Shipwreck
BIRTHE Danmark N55.51554 E9.74454 Shipwreck
BIRTHE R 186   birthe r 186   N55.13000 E15.20000 Shipwreck
BIRTHE S47 international maritime boundary  Depth = 25.0 m N57.70833 E10.75633 Shipwreck
BIRTHE~1 Kattegatt N57.70880 E10.75732 Shipwreck
BISCAYA Holland N52.09595 E2.92127 Shipwreck
BISCAYA Norge N59.19063 E10.75388 Shipwreck
BISMARK N48.16550 E-16.20159 Shipwreck
BJARKE Norge N58.07883 E8.08950 Shipwreck
BJARKE 2 Norge N58.0782841 E8.0880632 Shipwreck
BJARTE Norge N58.15500 E8.03250 Shipwreck
BLAAFJELD Norge N64.86430 E11.62917 Shipwreck
BLACKH~1 England N50.43617 E-2.20717 Shipwreck
BLACKW~1 Norge N68.71931 E16.57031 Shipwreck
BLCHER    N54.55500 E5.45833 Shipwreck
BLENDA   Depth = 30 M N56.85033 E11.84983 Shipwreck
BLENDA          SKONARE-GRUNDSTOTTE-OCH-SJONK-1912--AR-I N61.61970 E17.46408 Shipwreck
BLENDA~1 Kattegatt N56.62953 E10.66055 Shipwreck
BLENDA-2        KANALBAT-I-JARN-PA-30M--VATTENINSTROMNIN N56.89115 E11.82145 Shipwreck
BLUCHER Norge N59.70040 E10.59645 Shipwreck
BLUE SKY l: h: 16m  Depth = 176.0 m N58.28362 E10.75382 Shipwreck
BOB bob   N54.89333 E15.10333 Shipwreck
BODE Depth = 40 m N57.77050 E10.72767 Shipwreck
BODIL Sverige N55.24992 E13.48275 Shipwreck
BOELCKE Polen N54.58981 E18.84764 Shipwreck
BOEN      N58.11400 E11.13483 Shipwreck
BOETAK Holland N53.35331 E5.24821 Shipwreck
BOGSERBÅTEN skälderviken  Depth = 27 m N56.35900 E12.38217 Shipwreck
BOGÖ S/S    N56.82067 E11.31567 Shipwreck
BOGÖ VIKING    N56.80967 E11.31317 Shipwreck
BOHRPLATTFORM Nordsjön N54.94066 E6.65281 Shipwreck
BOJORTEN    N56.15447 E15.60097 Shipwreck
BOKNASUND Norge N59.6382216 E5.3347095 Shipwreck
BONA Sverige N56.08933 E15.62233 Shipwreck
BONA            LASTANGARE-PA37M-GRUNDSTOTTE-EFTER-MOTOR N56.08682 E15.62025 Shipwreck
BONDEKUM S/S   bondekum s/s   N56.33483 E11.06750 Shipwreck
BONITA    N55.22500 E13.24033 Shipwreck
BONITA Sverige N55.22520 E13.23980 Shipwreck
BORGNY England N50.59023 E-1.69442 Shipwreck
BORINGIA Kattegatt N56.38100 E11.63633 Shipwreck
BORTHWICK Holland N51.75147 E3.36906 Shipwreck
BORUPS VRAG   borups vrag   N57.54117 E8.82950 Shipwreck
BOSTON~1 Sverige N59.10001 E18.81879 Shipwreck
BOTTENHAFVET    LASTANGARE-I-EK-PA-36M--SJONK-1895-EFTER N63.41602 E19.85765 Shipwreck
BOTTENHAVFET Sverige N63.43500 E19.82167 Shipwreck
BOURRASQUE Belgien N51.24922 E2.55025 Shipwreck
BOWSPRITE Belgien N51.38100 E2.57728 Shipwreck
BRAGE brage   N54.47417 E10.23717 Shipwreck
BRAGE Tyskland N54.47763 E10.23802 Shipwreck
BRANLEBAS Belgien N51.21694 E2.62853 Shipwreck
BRATT Skagerack N58.20000 E9.58333 Shipwreck
BRATTSKAR GF 142 brattskar gf 142   N57.86350 E11.03883 Shipwreck
BRATTSKÄR     N57.86323 E11.03660 Shipwreck
BRAVIK          FORLISTE-1956-EFTER-GRUNDSTOTNING--27-ME N61.25058 E17.32960 Shipwreck
BREDA Belgien N51.62835 E2.47436 Shipwreck
BREDA England N56.47583 E-5.41667 Shipwreck
BREDERODE brederode   N56.01383 E12.60033 Shipwreck
BREMEN bremen   N56.14250 E11.40067 Shipwreck
BREMEN Nordsjön N53.50933 E8.53233 Shipwreck
BREMENHAFEN Polen N55.05000 E18.40000 Shipwreck
BREMER~1 Polen N55.18667 E18.49667 Shipwreck
BREMSUND Sverige N57.51633 E16.82305 Shipwreck
BREMSUND        LASTFARTYG-PA-43M-SJONK-EFTER-GRUNDSTOTN N57.51517 E16.82405 Shipwreck
BRETAGNE England N50.49083 E-3.37700 Shipwreck
BREYDO~1 Holland N52.92461 E3.90342 Shipwreck
BRIGGEN Depth = 65 m N57.60132 E11.44652 Shipwreck
BRIGGEN CARL XI 1903-09-10 tistlarna   N57.45500 E11.91667 Shipwreck
BRINKEN Depth = 25 m N57.40033 E10.73217 Shipwreck
BRIS l: 67m h: 7m  Depth = 48.0 m N57.87450 E11.40655 Shipwreck
BRISAF~1 Bornholm N55.16670 E14.33492 Shipwreck
BRITANNIA England N55.62750 E-1.60167 Shipwreck
BRITANNIC S/S   britannic s/s   N56.90317 E10.50583 Shipwreck
BRITSUM England N50.67278 E0.79417 Shipwreck
BRITTA          LASTANGARE-PA-38M--STRANDADE-1927 N62.18178 E17.69085 Shipwreck
BRODERICK England N50.77112 E0.62972 Shipwreck
BROOKLAND S/S    N57.72933 E10.50583 Shipwreck
BROR-OSCAR      KANALANGARE-SPRANGD-AV-TYSK-UBAT-1916-31 N60.91113 E18.65168 Shipwreck
BROSTEN skälderviken   N56.30163 E12.34037 Shipwreck
BROSTENVRAKET kullen  Depth = 27 m N56.30163 E12.34037 Shipwreck
BROSTER kattegat  Depth = 30 m N56.43000 E12.38333 Shipwreck
BRUNLA Nordsjön N56.89167 E8.23033 Shipwreck
BRUNOH~1 Nordsjön N51.26970 E2.28430 Shipwreck
BUCCANEER England N50.48950 E-2.69500 Shipwreck
BUENOS AIRES l: 137m h:11m  Depth = 38.0 m N57.70433 E10.93258 Shipwreck
BUKTAVRAKET chart dk102   N56.65750 E12.53157 Shipwreck
BULCAN Depth = 8 m N57.77412 E19.08728 Shipwreck
BULGERSTEIN     BARK-SJONK-1871-EFTER-GRUNDSTOTNING-DELV N61.26710 E17.24658 Shipwreck
BULLER      N57.63617 E9.64083 Shipwreck
BUNDE KUH Depth = 2 m N57.75083 E10.68483 Shipwreck
BURG    N54.57650 E11.23067 Shipwreck
BURGEM~1 Holland N51.68802 E3.67133 Shipwreck
BURGME~1 Polen N54.79139 E18.64222 Shipwreck
BURGVS~1 Tyskland N54.57535 E11.23127 Shipwreck
BUSSORAH        LASTANGARE-PA-82M-GICK-PA-GRUND-1902--SE N60.47477 E19.54080 Shipwreck
BUSYBE~1 Belgien N51.38100 E3.17533 Shipwreck
BVC bvc   N56.06683 E11.16367 Shipwreck
BYALVEN         KANALANGARE-30M--STRANDADE-OCH-SJONK-193 N58.54022 E14.79087 Shipwreck
BYGDOY Kattegatt N56.44910 E12.34270 Shipwreck
BYGDÖY skälderviken  Depth = 72 m N56.44910 E12.34277 Shipwreck
BYGGEMAND BOB Danmark N56.13768 E10.84882 Shipwreck
BYVRAG Norge N58.1550000 E8.0325500 Shipwreck
BÄVEREN    N56.75350 E11.21800 Shipwreck
C F LILJEVALCH    N57.62658 E16.90295 Shipwreck
CADDY Sverige N57.47637 E16.76653 Shipwreck
CADDY           KANALANGARE-PA30-M-GRUNDSTOTTE-OCH-BLEV- N57.47285 E16.75342 Shipwreck
CADMUS England N53.84867 E0.20750 Shipwreck
CAESAR Holland N51.44017 E3.56250 Shipwreck
CAIRNDHU England N50.62543 E0.43898 Shipwreck
CAJE            SLATSKONERT-I-STA-PA-30M-FORSVANN-1942-M N56.06865 E16.09030 Shipwreck
Caje                        46m   Ångare skrov helt N55.83715 E15.90300 Shipwreck
CALEBS~1 England N50.63917 E0.42497 Shipwreck
CALLSON Holland N51.60934 E3.63970 Shipwreck
CALVILLA        ANGSKONERT-I-JARN-PA-75M-GRUNDSTOTTE-OCH N58.05803 E19.35653 Shipwreck
CAMBODIA Norge N58.34527 E8.72415 Shipwreck
CAMPANIA        LASTANGARE-PA-70M-GRUNDSTOTTE-1919--SKRO N60.18213 E18.82642 Shipwreck
CAMPINAS S/S öresund   N55.50900 E12.68833 Shipwreck
CANADA          BARK-I-EK-PA-346-BRT-GRUNDSTOTTE-OCH-BRO N63.76402 E20.97643 Shipwreck
CANDIA England N50.57167 E0.51138 Shipwreck
CAPARC~1 Tyskland N54.06120 E10.84373 Shipwreck
CAPELL~1 Danmark N55.04253 E10.78942 Shipwreck
CAPELLA    N55.04317 E10.79067 Shipwreck
CAPELLA    N55.04978 E10.79023 Shipwreck
CAPELLA    N58.00618 E16.83727 Shipwreck
CAPELLA Holland N53.14167 E4.55683 Shipwreck
CAPELLA Norge N59.03417 E10.43667 Shipwreck
CAPELLA 01 capella   N55.75050 E11.29717 Shipwreck
CAPITA~1 Kattegatt N57.03979 E12.14872 Shipwreck
CAPITAINE LOUIS MALBERT S/S   kattegat  Depth = 42.0 m N57.04033 E12.00150 Shipwreck
CAPTOUN captoun   N57.57283 E8.71067 Shipwreck
CARANTAN England N50.58318 E-1.93707 Shipwreck
CARARE England N51.29717 E-3.74667 Shipwreck
CARIBSEA N34.60690 E-76.31410 Shipwreck
CARITAS Holland N51.44142 E3.63135 Shipwreck
CARL-1915-      SKONERT-PA-33M-FORLISTE-MED-MAN-OCH-ALLT N60.14598 E19.29205 Shipwreck
CARL-1948-      MOTORGALEAS-PA-24M-GRUNDSTOTTE-OCH-SJONK N57.43761 E11.88100 Shipwreck
CARL-1965-      MOTORFARTYG-PA-131FOT-FICK-SLAGSIDA-OCH- N55.56085 E14.53155 Shipwreck
CARMEL          FISKEBAT-I-EK-PA-17M-SJONK-I-HART-VADER- N58.75165 E17.88215 Shipwreck
CARMEN          SKUTA-PA-16M-SJONK-1969-VID-MYSINGEN- N59.01520 E18.31707 Shipwreck
CAROLA S/S    N57.71817 E10.95267 Shipwreck
CAROLINA Sverige N63.11667 E18.80000 Shipwreck
CAROLUS Kattegatt N57.74571 E11.10201 Shipwreck
CARONA Holland N53.51900 E5.16933 Shipwreck
CAROULUS l: 37m h: 4m  Depth = 44.0 m N57.74957 E11.13677 Shipwreck
CASTLE~1 England N55.32268 E-7.05637 Shipwreck
CASTLEREAGH England N50.58214 E-1.94269 Shipwreck
CASTLEWOOD      LASTANGARE-PA-85M-I-JARN-GRUNDSTOTTE-OCH N57.14712 E18.68767 Shipwreck
CATHAR~1 Holland N52.66367 E4.40883 Shipwreck
CATHARINA Depth = 6 m N58.33895 E19.29297 Shipwreck
CATHINCA-       ENLIGT-LOTSRAPPORTEN-SATTE-HON-SIG-PA--- N58.82003 E11.02198 Shipwreck
CATHINCA        SKONERT-PA-120-FOT-GRUNDSTOTTE-OCH-SJONK N58.24217 E11.36195 Shipwreck
CAULONIA England N50.92083 E0.83722 Shipwreck
CEANG Norge N59.2120166 E5.4682666 Shipwreck
CECILI ROM L61  cecili rom l61   N56.90667 E7.01167 Shipwreck
CECILI~1 Nordsjön N56.90606 E7.01024 Shipwreck
CEDARBANK Norge N62.81667 E4.16667 Shipwreck
CEDRIC Sverige N60.63500 E18.35167 Shipwreck
CEDRIC          ANGFARTYG-69M-LASTAT-MED-KOL--SJONK-EFTE N60.62890 E18.34760 Shipwreck
CEMENTBÅDEN    N55.86583 E12.74183 Shipwreck
CEMENTBÅTEN öresund  Depth = 23 m N55.86637 E12.74307 Shipwreck
CEMENTKLODS cementklods   N55.26883 E10.82783 Shipwreck
CEMENTSCKS chart dk102   N56.39458 E12.50728 Shipwreck
CEMENTSKIB    N56.14217 E11.61300 Shipwreck
CEMENTSKIB cementskib   N56.58500 E11.07250 Shipwreck
CEMENTVRAKET  skälderviken   N56.39430 E12.50750 Shipwreck
CENTAURUS    N56.09333 E11.86217 Shipwreck
CENTRIC         SPRANGD-AV-MINA-1915-80-METER-LANG N59.80782 E19.70857 Shipwreck
CERALIA Depth = 17 m N56.94025 E18.33940 Shipwreck
CERES Sverige N63.51000 E19.97167 Shipwreck
CEYLON    N55.93810 E12.63488 Shipwreck
CEYLON Danmark N56.73367 E11.31383 Shipwreck
CEYLON AF BERGKVARA  öresund   N55.93868 E12.63607 Shipwreck
CEYLON~1 Kattegatt N58.33583 E11.20460 Shipwreck
CF JENSSEN l: h:  Depth = 96.0 m N57.81067 E10.66350 Shipwreck
CFFUNC~1 Holland N51.44390 E3.64595 Shipwreck
C-F--LILJEVALCH LASTAGARE-PA-120M-TORPEDERADES-OCH-SJONK N57.63302 E16.90403 Shipwreck
CHACABUCO England N53.46050 E-3.79391 Shipwreck
CHADWICK England N57.45133 E-6.78333 Shipwreck
CHALES~1 Belgien N51.37503 E3.07995 Shipwreck
CHARLO~1 Öresund N55.71225 E12.72862 Shipwreck
CHARLOTTE AMALIE öresund   N55.71283 E12.72983 Shipwreck
Charlotte Schröder 68m  Ångare Intakt N57.24238 E17.47928 Shipwreck
CHARLOTTE-SCHRO LASTANGARE-PA-64M-SJONK-EFTER-LACKAGE-UT N56.80628 E16.87108 Shipwreck
CHICAGO chicago   N56.23167 E6.61500 Shipwreck
CHICAGO Nordsjön N56.23103 E6.61359 Shipwreck
CHILDWALL Belgien N51.38000 E3.24167 Shipwreck
CHINA china   N57.41150 E9.71533 Shipwreck
CHRESTENCE S.163 chrestence s.163   N57.13867 E8.55300 Shipwreck
CHRIST~1 Holland N51.61789 E3.27954 Shipwreck
CHRISTA Polen N54.84672 E18.48233 Shipwreck
CHRISTENSEN England N55.63967 E-1.60450 Shipwreck
CHRISTIAN Sverige N63.16667 E18.91667 Shipwreck
CHRISTINA    N56.15447 E15.60098 Shipwreck
CIMBRIA    N56.02533 E12.65467 Shipwreck
CIMBRIA    N56.41717 E11.69000 Shipwreck
CIMBRIA Nordsjön N53.87733 E6.40533 Shipwreck
CIMBRIA vrak 22-28m sej,   N56.41833 E11.68805 Shipwreck
CITA England N49.91243 E-6.27512 Shipwreck
CITO Norge N58.01611 E7.38188 Shipwreck
CITO       N58.01667 E7.38333 Shipwreck
CITRINE England N54.10050 E-4.10050 Shipwreck
CITYOF~1 England N50.74250 E0.01388 Shipwreck
CITYOF~2 England N50.70500 E0.23805 Shipwreck
CITYOF~3 England N50.67500 E0.11055 Shipwreck
CITYOF~4 England N50.02383 E-5.67133 Shipwreck
CLANMA~1 England N50.72612 E0.01195 Shipwreck
CLODIAN Sverige N63.43000 E19.90000 Shipwreck
CMB-1 Belgien N51.28658 E2.84932 Shipwreck
CMB-71 Belgien N51.13297 E2.62497 Shipwreck
COASTER 01 coaster   N57.80483 E9.28350 Shipwreck
COASTER 02 coaster   N54.74000 E14.55333 Shipwreck
COBURG Holland N53.59521 E6.17174 Shipwreck
COLOMBIA Sverige N63.17935 E19.00807 Shipwreck
COLUMBUS Holland N51.85048 E3.57525 Shipwreck
COLUMBUS N51.85048 E3.57525 Shipwreck
COMMISARIAT Skagerack N57.73962 E10.53348 Shipwreck
CONCORDIA Sverige N58.97967 E18.16842 Shipwreck
CONEHATTA Sverige N63.40654 E19.60074 Shipwreck
CONJA Nordsjön N56.38385 E7.49331 Shipwreck
CONJA KR 61 conja kr 61   N56.32133 E7.56400 Shipwreck
CONNY Tyskland N54.89552 E10.15508 Shipwreck
CONRAD Sverige N63.48667 E19.84000 Shipwreck
CONRAD          SKONERT-GRUNDSTOTTE-I-STORM-1881--BROTS- N61.56900 E17.24637 Shipwreck
CONSTA~1 Kattegatt N57.73515 E11.09750 Shipwreck
CONSTANCE Öresund N55.32423 E12.45045 Shipwreck
CONSTANTIA    N56.05030 E15.79093 Shipwreck
CONSTANTINA     BARK-SJONK-1908-UNDER-BOGSERING--42-METE N61.25993 E17.28267 Shipwreck
CONSTANZA l: 79m h: 9m  Depth = 41.0 m N57.73572 E11.09728 Shipwreck
CONTAINER Nordsjön N55.63539 E7.25256 Shipwreck
CONTAINERE       N55.63333 E7.25000 Shipwreck
CORDENE England N52.99860 E1.82555 Shipwreck
CORNEL~1 Holland N51.95623 E3.99881 Shipwreck
CORNEL~2 Holland N51.81698 E3.49192 Shipwreck
CORNELIA Holland N51.81252 E3.76900 Shipwreck
CORNELIS        SJONK-MED-MAN-OCH-ALLT-1922-UNDER-MYSTIS N60.44155 E18.82282 Shipwreck
CORONAT COMMANDAR coronat commandar   N54.68717 E10.12167 Shipwreck
COUNCI~1 Holland N53.54317 E5.20500 Shipwreck
COURIER Holland N53.40542 E5.15148 Shipwreck
CR RUMP chart dk101 (a)   N57.78267 E10.69767 Shipwreck
CREMON          62-METER-LASTANGARE-SJONK-1916-I-STORM-- N60.81733 E17.51813 Shipwreck
CRISTI~1 Tyskland N54.70367 E12.61167 Shipwreck
CRISTIANS vrak 68-45, to,la,bl,se   N57.84650 E11.36117 Shipwreck
CRISTINA England N50.40318 E-5.22488 Shipwreck
CRONBORG    N55.66950 E12.71400 Shipwreck
CRONBORG Kattegatt N57.64470 E10.46960 Shipwreck
CRONBORG Öresund N55.66945 E12.69740 Shipwreck
CRONBORG öresund   N55.67003 E12.69862 Shipwreck
CROWN Nordsjön N56.69223 E8.18729 Shipwreck
CROXTE~1 Belgien N51.35750 E2.98867 Shipwreck
CUBA England N50.60000 E0.97633 Shipwreck
CUCKOO England N50.74362 E0.70667 Shipwreck
CURTIS~1 Norge N59.81660 E10.58383 Shipwreck
CYCLOOP Holland N52.45320 E4.40406 Shipwreck
CYKLONEN l: h:10m  Depth = 148.0 m N58.11268 E10.99475 Shipwreck
CYRUSA~1 Holland N51.40882 E2.54847 Shipwreck
CZAR England N49.95917 E-5.17367 Shipwreck
DAGERAAD Holland N51.40517 E2.49178 Shipwreck
DAGMAR kattegat   N56.25000 E12.51667 Shipwreck
DAGMAR Sverige N58.79457 E17.78167 Shipwreck
DAGMAR Öresund N56.24943 E12.51543 Shipwreck
DAGMAR PROPELLER    N56.72120 E12.44123 Shipwreck
DAKOTA England N53.42000 E-4.34000 Shipwreck
DAKOTIAN England N51.70333 E-5.13890 Shipwreck
DALEMOOR    N55.16800 E13.63850 Shipwreck
DALTON dalton   N55.01983 E12.90150 Shipwreck
DAMCO Holland N51.58585 E3.90975 Shipwreck
DAMPER    N57.38833 E10.80383 Shipwreck
DAMPER    Depth = 25 m N56.83383 E11.89500 Shipwreck
DAMPSKIB dampskib   N55.11717 E12.81350 Shipwreck
DANA Öresund N56.14943 E12.54877 Shipwreck
DANIX AF ESBJERG  danix af esbjerg   N54.70383 E10.10600 Shipwreck
DANKBARHEIT Depth = 107 m N56.02017 E11.84367 Shipwreck
DANNEBORGE Öresund N55.49129 E12.50152 Shipwreck
DANNEBROGE öresund   N55.48788 E12.44015 Shipwreck
DANSKEN dansken   N56.67017 E12.58050 Shipwreck
DANSKEREN danskeren   N56.06250 E11.18083 Shipwreck
DANZIG-HEIL 15   danzig-heil 15   N54.33533 E11.33550 Shipwreck
DE CHRISTIAN      N57.96667 E7.56667 Shipwreck
DE TRE FÆTRE M/S  de tre fetre m/s   N54.88700 E11.00367 Shipwreck
DECHRI~1 Norge N57.96611 E7.56522 Shipwreck
DEGEN      N58.25500 E11.10272 Shipwreck
DEGERFORS       PRAM-SJONK-1910-UNDER-BOGSERING-MED-TVA- N60.95258 E18.24115 Shipwreck
DELAWARE        122-METER-LASTFARTYG-SJONK-EFTER-GRUNDST N60.62882 E18.35813 Shipwreck
DELFIN    N57.05315 E18.15463 Shipwreck
DELFIN Polen N54.64783 E18.60311 Shipwreck
DELFTY~1 Holland N52.26033 E4.38124 Shipwreck
DELOS           MOTORSKONERT-I-EK-STRANDADE-I-STORM-1945 N62.10737 E17.47112 Shipwreck
DELPHIN Sverige N63.20167 E19.05667 Shipwreck
DELTA G      N57.06900 E11.91050 Shipwreck
DEN OMVENDTE    N54.71350 E10.86767 Shipwreck
DENEBB~1 Holland N53.63956 E6.61481 Shipwreck
DENIA Depth = 10 m N57.80067 E11.61517 Shipwreck
DENIA           FRAKTSKUTA N57.80152 E11.61492 Shipwreck
DEPOSITUM Bornholm N55.13508 E15.15826 Shipwreck
DER KAISER S/S    N55.80167 E10.89350 Shipwreck
DERKAI~1 Danmark N55.80153 E10.89838 Shipwreck
DEROOM~1 Holland N51.60695 E3.60907 Shipwreck
DESDEMONA öresund  Depth = 25 m N56.22953 E12.19080 Shipwreck
DESTROYER destroyer   N57.40617 E10.82900 Shipwreck
DEUTSC~1 Holland N51.69133 E3.67658 Shipwreck
DEUTSC~2 Holland N51.41589 E3.48380 Shipwreck
DIANA S/S    N56.70100 E11.81783 Shipwreck
DIANAS~1 Danmark N56.70044 E11.81656 Shipwreck
DIETER VON RÖDER Norge N68.4346498 E17.3787940 Shipwreck
DIRECT~1 Sverige N56.04866 E16.17883 Shipwreck
DIRKVO~1 Holland N53.36875 E4.98061 Shipwreck
DISPONITAL disponital   N55.54917 E10.95983 Shipwreck
DJUPAVRAKE l: 20m h:4m  Depth = 96.0 m N57.70112 E11.36495 Shipwreck
DM KNALLEN      N56.05150 E12.64933 Shipwreck
DM KNALLEN GA      N56.05300 E12.61750 Shipwreck
DM KNALLEN NYA      N56.05183 E12.64967 Shipwreck
DOLLY Depth = 12 m N56.77233 E10.90067 Shipwreck
DON Skagerack N57.14942 E8.51528 Shipwreck
DONAU    N58.36667 E19.08333 Shipwreck
DONEGAL England N50.43782 E0.83633 Shipwreck
DOPPELWRACK Tyskland N54.98000 E10.14167 Shipwreck
DORA    N56.18340 E16.00842 Shipwreck
DORA dora   N58.12480 E11.34965 Shipwreck
DORA Kattegatt N58.12485 E11.34955 Shipwreck
DORA       N58.12500 E11.35167 Shipwreck
DORCAS S/S    N55.36883 E10.81933 Shipwreck
DORELE    N55.81217 E10.78833 Shipwreck
DORETHE ELLER ET HOLD   Depth = 32 m N57.56633 E11.03100 Shipwreck
DORGITH dorgith   N57.80483 E10.03150 Shipwreck
DORIS England N57.41987 E-6.45005 Shipwreck
DORIS Holland N52.78851 E3.81942 Shipwreck
DORIS2~1 Holland N51.50800 E3.42467 Shipwreck
DORNBUSH dornbush   N55.32217 E15.19383 Shipwreck
DORNIE~1 Norge N58.20703 E8.06400 Shipwreck
DORNIER 24 Norge N58.2008333 E8.0698166 Shipwreck
DOROTHEA l: h: 8m  Depth = 27-35 m N57.65750 E11.06933 Shipwreck
DORTE Depth = 19 m N57.56417 E10.61700 Shipwreck
DORTHE TINA   dorthe tina   N55.97667 E6.44167 Shipwreck
DORTHE~1 Nordsjön N55.97602 E6.44026 Shipwreck
DR EICHELBAUM    N55.09715 E11.04102 Shipwreck
DRAMMMEN Norge N59.81660 E10.58383 Shipwreck
DRAWA Holland N53.29096 E4.98913 Shipwreck
DREICH~1 Tyskland N55.14667 E11.04167 Shipwreck
DREJÖ M/S    N56.02367 E11.20717 Shipwreck
DREPAN~1 Kattegatt N57.52257 E11.45905 Shipwreck
DREPANUM l: 99m h: 75m  Depth = 53.0 m N57.52242 E11.45905 Shipwreck
DREPANUM S/S   drepanum s/s   N57.52000 E11.45517 Shipwreck
DRESDEN England N50.01737 E0.68470 Shipwreck
DRESDEN Norge N59.1948166 E5.3154167 Shipwreck
DRONNI~1 Norge N68.69862 E17.43945 Shipwreck
DROT kattegat   N56.20050 E12.33033 Shipwreck
DROTTNING HEDVIG ELEONORA    N56.15445 E15.60095 Shipwreck
DUCDEN~1 Holland N51.42520 E2.60563 Shipwreck
DUEN Depth = 33 m N57.35517 E10.76183 Shipwreck
DUEN M/S    N56.77200 E10.69067 Shipwreck
DUENMS~1 Kattegatt N56.77143 E10.68936 Shipwreck
DUKEOF~1 England N50.49167 E0.43383 Shipwreck
DUVAN vrak, to,la,se,lu, 148-138, 10m   N58.11267 E10.99450 Shipwreck
Dux 65m  Ångare intakt    N56.64280 E17.01895 Shipwreck
DYKKERBÅDEN    dykkerbåden   N55.34017 E12.46000 Shipwreck
EASTWELL Holland N52.46667 E4.55317 Shipwreck
EBENEZER ebenezer   N54.87200 E12.15900 Shipwreck
ECUADOR Holland N53.35062 E5.03342 Shipwreck
ED Sverige N62.74167 E17.99500 Shipwreck
EDENWOOD England N50.67528 E0.90250 Shipwreck
EDITH Norge N59.69817 E10.59918 Shipwreck
EDWARD & EMMA Depth = 3 m N56.99083 E18.39083 Shipwreck
EDWARD~1 Holland N51.47615 E3.50278 Shipwreck
EETA S/S öresund   N55.67900 E12.69283 Shipwreck
EFFRA England N52.71367 E1.96983 Shipwreck
EGERO England N51.28475 E1.48470 Shipwreck
EHA             LASTANGARE-PA-44M-SJONK-EFTER-GRUNDSTOTN N60.29908 E19.13368 Shipwreck
EIDERN AF SKILLINGE skälderviken  Depth = 28 m N56.27133 E12.11800 Shipwreck
EISBAR l: h: 9m  Depth = 67.0 m N57.75283 E11.45892 Shipwreck
EISFISH S/S    N56.26800 E12.19150 Shipwreck
EISFISH S/S öresund  Depth = 29 m N56.26860 E12.19267 Shipwreck
EJDERN l: 30m h: 3m  Depth = 45.0 m N57.77143 E11.13080 Shipwreck
EKKO ekko   N56.12850 E12.50583 Shipwreck
EKKO Öresund   N56.12917 E12.50690 Shipwreck
ELAKE MANS      N57.48100 E11.34483 Shipwreck
ELBE Holland N53.15981 E4.52586 Shipwreck
ELBE2~1 Holland N52.59106 E3.45023 Shipwreck
ELDORADO Danmark N55.76372 E10.10571 Shipwreck
ELEFANTEN Depth = 15 m N56.71267 E16.37593 Shipwreck
ELENAR~1 England N50.50347 E-2.34237 Shipwreck
ELEPHTERIA Belgien N51.36722 E3.11810 Shipwreck
ELGE l: h: 18m  Depth = 178.0 m N57.97317 E10.85700 Shipwreck
ELIN Depth = 5 m N56.65175 E16.37508 Shipwreck
ELISA Tyskland N54.94467 E10.08798 Shipwreck
ELISAB~1 Holland N51.74530 E3.69395 Shipwreck
ELISABETH Holland N51.36865 E3.92614 Shipwreck
ELISABETH       SEGEFARTYG-SLOGS-SONDER-MOT-STRANDEN-187 N60.64037 E17.98312 Shipwreck
ELISABETH S/S    N56.86617 E11.41117 Shipwreck
ELISES~1 Norge N69.08972 E17.59638 Shipwreck
ELLEND~1 Danmark N55.94290 E10.45958 Shipwreck
ELLIDA          SLUP-FRAN-GAVLE-1835 N61.55513 E17.41923 Shipwreck
ELSA Depth = 8 m N55.75533 E10.56867 Shipwreck
ELSA England N50.30012 E-3.51055 Shipwreck
ELSAMA~1 Sverige N55.25328 E14.11785 Shipwreck
ELSE else   N55.18583 E12.12250 Shipwreck
ELSE Sverige N55.28182 E13.67670 Shipwreck
ELSE O115 else o115   N55.51783 E10.83767 Shipwreck
ELSE VRIST L 624 else vrist l 624   N56.63417 E7.57450 Shipwreck
ELSEBETH Depth = 22 m N56.30183 E11.79300 Shipwreck
ELSEKU~1 Holland N53.28991 E4.83531 Shipwreck
ELSESS~1 Danmark N55.75913 E10.56515 Shipwreck
ELSETE~1 Holland N53.47833 E4.76150 Shipwreck
ELSEVR~1 Nordsjön N56.63356 E7.57310 Shipwreck
ELSIE Holland N53.40481 E5.19967 Shipwreck
ELSY Sverige N63.25333 E19.12667 Shipwreck
ELVIRA Sverige N62.94333 E18.62167 Shipwreck
EMANUEL emanuel   N55.16917 E12.12083 Shipwreck
EMELIE Sverige N63.30500 E19.66833 Shipwreck
EMELIE          MOTORSKONARE-PA-35-METER-SJONK-1932-EFTE N59.78115 E19.68193 Shipwreck
EMELYN Depth = 5 m N58.40103 E19.17957 Shipwreck
EMERAUDE Belgien N51.35987 E2.84045 Shipwreck
EMIL      N56.06513 E12.62725 Shipwreck
EMILIE emilie   N55.17167 E11.29200 Shipwreck
EMMA Sverige N63.57500 E20.73500 Shipwreck
EMMY l: h:  Depth = 25.2 m N56.61298 E11.94537 Shipwreck
EMMY N56.70211 E11.87906 Shipwreck
Emmy Haase    60m      Ångare intakt,  1887 Kantrad  babord N56.35095 E16.96722 Shipwreck
EMPIRE~1 Holland N51.36031 E2.83942 Shipwreck
EMPIRE~1 Holland N51.37279 E3.90254 Shipwreck
ENA    N55.10667 E11.04667 Shipwreck
ENIGHETEN Sverige N62.67000 E18.04167 Shipwreck
ENIGHETEN. Depth = 13 m N56.65083 E16.38208 Shipwreck
ENIGKEIT Danmark N55.37654 E12.50807 Shipwreck
ENIGKEIT öresund   N55.37700 E12.50933 Shipwreck
ENO 01 l: 50m h: 7m  Depth = 104.0 m N58.17492 E11.06048 Shipwreck
ENO 02 en   N58.17500 E11.06167 Shipwreck
ENO 03 ketting 97-108m   N58.17458 E11.06023 Shipwreck
ENO 04 97-108m   N58.17467 E11.06015 Shipwreck
ENO 05 vrak, to,la,se,bl   N58.17483 E11.06050 Shipwreck
ENRICO~1 England N50.21775 E-5.55500 Shipwreck
ENTRIRIAS       LASTANGARE-PA-118-METER-GRUNDSTOTTE-OCH- N60.97928 E18.07538 Shipwreck
ERATO erato   N57.68867 E10.41817 Shipwreck
ERIC OHLROGGE   eric ohlrogge   N56.71717 E11.03267 Shipwreck
ERICOH~1 Kattegatt N56.71508 E11.02725 Shipwreck
ERIK Tyskland N54.87047 E10.09523 Shipwreck
Eriks vrak            48m  Intakt segelfartyg N55.89982 E15.99740 Shipwreck
ERNA Öresund N56.03508 E12.62992 Shipwreck
ERNA GAULKE   erna gaulke   N54.52183 E11.03333 Shipwreck
ERNAS VRAG Depth = 38 m N57.77967 E11.45467 Shipwreck
ERNST cartographic are   N57.77340 E11.12352 Shipwreck
ERNST l: 81m h: 8m  Depth = 45.0 m N57.76708 E11.11053 Shipwreck
ERNTE    N55.86583 E12.60467 Shipwreck
ERNTE Öresund N55.86584 E12.60194 Shipwreck
ERNTE öresund   N55.86637 E12.60595 Shipwreck
EROS Norge N58.43245 E5.90324 Shipwreck
EROSMD354 l: h:  Depth = 57.0 m N57.73373 E11.27593 Shipwreck
ESPENIS espenis   N57.05000 E8.49500 Shipwreck
EST 01 N59.39167 E21.66667 Shipwreck
EST 02 N59.39167 E21.70000 Shipwreck
EST 03 N59.37500 E21.70000 Shipwreck
EST 04 N59.37500 E21.66667 Shipwreck
ESTHER MS esther m/s   N54.96317 E10.03317 Shipwreck
ESTHER SMEED Depth = 5 m N58.36100 E19.32337 Shipwreck
ESTLANDAREN d:70-59m s:11m, to,bl   N57.66267 E11.38017 Shipwreck
ESTONIA Sverige N59.38167 E21.68167 Shipwreck
ESTONIA         SKONERT-STRANDADE-OCH-SJONK-HOSTEN-1936- N60.48368 E18.51392 Shipwreck
EURABI~1 Holland N53.62809 E5.93878 Shipwreck
EVALD chart dk2ci5d0   N57.70000 E10.02050 Shipwreck
EVELINE Holland N52.42479 E4.42082 Shipwreck
EVI ANTONATOS   evi antonatos   N55.08417 E14.70667 Shipwreck
EXPRESS Sverige N63.16667 E18.91667 Shipwreck
EXPRESSOCE      N56.61373 E12.06728 Shipwreck
F-2 England N58.84500 E-3.19317 Shipwreck
FAIRWE~1 England N57.93917 E-5.36400 Shipwreck
FALKE III    N54.61350 E10.70283 Shipwreck
FALKE1 Tyskland N54.61290 E10.70020 Shipwreck
FALKEN Kattegatt N56.55333 E11.63533 Shipwreck
FALKENBERG l: 60m h:18m  Depth = 94.0 m N58.14842 E11.11375 Shipwreck
FAMILJEN Sverige N56.86104 E16.55755 Shipwreck
FANNY    N56.01517 E10.64033 Shipwreck
FANNY Danmark N56.01423 E10.63857 Shipwreck
FARDERNESLANDET Sverige N58.81000 E17.72900 Shipwreck
FARNES    N56.46260 E12.50967 Shipwreck
FARNES skälderviken  Depth = 54 m N56.46138 E12.50777 Shipwreck
FARO-3          SEGELFARTYG-NERRIGGAT-TILL-PRAM-SJONK-UN N61.36555 E17.29377 Shipwreck
FAROS faros   N57.70700 E10.34133 Shipwreck
FAROS Skagerack N57.70628 E10.34025 Shipwreck
FASANVRAKET skälderviken  Depth = 30 m N56.52517 E12.12577 Shipwreck
FEDEROVEN      N55.91650 E12.74383 Shipwreck
FEDEROVEN 01      N55.91650 E12.73715 Shipwreck
FEDEROVEN 02      N55.91617 E12.73767 Shipwreck
FEDOSIA skagen  Depth = 52.0 m N57.65450 E11.31450 Shipwreck
FEDRIKSHOLM    N56.11417 E11.56517 Shipwreck
FEGGE chart dk2di7l6   N57.79350 E10.67617 Shipwreck
FELICI~1 Kattegatt N56.48231 E10.95838 Shipwreck
FEMSST~1 Sverige N63.41667 E19.58333 Shipwreck
FENELL~1 England N54.04403 E-4.79733 Shipwreck
FENRIS Sverige N63.41199 E20.02859 Shipwreck
FEUERS~1 Holland N53.30700 E4.92567 Shipwreck
FINA Depth = 20 m N57.84855 E18.56677 Shipwreck
FINIKI S 534  finiki s 534   N57.55833 E9.88367 Shipwreck
FINKENAU S/S öresund  Depth = 9 m N55.53450 E12.66867 Shipwreck
FINNBIRCH Sverige N56.80502 E17.20440 Shipwreck
FINSK BARK      N56.67067 E12.09200 Shipwreck
FISCHK~1 Bornholm N54.82276 E15.21198 Shipwreck
FISCHK~1 Nordsjön N57.26305 E8.23740 Shipwreck
FISCHK~1 Tyskland N54.55683 E10.62400 Shipwreck
FISCHK~3 Tyskland N54.47333 E13.63300 Shipwreck
FISCHKUTTER N52.88521 E4.44302 Shipwreck
FISKEBAT        FISKEBAT-SJONK-UNDER-80-TALET--LIGGER-PA N61.54450 E17.17968 Shipwreck
FISKEFARTYG fiskefartyg   N56.55383 E11.63650 Shipwreck
FISKEKUT 1 fiskekutter   N55.03517 E10.65083 Shipwreck
FISKEKUT 2 fiskekutter   N54.55367 E10.62133 Shipwreck
FISKEKUT 3 fiskekutter   N54.57267 E11.22500 Shipwreck
FISKEKUTTE fiskekutter   N55.54883 E12.68933 Shipwreck
FISKEKUTTER       N55.95333 E8.37167 Shipwreck
FIX Sverige N62.78333 E18.20000 Shipwreck
FJELLSTO Holland N52.06321 E4.11964 Shipwreck
FJORDEN    N55.70800 E10.62550 Shipwreck
FJORDEN Danmark N55.70399 E10.62093 Shipwreck
FJUTTEN 01 l:15 h: 2  Depth = 87.0 m N58.14117 E11.13683 Shipwreck
FJUTTEN 02 90-89 m 0,5 m  Depth = 90.3 m N58.14068 E11.13670 Shipwreck
FJUTTEN 03 vrak, to,la,bl,se 90-89m 0,5m   N58.14083 E11.13667 Shipwreck
FLIPPE~1 Nordsjön N54.30617 E7.48533 Shipwreck
FLORA Norge N59.10427 E10.50557 Shipwreck
FLORENTINO Belgien N51.34731 E3.21900 Shipwreck
FLORIDA Kattegatt N58.16615 E10.98198 Shipwreck
FLUGZE~1 Danmark N55.33888 E11.08891 Shipwreck
FLUGZE~1 Nordsjön N54.93434 E8.55702 Shipwreck
FLUGZE~2 Nordsjön N56.55605 E7.30693 Shipwreck
FLY    N55.28900 E10.90950 Shipwreck
FLYDIAS FLYDEPRAM   Depth = 34 m N56.74383 E12.32733 Shipwreck
FLYGARN l: h: 1m  Depth = 65.0 m N57.83685 E11.35545 Shipwreck
FLYGIA Sverige N58.96333 E18.56500 Shipwreck
FLYGMASKIN    N56.81917 E11.84150 Shipwreck
FLYRESTER      N57.50150 E10.62350 Shipwreck
FLYVEMAS 2 flyvemaskine   N57.66867 E10.62300 Shipwreck
FLYVEMAS 3 flyvemaskine   N55.08567 E9.88933 Shipwreck
FLYVEMAS 5 vrak - 9.5 m   N55.85450 E10.50483 Shipwreck
FLYVEMAS 6 flyvemaskine   N55.34417 E11.09200 Shipwreck
FLYVEMAS 7 vrak - 9.5 m   N55.18450 E12.46450 Shipwreck
FLYVEMASKINE Depth = 24 m N57.47400 E10.65933 Shipwreck
FLYVER vrak - 9.5 m   N57.83367 E10.39433 Shipwreck
FOGELN Depth = 15 m N57.76675 E16.78342 Shipwreck
FORFARSHIRE England N55.64000 E-1.62083 Shipwreck
FORLISNING      1731-KOM-ETT-FARTYG-FRAN-HARNOSAND-OCH-S N61.52172 E17.37898 Shipwreck
FORLISNINGEN    1804-FORLORADES-ETT-FARTYG-PAVAG-IN-TILL N61.53494 E17.38880 Shipwreck
FORLISNINGSRAPP AGONS-NORRA-SIDA N61.55333 E17.45500 Shipwreck
FORPOSTSKIB forpostskib   N55.29500 E7.57667 Shipwreck
FORPOSTSKIB Nordsjön N55.29435 E7.57532 Shipwreck
FORSTEN      N58.10400 E11.18867 Shipwreck
FORSYNINGSPRAM    forsyningspram   N54.81767 E9.78633 Shipwreck
FORTMA~1 Belgien N51.40249 E3.36241 Shipwreck
FORTUNA Bornholm N55.14625 E14.60452 Shipwreck
FORTUNA HG 33  fortuna hg 33   N57.71617 E10.15567 Shipwreck
FOSCOLO Belgien N51.39362 E3.28562 Shipwreck
FRA STEEN    N56.06033 E10.60900 Shipwreck
FRAGTSKIB    N54.61050 E10.95650 Shipwreck
FRAGTSKIB       N58.05000 E7.30000 Shipwreck
FRAKTAREN skälderviken  Depth = 28 m N56.28127 E12.28098 Shipwreck
FRAMAT Sverige N63.18333 E18.96667 Shipwreck
FRANCI~1 Belgien N51.35610 E3.03478 Shipwreck
FRANKEN Polen N54.53850 E18.96636 Shipwreck
FRANKENWALD Norge N61.03950 E4.73333 Shipwreck
FRANKF~1 Kattegatt N56.60658 E11.98492 Shipwreck
FRANKFURT l: h:  Depth = 32.0 m N56.60655 E11.98492 Shipwreck
FREDAGSKNALLEN      N55.87833 E12.75917 Shipwreck
FREDEN N63.41479 E19.52342 Shipwreck
FREDERIK Holland N52.59467 E4.48617 Shipwreck
FREDERIKSHOLM Danmark N56.11330 E11.56246 Shipwreck
FREDRIKSHO    N56.11368 E11.56590 Shipwreck
FREJA freja   N55.28333 E7.59167 Shipwreck
FREJA Kattegatt N57.44734 E10.66618 Shipwreck
FREJA Nordsjön N55.28268 E7.59032 Shipwreck
FREJA N56.41776 E11.68678 Shipwreck
FREMAD    N55.98683 E12.62500 Shipwreck
FREMAD Öresund N55.98682 E12.62506 Shipwreck
FREMAD S/S öresund   N55.98740 E12.62628 Shipwreck
FREYA           LASTANGARE-GICK-PA-GRUND-OCH-SJONK-1940 N58.24724 E11.35606 Shipwreck
FREYAS~1 Kattegatt N58.24646 E11.35245 Shipwreck
FRIDENAU Kattegatt N57.84973 E11.34630 Shipwreck
FRIDENAU l: 120 h:  Depth = 65.0 m N57.84977 E11.34608 Shipwreck
FRIDHEM      N58.86600 E17.94600 Shipwreck
FRIEDA frieda   N54.05483 E10.80383 Shipwreck
FRIEDR~1 Sverige N63.53167 E19.76833 Shipwreck
FRIESENLAND Holland N52.97944 E4.65085 Shipwreck
FRIGG frigg   N54.47333 E10.42267 Shipwreck
FRIGGA AF KØBENHAVN SS   frigga af kobenhavn   N56.82833 E10.88833 Shipwreck
FRISIA chart dk102  Depth = 40.0 m N56.55828 E11.98947 Shipwreck
FRISIA~1 Kattegatt N56.55892 E11.99075 Shipwreck
FRITHOF Depth = 6 m N57.44618 E18.09320 Shipwreck
FRITZ Depth = 5 m N58.38403 E19.29147 Shipwreck
FRITZ BUSS wreck  Depth = 40.0 m N56.76702 E11.91990 Shipwreck
FRITZB~1 Kattegatt N56.76658 E11.91808 Shipwreck
FRITZH~1 Sverige N55.12845 E13.68272 Shipwreck
FRODE England N50.76833 E0.48167 Shipwreck
FUSA Norge N60.20307 E5.25410 Shipwreck
FUSHAN~1 Bornholm N55.34676 E14.75486 Shipwreck
FUSION    N56.17783 E12.35300 Shipwreck
FUSION Öresund N56.17791 E12.35299 Shipwreck
FUSION öresund   N56.17848 E12.35423 Shipwreck
FYLGIA-         ALTERNATIV-POS N60.51935 E18.50478 Shipwreck
FYLGIA          STRANDADE-OCH-SJONK-VID-HOGKALLEGRUNDET- N60.53052 E18.48958 Shipwreck
FYNDPLATS-FOR-S TROLIGTVIS-RUDOLF-1-6-METERS-DJUP N61.56108 E17.33933 Shipwreck
FYRBERG      N58.12352 E11.28123 Shipwreck
FYRF37      N58.15957 E11.26408 Shipwreck
FYRMASTAREN SVOLDER 1911-11-05 stora brottet so vinga   N57.62417 E11.61667 Shipwreck
FYRSPÄNNAREN   1800-talet   N58.79217 E17.87733 Shipwreck
G-96 Belgien N51.29012 E2.60642 Shipwreck
GALEAS ELLEKILDE 02-10-16 N57.63967 E11.63917 Shipwreck
GALEAS ERATO 1904-04-03 sydsidan av tistlarna   N57.50583 E11.72500 Shipwreck
GALEAS-MED-OKAN FORLISTE-1850-NAGONSTANS-I-SUNDET N61.56128 E17.30912 Shipwreck
GALJOEN Holland N51.52568 E3.98818 Shipwreck
GAMEN kattegat   N56.23800 E12.45467 Shipwreck
GAMEN Öresund N56.23774 E12.45352 Shipwreck
GANLER l: 32m h:  Depth = 50.0 m N57.82883 E10.93533 Shipwreck
GARD            MOTORSKONERT-38M-LANG-GRUNDSTOTTE-BRANN- N60.47713 E18.37157 Shipwreck
GARDEN~1 Holland N51.48607 E2.30583 Shipwreck
GARNES Holland N53.43530 E5.08738 Shipwreck
GASCOGNY England N50.65767 E0.66100 Shipwreck
GAUDE 1919  Depth = 15 m N58.79267 E17.94017 Shipwreck
GAUDE Sverige N58.79217 E17.93650 Shipwreck
GAWGUA~1 Holland N52.06185 E3.14995 Shipwreck
GAVLE           LOTSVERKETS-DISTRIKTSFARTYG-SJONT-EFTER- N60.24360 E19.18159 Shipwreck
GEBISSET gebisset   N57.85900 E10.34933 Shipwreck
GEFION England N50.50133 E-3.25380 Shipwreck
GEFION Sverige N63.31000 E19.16833 Shipwreck
GEIRFINN Norge N59.72221 E10.72358 Shipwreck
GENERA~1 Polen N54.85000 E18.08333 Shipwreck
GENERA~2 Polen N55.22360 E16.68037 Shipwreck
GENERAL VON DÖBELN    N57.92515 E18.75118 Shipwreck
GEO Kattegatt N56.67003 E12.10687 Shipwreck
GEO E BENS      N56.66933 E12.09465 Shipwreck
George 65m      Ångare intakt  N56.82108 E17.09217 Shipwreck
GEORGE~1 Nordsjön N54.51517 E8.32150 Shipwreck
GEORGT~1 Norge N68.40808 E17.81138 Shipwreck
GERD gerd   N55.43983 E8.26883 Shipwreck
GERD Nordsjön N55.43925 E8.26762 Shipwreck
GERDA M/S    N56.83400 E11.38967 Shipwreck
GERDA-FERDINAND 28-NOV-1941--7000-TON-MALMFARTYG N60.62957 E18.36022 Shipwreck
GERMANIA Holland N51.43443 E3.62562 Shipwreck
GERSOM Holland N53.29167 E5.27317 Shipwreck
GERTHA~1 Norge N59.69017 E10.60083 Shipwreck
GETA  Depth = 10 m N55.94752 E15.73778 Shipwreck
GEZIENA Norge N58.01694 E7.46763 Shipwreck
GG LYNSKAR l: h: 7m  Depth = 60-83 m N57.60282 E11.50450 Shipwreck
GG21 l: h: 1m  Depth = 62.0 m N57.82565 E11.25763 Shipwreck
GIBRALTAR S/S N57.47817 E9.79067 Shipwreck
GIBSVRAGET    N55.53883 E11.02417 Shipwreck
GIFWRAK Holland N51.95820 E3.38661 Shipwreck
GILHAUSEN Norge N61.99110 E4.99005 Shipwreck
GIRONDE Holland N51.81383 E3.81133 Shipwreck
GISELA Nordsjön N53.93400 E8.67567 Shipwreck
GITANO S/S    N57.74317 E11.09967 Shipwreck
GL. TRÆVRAG    N56.01782 E12.64783 Shipwreck
GLADYS Holland N51.44450 E3.66117 Shipwreck
GLAN 1943 N58.73550 E17.87000 Shipwreck
GLAN Sverige N58.73500 E17.86633 Shipwreck
GLANMIRE England N55.92062 E-2.13732 Shipwreck
GLENDOON England N49.11398 E-8.10850 Shipwreck
GLITTVAG        SKONERT-SJONK-I-STORM-1950--7-NM-NV-VAST N61.06953 E17.91155 Shipwreck
GLOCLIFFE England N50.45208 E-3.28958 Shipwreck
GLORIA skälderviken   N56.30000 E12.38333 Shipwreck
GNEISENAU S/S   gneisenau s/s   N54.63967 E12.42467 Shipwreck
GNOME Nordsjön N53.91017 E8.68567 Shipwreck
GOBERN~1 England N58.92083 E-3.30550 Shipwreck
GOD KNOLD      N57.28317 E7.98332 Shipwreck
GOLDSHELL Belgien N51.34972 E2.90003 Shipwreck
GORM Belgien N51.36913 E3.21653 Shipwreck
GOSTA Sverige N62.98167 E17.78333 Shipwreck
GOSTASETTA l: 31m h: 2m  Depth = 45.0 m N57.89177 E11.41347 Shipwreck
GOSTASTREA l: h: 1m  Depth = 66.0 m N57.90283 E11.34600 Shipwreck
GOSTASTVAA l: h: 2m  Depth = 45.0 m N57.89802 E11.39440 Shipwreck
GOTA Sverige N58.91867 E17.70967 Shipwreck
GOTE Sverige N58.72617 E17.91133 Shipwreck
GOYA Polen N55.22167 E18.33230 Shipwreck
GRACIE~1 Belgien N51.21085 E2.65713 Shipwreck
GRAFZE~1 Polen N55.51724 E18.28299 Shipwreck
GRANIT l: 40m h: 4m  Depth = 55.0 m N57.86608 E11.07062 Shipwreck
GRANITBLOKVRAGET granitblokvraget   N56.98500 E10.34067 Shipwreck
GRAOYA Norge N59.69500 E10.54167 Shipwreck
GRASEJ-VRAGET Depth = 20 m N57.43533 E11.29167 Shipwreck
GRE14~1 Holland N51.50912 E3.32075 Shipwreck
GREATHAM England N50.30250 E-3.50350 Shipwreck
GRESSHOLMEN Norge N66.66038 E60.08600 Shipwreck
GRETHE skälderviken  Depth = 30 m N56.42223 E12.23090 Shipwreck
GRETHE~1 Holland N51.59213 E3.21264 Shipwreck
GRIPEN Sverige N56.10167 E15.63667 Shipwreck
GRNEJG~1 Sverige N59.10849 E18.38271 Shipwreck
GROVE      N56.48938 E12.05185 Shipwreck
GTA Depth = 9 m N56.64000 E12.72000 Shipwreck
GUDRUN    N55.76917 E10.69783 Shipwreck
GUDRUN D/S Norge N58.2364333 E6.6539833 Shipwreck
GUDRUN~1 Danmark N55.77338 E10.69632 Shipwreck
GUDRUN~1 Norge N68.04317 E13.48392 Shipwreck
GULFOF~1 Holland N52.94683 E4.58603 Shipwreck
GULIFO~1 Nordsjön N53.84517 E8.93250 Shipwreck
GULLMAR gullmar   N58.55600 E10.48533 Shipwreck
GULLO gullo   N54.63950 E12.42283 Shipwreck
GUNDA WAL    N56.08083 E12.57317 Shipwreck
GUNDA WAL M/S öresund   N56.08148 E12.57430 Shipwreck
GUNDAW~1 Öresund N56.08091 E12.57307 Shipwreck
GUNHILD l: h:  Depth = 27.0 m N57.65367 E10.77333 Shipwreck
GUNVOR gunvor   N56.35450 E16.20883 Shipwreck
GUSTAF skälderviken   N56.43333 E12.54500 Shipwreck
GUSTAF-HEDBERG  BOGSERBAT-SJONK-1980-I-FARLED-TILL-VALLV N61.19688 E17.17585 Shipwreck
GUSTAFVA Depth = 2 m N56.16168 E15.70267 Shipwreck
GUSTAV~1 Holland N52.63570 E4.52184 Shipwreck
GUTRUNE Sverige N56.03101 E16.07916 Shipwreck
GWLADMENA England N60.13583 E-1.15000 Shipwreck
GYLLES BLUFF 01      N56.03250 E12.66333 Shipwreck
GYLLES BLUFF 02      N56.03417 E12.66333 Shipwreck
GYLLETUNNAN 01      N56.09900 E12.56817 Shipwreck
GYLLETUNNAN 02      N56.09467 E12.57000 Shipwreck
GYLLETUNNAN ALGTUNNAN 02      N56.09617 E12.57000 Shipwreck
GYLLETUNNAN ALGTUNNAN 03      N56.09650 E12.56967 Shipwreck
GYLLETYNNAN ALGTUNNAN 01   N56.09567 E12.56967 Shipwreck
GYNAES Depth = 60 m N57.79683 E10.76150 Shipwreck
GÖTE 1906 Depth = 10 m N58.72667 E17.91500 Shipwreck
GÖTEBORG AKTER    N55.92407 E15.29548 Shipwreck
GÖTEBORG FÖR    N55.92372 E15.29675 Shipwreck
H.M.S. DEFENS    N56.96700 E5.82500 Shipwreck
H.M.S. HAWKE    N57.78417 E0.19167 Shipwreck
H.M.S. INVINCIBELE    N57.05000 E6.07417 Shipwreck
H.M.S. PATHFINDER    N56.12017 E2.15250 Shipwreck
H.M.S. SHARK    N56.97167 E6.05000 Shipwreck
HAAKON (NORGE) Norge N60.8097334 E4.7936667 Shipwreck
HABED Tyskland N54.98468 E10.05923 Shipwreck
HALMSTADT Danmark N55.27671 E12.49094 Shipwreck
HALVSPECIAL      N58.37667 E10.48350 Shipwreck
HAM109~1 Holland N53.33660 E4.77858 Shipwreck
HAMBURG Norge N68.23333 E14.53433 Shipwreck
HAMM S/S    N57.65200 E10.74833 Shipwreck
HANAU N54.51783 E10.46950 Shipwreck
HANAU SS hanau s/s   N54.51967 E10.47133 Shipwreck
HANFRID hanfrid   N55.09083 E11.47767 Shipwreck
HANNEG~1 Holland N51.95802 E3.38665 Shipwreck
HANNOVER kattegat  Depth = 33 m N56.70422 E12.32650 Shipwreck
HANS Tyskland N54.84405 E9.80701 Shipwreck
HANSA 1917  Depth = 26 m N58.74867 E17.87450 Shipwreck
HANSA Sverige N58.74815 E17.87114 Shipwreck
HANSIA hansia   N56.72633 E11.77050 Shipwreck
HANSSC~1 N44.90438 E13.58653 Shipwreck
HARALD~1 Holland N53.38850 E5.11467 Shipwreck
HARDBURN KANTHALE   Depth = 34 m N56.44317 E12.09917 Shipwreck
HARDING         LASTFARTYG-GRUNDSTOTTE-OCH-SJONK-1954-LI N60.29472 E19.17305 Shipwreck
HARLINGER Depth = 3 m N56.97435 E18.34205 Shipwreck
HARM STALFARTYG-PA48-METER-SJONK-EFTER-KOLLIS N59.41442 E18.50221 Shipwreck
HARROW Holland N52.94232 E4.67114 Shipwreck
HARTHOR England N49.88333 E-6.34133 Shipwreck
HARTLEPOOL Norge N58.37133 E6.07800 Shipwreck
HARTMUT Depth = 10 m N56.85767 E10.61683 Shipwreck
HAVBOEN Skagerack N57.13492 E8.53461 Shipwreck
HAVDA Norge N61.25000 E4.93333 Shipwreck
HAVETS~1 Danmark N54.94653 E10.25457 Shipwreck
HAVFRAGT    N56.10700 E11.18483 Shipwreck
HAVKAT~1 Danmark N56.75383 E9.14900 Shipwreck
HAVKATTEN S96 havkatten s96   N56.75433 E9.15017 Shipwreck
HAVKATTEVRAGET    havkattevraget   N56.09650 E11.05133 Shipwreck
HEBRON~1 Belgien N51.25667 E2.81185 Shipwreck
HECKELMANN      N56.78100 E12.07632 Shipwreck
HEDDERHEIM A/S    N57.79633 E10.98433 Shipwreck
HEDERNHEIM l: 110m h: 18m  Depth = 62.0 m N57.80950 E10.90600 Shipwreck
HEDWIGSHYTTE S/S    N54.60450 E10.85700 Shipwreck
HEIDRUN England N50.02483 E-5.32733 Shipwreck
HEIKE Nordsjön N53.52700 E6.69033 Shipwreck
HEIMDAL 1957 N58.73517 E17.87133 Shipwreck
HEIMDAL Holland N53.48555 E5.12915 Shipwreck
HEIMDAL Sverige N58.73466 E17.86813 Shipwreck
HEIMNES Norge N59.37667 E5.29833 Shipwreck
HEIMWARTS heimwarts   N54.36367 E11.38917 Shipwreck
HEINRI~1 England N48.76065 E-2.03093 Shipwreck
HEINRI~1 Kattegatt N56.84133 E11.88583 Shipwreck
HEINRICH l: h:  Depth = 35.0 m N56.84117 E11.88600 Shipwreck
HEKKELMANN S/S   Depth = 34 m N56.76433 E12.07633 Shipwreck
HEKLA Norge N58.99017 E10.32717 Shipwreck
HELDARSTINDUR    N55.47540 E14.32675 Shipwreck
HELDARSTINDUR Sverige N55.47519 E14.33112 Shipwreck
HELENE JENSEN Norge N59.8512500 E5.2732834 Shipwreck
HELGA    N55.81917 E10.68800 Shipwreck
HELGAF~1 Norge N61.73253 E5.19288 Shipwreck
HELLE SOREN R298 helle soren r298   N54.97333 E15.11833 Shipwreck
HELMIS~1 Kattegatt N56.50445 E11.65302 Shipwreck
HELSINGBOG      N56.04340 E12.73762 Shipwreck
HELSINGE      N56.01277 E12.19920 Shipwreck
HELSINGOR      N56.03053 E12.61137 Shipwreck
HELSPECIAL      N58.43333 E10.51533 Shipwreck
HENLY    N57.72800 E11.11983 Shipwreck
HENLY kattegat   N57.75322 E11.10883 Shipwreck
HENNY Nordsjön N56.78955 E7.70232 Shipwreck
HENNY Sverige N59.99833 E18.91500 Shipwreck
HENNY T22 henny t22   N56.80667 E7.66833 Shipwreck
HERA England N50.20025 E-4.90458 Shipwreck
HERCULES M/S    N56.70517 E10.71467 Shipwreck
HERING S146      N57.79633 E10.68467 Shipwreck
HERKULES    N57.45250 E10.70583 Shipwreck
HERKULES FN 71  herkules fn 71   N57.45283 E10.70700 Shipwreck
HERMAN~1 Holland N53.24721 E4.66184 Shipwreck
HERMAN~1 Norge N68.51983 E17.42157 Shipwreck
HERMAN~1 Skagerack N57.21215 E8.55947 Shipwreck
HERMAN~2 Holland N53.37009 E4.98598 Shipwreck
HERMANN Tyskland N54.87169 E9.78678 Shipwreck
HERNI~1 Sverige N63.43000 E20.04000 Shipwreck
HERNODIA hernodia  Depth = 50-71 m N57.10033 E11.88767 Shipwreck
HERRIESBURN Kattegatt N56.47485 E12.53647 Shipwreck
HERRIESBURN skälderviken  Depth = 79 m N56.47513 E12.53618 Shipwreck
HERRMANN Tyskland N54.54750 E13.69000 Shipwreck
HERTA Depth = 8 m N56.61882 E16.35823 Shipwreck
HERTA Holland N53.31933 E4.82033 Shipwreck
HERZOG~1 England N50.21367 E-3.78367 Shipwreck
HESPERUS        LASTFARTYG-PA-63-METER-GRUNDSTOTTE-1884- N60.30232 E19.13015 Shipwreck
HIGHLA~1 England N51.66333 E-5.11167 Shipwreck
HIKA AF FÅBORG M/S    N54.59150 E10.83700 Shipwreck
HILDA Sverige N63.47667 E19.86000 Shipwreck
HILDA öresund   N55.65350 E12.95067 Shipwreck
HILLEROD      N55.93260 E12.31722 Shipwreck
HIRTSHALSKUTTER    Depth = 60 m N57.79783 E10.85250 Shipwreck
HISPANIA England N56.58250 E-5.98583 Shipwreck
HJHJH           N57.69708 E11.93903 Shipwreck
HJULET vrak 58-53m 5m, to,la,bl,se   N57.82583 E11.25750 Shipwreck
HJULVRAGET hjulvraget   N57.68667 E10.42167 Shipwreck
HMSABO~1 Holland N52.25433 E3.69417 Shipwreck
HMSARD~1 Nordsjön N55.97486 E6.44654 Shipwreck
HMSARI~1 England N50.71487 E0.38953 Shipwreck
HMSAUD~1 England N55.47152 E-7.75168 Shipwreck
HMSBAS~1 Belgien N51.13710 E2.58338 Shipwreck
HMSBLA~1 Nordsjön N56.05510 E6.14230 Shipwreck
HMSCAR~1 England N50.58250 E-1.93633 Shipwreck
HMSCRE~1 Holland N52.25334 E3.68158 Shipwreck
HMSDEF~1 Nordsjön N56.96722 E5.83056 Shipwreck
HMSDEW~1 England N58.84337 E-3.19010 Shipwreck
HMSDRA~1 England N55.28550 E-6.20833 Shipwreck
HMSEMP~1 England N50.49533 E-2.96467 Shipwreck
HMSFAL~1 England N53.98217 E0.07500 Shipwreck
HMSFOR~1 England N50.23567 E-3.06650 Shipwreck
HMSFOR~1 Nordsjön N56.01592 E6.12370 Shipwreck
HMSFOY~1 England N50.27833 E-4.18000 Shipwreck
HMSGHU~1 England N50.84667 E0.88617 Shipwreck
HMSGRA~1 Holland N51.40615 E2.81679 Shipwreck
HMSHAW~1 Nordsjön N57.78472 E0.19722 Shipwreck
HMSHOG~1 Holland N52.25250 E3.68510 Shipwreck
HMSHOO~1 England N50.56833 E-2.42033 Shipwreck
HMSHUN~1 Norge N68.39665 E17.06675 Shipwreck
HMSIMB~1 England N58.83100 E-3.19010 Shipwreck
HMSINT~1 England N51.33437 E3.19527 Shipwreck
HMSINV~1 Nordsjön N57.05000 E6.07917 Shipwreck
HMSM2~1 England N50.57667 E-2.56550 Shipwreck
HMSMA-~1 England N50.74167 E0.91833 Shipwreck
HMSMAF~1 England N49.83372 E-2.57555 Shipwreck
HMSMAO~1 Holland N51.40022 E3.09762 Shipwreck
HMSMIN~1 England N50.64360 E0.23138 Shipwreck
HMSMOL~1 England N50.38555 E0.47862 Shipwreck
HMSMON~1 England N51.15950 E-4.67333 Shipwreck
HMSMON~1 England N52.08353 E1.83673 Shipwreck
HMSNAP~1 England N51.26139 E1.41948 Shipwreck
HMSNES~1 Nordsjön N56.71604 E5.96522 Shipwreck
HMSNOM~1 Nordsjön N56.71787 E5.78372 Shipwreck
HMSNOR~1 Belgien N51.36250 E3.21505 Shipwreck
HMSNOR~1 England N50.66133 E0.58867 Shipwreck
HMSNOR~2 England N51.36936 E3.21609 Shipwreck
HMSNOR~3 England N51.25747 E1.50200 Shipwreck
HMSOCE~1 England N50.76917 E0.06778 Shipwreck
HMSP-1~1 England N50.64000 E-1.08333 Shipwreck
HMSPAT~1 England N55.52387 E-1.43513 Shipwreck
HMSPAT~1 Nordsjön N56.12181 E2.15264 Shipwreck
HMSPIN~1 England N50.71805 E0.61945 Shipwreck
HMSPLU~1 Belgien N51.24305 E2.92755 Shipwreck
HMSPOR~1 England N57.26633 E-5.68633 Shipwreck
HMSPRI~1 England N50.57633 E0.98117 Shipwreck
HMSPRI~1 Holland N52.73455 E4.64023 Shipwreck
HMSQUE~1 Nordsjön N56.71604 E5.78188 Shipwreck
HMSRES~1 England N51.25992 E1.50250 Shipwreck
HMSROE~1 England N58.80625 E-3.16150 Shipwreck
HMSSAI~1 Nordsjön N56.35272 E8.11196 Shipwreck
HMSSCO~1 Holland N52.39772 E3.95349 Shipwreck
HMSSCY~1 England N50.32733 E-3.25333 Shipwreck
HMSSEI~1 Holland N53.11495 E4.72718 Shipwreck
HMSSES~1 England N49.45940 E0.91200 Shipwreck
HMSSET~1 Holland N52.05692 E3.37937 Shipwreck
HMSSHA~1 Nordsjön N56.99953 E6.06512 Shipwreck
HMSSIR~1 Holland N51.24667 E2.93783 Shipwreck
HMSSPA~1 Nordsjön N56.26592 E6.13480 Shipwreck
HMSSTI~1 England N51.27373 E1.50859 Shipwreck
HMSTHE~1 Belgien N51.33750 E3.19550 Shipwreck
HMSTIP~1 Nordsjön N56.20760 E6.11527 Shipwreck
HMSTUR~1 Nordsjön N55.93598 E6.21401 Shipwreck
HMSUMP~1 England N53.16420 E1.10023 Shipwreck
HMSWAK~1 Belgien N51.37883 E2.72267 Shipwreck
HMSVAL~1 Holland N51.34950 E3.79383 Shipwreck
HMSWAR~1 England N50.12333 E-5.47517 Shipwreck
HMSWAR~1 Nordsjön N57.64630 E2.95428 Shipwreck
HMSWAV~1 Belgien N51.28345 E2.68773 Shipwreck
HMSVER~1 England N57.86067 E-3.64350 Shipwreck
HMSWHI~1 Belgien N51.15142 E2.65878 Shipwreck
HMSWHI~1 England N52.27985 E-4.67545 Shipwreck
HMTARF~1 England N50.49740 E-2.17408 Shipwreck
HMTBAL~1 England N50.66202 E0.39588 Shipwreck
HMTELK~1 England N50.30667 E-4.17000 Shipwreck
HMTKER~1 England N50.64278 E0.12862 Shipwreck
HMTKOS~1 England N53.86588 E0.59852 Shipwreck
HMTPOL~1 Holland N51.16527 E2.71692 Shipwreck
HMTWAR~1 England N50.57100 E-1.46373 Shipwreck
HOHENEICHEN Sverige N55.27607 E14.08491 Shipwreck
HOHENHORN Kattegatt N57.76114 E11.49668 Shipwreck
HOHENHORN 01 l: 95m h: 21m d: 55-34m s:18m, to,bl,se  Depth = 55m N57.75037 E11.49653 Shipwreck
HOHENHORN 02 kattegat   N57.75162 E11.49917 Shipwreck
HOHENHORN 03 l: 95m h: 21m d: 55-34m s:18m, to,bl,se   N57.75000 E11.49650 Shipwreck
HOLGER Depth = 12 m N56.60000 E11.10067 Shipwreck
HOLLÆNDER    hollænder      N57.60783 E10.17900 Shipwreck
HOLLÆNDEREN    N55.22667 E13.29300 Shipwreck
HOLLAN~1 England N50.69333 E0.51333 Shipwreck
HOLLAN~1 Skagerack N57.50527 E8.99217 Shipwreck
HOLLAND Danmark N55.44267 E12.61750 Shipwreck
HOLLANDIA Holland N51.31295 E2.15018 Shipwreck
Holländaren      37m  Holländsk flodbåt? N56.01372 E16.18605 Shipwreck
HOLMEN VI skälderviken  Depth = 23 m N56.35188 E12.43640 Shipwreck
HOLMEN VI öresund   N56.35247 E12.43758 Shipwreck
HOLMEN VI      N56.35233 E12.43467 Shipwreck
HOLMENGRAA Norge N59.44711 E10.50108 Shipwreck
HOLSTENTOR kattegat   N56.83933 E12.17517 Shipwreck
HOLSTENTOR Kattegatt N56.83878 E12.17390 Shipwreck
HOLSTENTOR Tyskland N54.04783 E10.79583 Shipwreck
HOLSTN~1 Nordsjön N56.69023 E8.13378 Shipwreck
HOLZSCHIFF N54.52300 E11.25533 Shipwreck
HOLZWR~3 Tyskland N54.74350 E13.05283 Shipwreck
HOLZWRACK 03 N54.79867 E10.90700 Shipwreck
HONDSBOSCH Holland N52.45467 E4.29267 Shipwreck
HOOPOP~1 Belgien N51.28612 E2.88308 Shipwreck
HORNS RIFF l: h:  Depth = 32.0 m N56.74817 E11.90115 Shipwreck
HORNSR~1 Kattegatt N56.74761 E11.89973 Shipwreck
HORNSTEIN Depth = 80 m N58.50508 E19.35758 Shipwreck
HORSHOLM      N55.88067 E12.50895 Shipwreck
HOTELLET    N56.08567 E12.64167 Shipwreck
HOTELLET Öresund N56.08638 E12.64162 Shipwreck
HOTELLET öresund   N56.08622 E12.64280 Shipwreck
H--PONTOPPIDAN  STRANDADE-1912--OVER-7000-TON-DET-MESTA- N60.47765 E18.83548 Shipwreck
HRMSHE~1 Holland N51.43733 E3.54547 Shipwreck
HRMSKO~1 Holland N52.96619 E4.77789 Shipwreck
HUGHLI Belgien N51.22485 E2.86665 Shipwreck
HUGO ZEYE S/S    N54.56083 E10.87500 Shipwreck
HULDAA~1 Sverige N59.12626 E18.54673 Shipwreck
HULLGATE Holland N51.43117 E3.68883 Shipwreck
HUMBER Depth = 7 m N57.24342 E17.10258 Shipwreck
Humber               51m  Liten Ångare intakt   N57.41577 E17.41457 Shipwreck
HUMOR humor   N54.91217 E9.60700 Shipwreck
HUNDESTED      N55.94950 E11.86728 Shipwreck
HUNSDON England N54.31942 E-5.45475 Shipwreck
HVEN PRAMMEN    N55.91833 E12.64500 Shipwreck
HVEN VEST    N55.88983 E12.63917 Shipwreck
HYLKI N57.67471 E10.12103 Shipwreck
IBERIAN England N51.50815 E-9.77398 Shipwreck
IBIS ibis   N56.89117 E10.50067 Shipwreck
IDA    N55.21280 E13.28910 Shipwreck
IDA SS ida s/s   N54.62267 E12.42283 Shipwreck
IDA2~1 Holland N51.36342 E3.91839 Shipwreck
IDOGHETEN       TRABRIGG-PA-85-M-DRAGGADE-OCH-DREV-ILAND N61.17129 E17.33612 Shipwreck
ILARO England N51.24791 E1.41042 Shipwreck
ILDJERNSFLU Norge N59.85335 E10.62520 Shipwreck
ILLUM    N56.02050 E11.16317 Shipwreck
ILONA Holland N53.47279 E5.06721 Shipwreck
INDFØDSRETTEN    N55.72500 E12.67333 Shipwreck
INDIA india   N55.31267 E14.83233 Shipwreck
INDIANA England N50.78417 E0.37000 Shipwreck
INDIANE Depth = 5 m N58.33938 E19.29648 Shipwreck
INDUS Holland N52.02950 E4.06117 Shipwreck
INFODSRETTEN Öresund N55.72550 E12.67300 Shipwreck
INGA Holland N51.34500 E3.82800 Shipwreck
INGE BIRTHE skagen  Depth = 49 m N57.83225 E11.04607 Shipwreck
INGEBI~1 Kattegatt N57.83197 E11.04553 Shipwreck
INGEBORG Sverige N63.52500 E19.96667 Shipwreck
INGEBORG        BARK-GRUNDSTOTTE-1919--LIGGER-SONDERBRUT N60.52231 E18.36240 Shipwreck
INGEBORG 0 ingeborg   N56.06100 E7.77050 Shipwreck
INGEBORG 1 ingeborg   N55.14283 E9.72167 Shipwreck
INGEBORG M/S Depth = 3 m N55.89183 E10.58983 Shipwreck
INGEBORG S/S   Depth = 12 m N56.86617 E11.41117 Shipwreck
INGEMAR skälderviken  Depth = 3 m N56.43833 E12.55500 Shipwreck
INGERK~1 Tyskland N54.82352 E9.75017 Shipwreck
INGOMAR F 57    N57.40583 E10.60200 Shipwreck
INGRID HOR skagerrak  Depth = 58 m N57.28132 E11.59400 Shipwreck
INGRID LEONHARDT S/S    N54.58950 E10.93333 Shipwreck
INGRID~1 Sverige N59.10099 E18.36838 Shipwreck
INTERBURG interburg   N54.52000 E10.35450 Shipwreck
INTERESSEN    N56.01117 E10.69167 Shipwreck
INTERRESSENTEN Danmark N56.01148 E10.68223 Shipwreck
INTREPID Holland N51.96185 E3.20687 Shipwreck
INVANDRAREN öresund   N55.72560 E12.67460 Shipwreck
IOLANTHE England N50.46117 E-2.13457 Shipwreck
IONA Norge N58.96667 E10.11667 Shipwreck
IRAJA Holland N53.52683 E5.18083 Shipwreck
IREVIK    N55.28550 E13.10300 Shipwreck
IREVIK Sverige N55.28513 E13.11075 Shipwreck
IRIS Bornholm N55.13223 E14.31862 Shipwreck
IRIS Sverige N58.87483 E18.07433 Shipwreck
IRIS Vrak   N58.39250 E10.75217 Shipwreck
IRIS 01 l: h: 4m  Depth = 158.0 m N58.39198 E10.75150 Shipwreck
IRIS 02 l: h: 4m  Depth = 158.0 m N58.39250 E10.75217 Shipwreck
IRMA Norge N63.79255 E9.55478 Shipwreck
ISBRYDER 0 isbryder   N54.48517 E10.27450 Shipwreck
ISBRYDER 1 isbryder   N54.60067 E10.19283 Shipwreck
ISLAND Holland N53.42385 E5.23952 Shipwreck
ISTRO Nordsjön N54.60533 E8.33400 Shipwreck
IVAN HG 67 ivan hg 67   N57.86200 E9.62417 Shipwreck
JACOBU~1 Sverige N55.16797 E13.63839 Shipwreck
JACOFF~1 Danmark N55.16626 E12.69603 Shipwreck
JAGERTJE Holland N52.38605 E4.38507 Shipwreck
JAGERW~1 Holland N52.89757 E4.55649 Shipwreck
JAKTEN ANNA 1904-04-07 älvsborgsfjorden   N57.68583 E11.85000 Shipwreck
JAKTEN CARLA 1908-07-26 älvsborgsfjorden   N57.67500 E11.85617 Shipwreck
JAKTEN GERDA 1907-10-16 nno knarrholmens fyr   N57.63717 E11.83333 Shipwreck
JAMBO England N58.02000 E-5.45133 Shipwreck
JAMERI SS jameri s/s   N54.65533 E12.50850 Shipwreck
JAMESB~1 England N58.81300 E-3.03583 Shipwreck
JAMESE~1 England N50.32550 E-4.24500 Shipwreck
JANE Depth = 3 m N57.27662 E18.76913 Shipwreck
JANHEW~1 Tyskland N54.60917 E14.22083 Shipwreck
JANMAG~1 Skagerack N57.08488 E8.40882 Shipwreck
JANNAA~1 Holland N51.67475 E3.77148 Shipwreck
JANNE MALENE L 524 janne malene l 524   N53.52083 E6.09800 Shipwreck
JANNEM~1 Nordsjön N53.51600 E6.09151 Shipwreck
JANTIENA. NORDFART III Depth = 17 m N57.06347 E16.68815 Shipwreck
JARLSS~1 Bornholm N55.33275 E14.74886 Shipwreck
JEANNE M jeanne m   N56.09617 E12.53367 Shipwreck
JEMTLA~1 Kattegatt N57.75320 E11.12050 Shipwreck
JEMTLAND l: 98m h: 8m d:45-31m s:14m, to,la,bl,se  Depth = 42.0 m N57.75308 E11.12202 Shipwreck
JEMTLAND military practice area   N57.75383 E11.12092 Shipwreck
JENSLA~1 Sverige N63.22667 E19.14500 Shipwreck
JERN FLÅDE    N55.41217 E10.87783 Shipwreck
JERNKASSE       N56.83183 E11.39583 Shipwreck
JERNMANDEN Depth = 27 m N57.41950 E10.75983 Shipwreck
JERSIE~1 N55.52300 E12.22598 Shipwreck
JESSES VRAG    N56.84183 E11.88517 Shipwreck
JETTEH~1 Nordsjön N55.31850 E6.42279 Shipwreck
JOACHI~1 Kattegatt N56.88415 E11.15570 Shipwreck
JOACHIM SCHULTZE S/S    N56.88667 E11.15667 Shipwreck
JODIAN~1 Holland N52.40499 E4.54017 Shipwreck
JOHAN Depth = 6 m N57.38158 E18.17247 Shipwreck
JOHAN-ALBERT    GALEAS-STRANDADE-I-STORM-BLEV-VRAK1880 N61.56091 E17.35412 Shipwreck
JOHANM~1 Holland N52.83623 E4.56432 Shipwreck
JOHANN~1 Holland N51.57253 E3.41462 Shipwreck
JOHANN~1 Nordsjön N53.86033 E6.75117 Shipwreck
JOHANN~1 Sverige N63.42167 E19.60500 Shipwreck
JOHANN~1 Öresund N56.00149 E12.72374 Shipwreck
JOHANNA Holland N53.30843 E5.15332 Shipwreck
JOHANNE skälderviken  Depth = 27 m N56.32763 E12.38785 Shipwreck
JOHANNE öresund   N56.32822 E12.38903 Shipwreck
JOHANNES L    N56.00117 E12.72033 Shipwreck
JOHANNES L öresund   N56.00178 E12.72155 Shipwreck
JOHN BIRKE    N55.40700 E10.87267 Shipwreck
JOHN BIRKE N55.40700 E10.87267 Shipwreck
JOHNBR~1 Sverige N55.09917 E13.75692 Shipwreck
JOHNMA~1 Holland N51.48227 E2.68977 Shipwreck
JOLLEN jollen   N57.81583 E10.79583 Shipwreck
JONGEC~1 Holland N51.40883 E3.45850 Shipwreck
JONNI BOY jonni boy   N57.43417 E8.37917 Shipwreck
JONNYB~1 Sverige N63.37833 E19.53500 Shipwreck
JORGEN SS jorgen s/s   N55.12017 E12.95867 Shipwreck
JOSEFINA Depth = 1 m N56.68350 E16.44717 Shipwreck
JOSEPHINE Sverige N63.44000 E19.67333 Shipwreck
JOTUN MS jotun m/s   N55.25167 E14.84250 Shipwreck
JPIETE~1 Holland N52.46550 E4.55383 Shipwreck
JU-52 N68.55362 E17.70437 Shipwreck
JUDITH Depth = 13 m N57.37760 E18.86863 Shipwreck
JULETRÆET    Depth = 34 m N57.47133 E10.96933 Shipwreck
JULIE    N56.24033 E12.41250 Shipwreck
JULIE    N56.24110 E12.41408 Shipwreck
JULIE Öresund N56.24053 E12.41284 Shipwreck
JULIE S/S (MÖLLEVRAKET) öresund   N56.24097 E12.41375 Shipwreck
JULIUS WEI l: h:  Depth = 32.0 m N56.59607 E11.97723 Shipwreck
JULIUS~1 Tyskland N54.76670 E12.66693 Shipwreck
JULIUS~2 Kattegatt N56.59608 E11.97708 Shipwreck
JUNKER~1 Danmark N55.14574 E12.60805 Shipwreck
JUNKER~1 Kattegatt N56.87527 E10.65585 Shipwreck
JUNO Norge N59.71867 E10.72500 Shipwreck
JUPITER    N58.07175 E19.35675 Shipwreck
JUPITER Holland N51.39051 E3.91704 Shipwreck
JURI 1 l: h: 11m  Depth = 70.0 m N57.77283 E10.72583 Shipwreck
JURI 2 l: h: 11m  Depth = 70.0 m N57.66272 E11.38003 Shipwreck
JYLLAND Öresund N56.00700 E12.60283 Shipwreck
JYLLAND öresund   N56.00762 E12.60412 Shipwreck
JYTTE MS jytte m/s   N56.62750 E10.91617 Shipwreck
JÄMTLAND    N57.75367 E11.12300 Shipwreck
JÄRNVRAK    Depth = 54 m N57.52217 E11.46183 Shipwreck
JÖRGEN STRÖM    N56.51250 E10.96300 Shipwreck
K  SHRODDER 26 FAVE N57.77683 E9.93033 Shipwreck
K. SHRØDDER 26 FAVE    N57.77683 E9.93033 Shipwreck
K1 Danmark N56.07033 E10.61633 Shipwreck
K7    N55.98617 E12.63733 Shipwreck
K7 KUSTJAGAREN öresund   N55.98682 E12.63853 Shipwreck
KABINDA England N51.25071 E1.48807 Shipwreck
KAI Holland N53.51620 E6.06860 Shipwreck
KAJSA Sverige N63.41667 E19.66667 Shipwreck
KALEVA    N55.13550 E11.03033 Shipwreck
KALFSUND Sverige N63.42833 E19.67167 Shipwreck
KALKSKUTAN Depth = 6 m N57.71077 E18.91963 Shipwreck
KALLE    N55.97933 E12.63350 Shipwreck
KALLE Öresund N55.97924 E12.63344 Shipwreck
KALLE öresund   N55.97997 E12.63467 Shipwreck
KAMO kamo   N54.48733 E10.34233 Shipwreck
KANALI~1 Danmark N55.21887 E9.73790 Shipwreck
KANONB~1 Danmark N54.71286 E10.80509 Shipwreck
KANONB~2 Danmark N54.71339 E10.86761 Shipwreck
KANONBÅD    N54.73167 E10.86717 Shipwreck
KANONBÅD    N54.73167 E10.87083 Shipwreck
KANONVRAGET Öresund N55.64482 E12.86877 Shipwreck
KANONVRAKET öresund   N55.64485 E12.86873 Shipwreck
KAPARK~1 Belgien N51.36677 E2.72572 Shipwreck
KAREN kattegat   N56.14450 E12.36417 Shipwreck
KAREN KELDSEN   Depth = 34 m N56.66083 E11.69767 Shipwreck
KARHULA Holland N52.96427 E4.35315 Shipwreck
KARINA FN91 Depth = 9 m N57.40183 E10.98867 Shipwreck
KARIS karis   N55.12083 E12.78417 Shipwreck
KARMA HV 40 N55.28017 E9.72483 Shipwreck
KARMA HV 40  karma hv 40   N55.28017 E9.72483 Shipwreck
KARMOY Norge N68.42367 E15.99465 Shipwreck
KASTOR Depth = 5 m N58.32750 E11.20500 Shipwreck
KATHAR~1 Bornholm N54.85917 E14.37615 Shipwreck
KATJA Depth = 25 m N56.22383 E12.03867 Shipwreck
KATOWICE Holland N53.39407 E5.10574 Shipwreck
KATTEGAT kattegat   N54.42000 E11.83783 Shipwreck
KATTEGATT    N55.39090 E12.95258 Shipwreck
KATTEGATT Sverige N55.27629 E13.37752 Shipwreck
KAYT kayt   N54.48683 E10.26667 Shipwreck
KAYT Tyskland N54.48933 E10.26533 Shipwreck
KENDAL~1 England N50.36050 E-3.41033 Shipwreck
KERWOOD Holland N53.66243 E5.28112 Shipwreck
KETELWRAK Holland N51.51760 E4.04078 Shipwreck
KEULSE~1 Belgien N51.18312 E2.66843 Shipwreck
KEYWES~1 Holland N52.16884 E4.15017 Shipwreck
KIA-STEFFEN H385   kia-steffen h385   N56.24317 E11.90800 Shipwreck
KILBULK Norge N60.82096 E4.74216 Shipwreck
KILMORE Holland N51.39652 E2.49702 Shipwreck
KIM ØSTERGÅRD   Depth = 28 m N56.74417 E11.87983 Shipwreck
Kims vrak             51m   Sönderbrutet  Trä Trol. 1700-tal N56.43967 E17.77250 Shipwreck
KIMYA England N53.15867 E-4.44887 Shipwreck
KING kattegat   N55.96008 E15.68137 Shipwreck
KING Sverige N55.95840 E15.68431 Shipwreck
KING     N55.96030 E15.68088 Shipwreck
KINGCA~1 England N49.96600 E-6.24350 Shipwreck
KINN Norge N60.34860 E5.18303 Shipwreck
KIRKEVRAGET    N57.78350 E10.96883 Shipwreck
KIRSTEN TORM Danmark N55.66132 E10.03267 Shipwreck
KJELL Norge N58.00142 E7.42450 Shipwreck
KJELLOY Norge N58.15500 E8.03250 Shipwreck
KLAUS GROTH   klaus groth   N54.20333 E11.39083 Shipwreck
KLAUSF~1 Norge N61.94553 E5.13767 Shipwreck
KLEINE~1 Tyskland N54.48783 E10.42367 Shipwreck
KLUNDE~1 Holland N51.41000 E3.74455 Shipwreck
KNIGWI~1 Holland N52.93454 E4.70696 Shipwreck
KNIPPLA Sverige N55.30640 E12.79771 Shipwreck
KNIVVE~1 England N50.57100 E-1.46373 Shipwreck
KOBBERSKIBET öresund   N55.40617 E12.63883 Shipwreck
KOGE      N55.45168 E12.17002 Shipwreck
Koggen 1                       Kogg? Intakt skrov N57.31925 E17.77133 Shipwreck
Koggen 2                      Nebrutet trä N57.32570 E18.00267 Shipwreck
KOGGENVRAKET Sverige N58.79475 E17.84747 Shipwreck
KOHLEFRACHTER Tyskland N54.92202 E10.11735 Shipwreck
KOHLENIMPORT Holland N53.58437 E5.57200 Shipwreck
KOHLENSEGLER Tyskland N54.76683 E13.56583 Shipwreck
KOLBÅDEN öresund   N56.06867 E12.62800 Shipwreck
KOLFRAKTAREN skälderviken  Depth = 30 m N56.48810 E12.33187 Shipwreck
KOLN            SJONK-27-JUNI-1940--TYSK-MALMFARTYG-144M N60.62957 E18.35882 Shipwreck
KOLPRÅMEN 1 skagen  Depth = 51 m N57.52888 E11.43210 Shipwreck
KOLPRÅMEN 2 kolpråmen  Depth = 20 m N57.79997 E11.32812 Shipwreck
KOMPAS Belgien N51.37450 E3.10975 Shipwreck
KOMPASSROSEN      N55.78183 E12.80033 Shipwreck
KONG HALDAN 50-42m, 8m, to,bl,se   N57.78800 E11.43250 Shipwreck
KONGHE~1 Norge N58.94280 E9.90048 Shipwreck
KONGOS~1 Norge N66.03000 E12.65833 Shipwreck
KONGSHAVN M/S   kongshavn m/s   N57.49650 E10.87017 Shipwreck
KONGTR~1 Danmark N55.29156 E12.51246 Shipwreck
KONSUL~1 Norge N62.48800 E6.15917 Shipwreck
KON-TI~1 Danmark N55.51235 E9.71465 Shipwreck
KORALER Depth = 14 m N57.38750 E10.93400 Shipwreck
KORONO~1 Bornholm N55.22622 E14.55327 Shipwreck
KORSAR skälderviken  Depth = 32 m N56.50472 E12.10198 Shipwreck
KORSAR~1 Kattegatt N56.50485 E12.10196 Shipwreck
KOS kos   N55.62350 E12.68367 Shipwreck
KOTTER~1 Holland N51.82072 E3.84638 Shipwreck
KR_3   Depth = 24 m N55.72167 E10.76500 Shipwreck
KRABBEN RASMUS   Depth = 26 m N57.61993 E9.60858 Shipwreck
KRAEMER chart dk101 (a)   N57.89967 E11.65272 Shipwreck
KRAKAN vrak,to,la,se 138-131m 7m   N58.09050 E11.04583 Shipwreck
KRANEN vrak, 11.103m, 8m, to,se   N57.99267 E11.17800 Shipwreck
KRANPRAM Sverige N63.30967 E19.17867 Shipwreck
KRISTI~1 Skagerack N57.26360 E8.23870 Shipwreck
KRISTIAN Depth = 8 m N56.63333 E10.77000 Shipwreck
KRISTIAN CHRISTA   kristian christa   N56.07850 E11.34683 Shipwreck
KRISTINA LABAN T159  kristina laban t159   N57.33333 E8.00000 Shipwreck
KRONPR~1 England N58.89370 E-3.16507 Shipwreck
KRONPR~1 Kattegatt N56.49472 E12.18943 Shipwreck
KROSSAREN       LASTANGARE-PA-60M-FRAN-1924--OMBYGGD-TIL N58.36293 E11.34110 Shipwreck
KRÖJERS VRAG    N56.74817 E11.90100 Shipwreck
KUFFEN    N55.58700 E10.80300 Shipwreck
KUJAWIAK Polen N54.69333 E18.55833 Shipwreck
KULDAMPER kuldamper   N57.79867 E10.02433 Shipwreck
KULFRAKTAR Depth = 30 m N56.48868 E12.33305 Shipwreck
KULKASSEN Depth = 22 m N57.62450 E10.70933 Shipwreck
KUNG RING Depth = 25 m N57.76133 E10.65617 Shipwreck
KUNGHALFDA l: 69m h: 8m  Depth = 52.0 m N57.78815 E11.43225 Shipwreck
KUNGSGARDEN Sverige N62.81333 E17.91000 Shipwreck
KURIR chart dk102   N56.16033 E12.45533 Shipwreck
KUTHAYA Holland N53.51470 E5.20813 Shipwreck
KUTTER N55.36850 E10.83250 Shipwreck
KUTTERN THERMUTIS 1911-01-01 klåveskär   N57.60600 E11.63417 Shipwreck
KVERNAAS Holland N51.84587 E3.36662 Shipwreck
KYARRA England N50.58172 E-1.94363 Shipwreck
KYLEMORE England N53.13833 E1.24667 Shipwreck
KYSTBEFRAGTER    kystbefragter   N54.63433 E10.12317 Shipwreck
KÄTHE VICK S/S    N54.75983 E10.50750 Shipwreck
L-9506 Holland N52.97398 E4.73308 Shipwreck
La Confidence 46m    sönderbruten trä 1782 N55.90517 E15.91563 Shipwreck
LA SOMME    N56.50467 E11.65183 Shipwreck
LADYME~1 England N53.34117 E-4.60450 Shipwreck
LADYOD~1 Holland N53.55672 E4.28713 Shipwreck
LADYRU~1 Holland N52.86090 E4.69282 Shipwreck
LÆGTER       N56.50167 E10.97367 Shipwreck
LAKEPLACID   Depth = 28 m N57.69960 E11.07973 Shipwreck
LANANT~1 England N51.27495 E1.48388 Shipwreck
LANCAS~1 Holland N51.66852 E3.86783 Shipwreck
LANCASTER Danmark N55.93656 E10.42504 Shipwreck
LANDAN Norge N58.3769383 E6.0444910 Shipwreck
LANDGANGSFARTØJ    landgangsfartoj   N56.09700 E11.15933 Shipwreck
LANDGANGSPRAM    landgangspram   N54.57517 E10.78467 Shipwreck
LANDUN~1 Holland N51.57418 E3.63200 Shipwreck
LANDUNGSBOOT Öresund N55.84327 E12.75625 Shipwreck
LANTERNEVRAGET Danmark N54.80669 E10.36824 Shipwreck
LAPLAT~1 Nordsjön N56.91835 E8.31852 Shipwreck
LASKER Holland N51.43170 E3.61533 Shipwreck
LASTBIL skagen  Depth = 60m N57.57183 E11.47600 Shipwreck
LASTBIL Öresund N57.57158 E11.47720 Shipwreck
LASTEN~2 Tyskland N54.65567 E13.66250 Shipwreck
LASTEN~3 Tyskland N54.61083 E12.38133 Shipwreck
LASTRUMSLUGE    Depth = 45 m N57.31500 E11.91333 Shipwreck
LAURA Holland N51.38558 E2.47417 Shipwreck
LAURIESTINA    N58.54760 E19.15857 Shipwreck
LAUTERFELS Holland N53.58135 E5.09211 Shipwreck
LCTR-457 Holland N51.41115 E2.72855 Shipwreck
LEBBIN Polen N54.90603 E17.32136 Shipwreck
LEDA    N55.90767 E12.63117 Shipwreck
LEDA Holland N53.52250 E5.20467 Shipwreck
LEDA leda   N54.77467 E12.36783 Shipwreck
LEDA Öresund N55.90656 E12.62918 Shipwreck
LEDA AF RÖNNE öresund   N55.90823 E12.63230 Shipwreck
LEERDAM Holland N52.06185 E3.18780 Shipwreck
LEHNA REHDER S/S Öresund   N55.46880 E12.51820 Shipwreck
LEHNA REHDER SS lehna rehder ss   N55.50133 E12.66883 Shipwreck
LEIF            MOTORSKONERT-PA-35-METER-SJONK-EFTER-KOL N60.22837 E18.95758 Shipwreck
LELIEGRACHT Holland N52.60038 E4.12603 Shipwreck
LEMO skälderviken  Depth = 14 m N56.34833 E12.66500 Shipwreck
LENSGÅRD    N54.46950 E11.42150 Shipwreck
LEONORA England N54.29243 E1.27162 Shipwreck
LEOPOLDVILLE    N45.95000 E1.60333 Shipwreck
LERO Holland N51.88567 E3.91136 Shipwreck
LEVERMAJ l: h:  Depth = 113.0 m N57.94317 E10.49383 Shipwreck
LIBERATOR, ENGELSK FLY  Depth = 40 m N57.59333 E11.19867 Shipwreck
LIBERTAS Depth = 9 m N57.86083 E16.81083 Shipwreck
LIBERTAS Holland N51.61083 E3.97035 Shipwreck
LIBRA    N56.09850 E11.64567 Shipwreck
LIBRAM~1 Kattegatt N56.09760 E11.69427 Shipwreck
LIES Belgien N51.29490 E2.82702 Shipwreck
LIGHTV~1 England N53.65500 E0.44000 Shipwreck
LILLA BOCHERN      N57.31083 E11.38667 Shipwreck
LILLE SLÆBER   lille sleber   N55.13983 E12.56033 Shipwreck
LILLY Sverige N57.08467 E17.12482 Shipwreck
Lilly   30m   Ångare Intakt N57.09483 E17.12100 Shipwreck
LINA            SATTES-PA-GRUND-1910-SEGELSLITEN--SKONAR N60.64062 E17.97222 Shipwreck
LINDING SS linding s/s   N54.54750 E11.33217 Shipwreck
LINDINGÖ S/S    N54.54283 E11.32517 Shipwreck
LINFÄRJA    N55.30877 E13.41118 Shipwreck
LINITO Holland N53.21929 E4.78151 Shipwreck
LINK ONE link one   N54.45350 E12.18900 Shipwreck
LINNEA Öresund N55.70241 E12.60678 Shipwreck
LINNEA M/S öresund   N55.70300 E12.60800 Shipwreck
LISAN HILL M/S    N55.30200 E10.78250 Shipwreck
LISE KATRINE kattegat   N57.54582 E11.26385 Shipwreck
LISE LOTTE    N57.88833 E16.81917 Shipwreck
LISE-KATRINE FN 392  lise-katrine fn 392   N57.54650 E11.26450 Shipwreck
LISETTE Holland N53.38333 E5.08333 Shipwreck
LISSAN HILL   lissan hill   N55.30133 E10.78417 Shipwreck
LISSI KR 75  lissi kr 75   N55.81767 E10.90383 Shipwreck
LISSIK~1 Danmark N55.81737 E10.90288 Shipwreck
Litet  segelfartyg  70m  Sönderbrutet N56.65888 E17.00108 Shipwreck
Litet segelfartyg 65m  Sönderbrutet N59.65888 E16.91113 Shipwreck
Litet segelfartyg 80m   Sönderbrutet N56.61757 E17.00758 Shipwreck
Litet segelfartyg  75m  Sönderbrutet N56.79953 E17.16728 Shipwreck
LIVERPOOL England N54.00605 E-4.55685 Shipwreck
LIVLIG    N55.89367 E12.65900 Shipwreck
LIVLIG öresund   N55.89432 E12.66017 Shipwreck
LIVONIA     N56.64280 E17.01895 Shipwreck
LOANDA England N51.14983 E1.41093 Shipwreck
LOCHGARRY England N55.26595 E-6.17393 Shipwreck
LOCHSH~1 England N51.69633 E-5.11667 Shipwreck
LOCMAN Danmark N55.07313 E9.60508 Shipwreck
LODEWI~1 England N51.85289 E1.94879 Shipwreck
LOKUMSHET l: 35m h: 1m  Depth = 66.0 m N57.90620 E11.16187 Shipwreck
LOLA Belgien N51.22077 E2.73835 Shipwreck
LOLLAND S/S    N57.39200 E10.67767 Shipwreck
LOLLAND SS lolland s/s   N57.39683 E10.67733 Shipwreck
LONGWY England N55.05250 E-5.17267 Shipwreck
LONNSKAR 03 l: h: 1m  Depth = 65.0 m N57.93355 E11.30423 Shipwreck
LONNSKAR 04 vrak, to,bl,se   N57.93383 E11.30367 Shipwreck
LONNSKAR 05 +5m   N57.93400 E11.30357 Shipwreck
LONNY ÖGÅRD T334 Depth = 53 m N57.79767 E10.85517 Shipwreck
LOODSB~1 Holland N51.61655 E3.37832 Shipwreck
LOODSB~2 Holland N51.40930 E3.56699 Shipwreck
LOODSB~3 Holland N52.96123 E4.68771 Shipwreck
LOODSB~4 Holland N52.96623 E4.77811 Shipwreck
LOODSS~1 Holland N51.44023 E3.56529 Shipwreck
LOOKOU~1 Belgien N51.39500 E3.29400 Shipwreck
LOPRA M/S Depth = 16 m N55.95267 E11.03467 Shipwreck
LORBAS lorbas   N54.46917 E11.64033 Shipwreck
LORDST~1 England N50.49350 E-3.28317 Shipwreck
LOTSENKAMERAD KRAUSE N54.05677 E10.80403 Shipwreck
LOUISE Depth = 6 m N56.07000 E11.22500 Shipwreck
LOUISE H 1027 T AF NEWCASTLE   louise h 1027 t af n   N56.99817 E8.34950 Shipwreck
LOUISE~1 Nordsjön N56.99808 E8.34917 Shipwreck
LOUISS~1 England N50.26333 E-3.87000 Shipwreck
LOVEID Norge N59.12035 E9.61238 Shipwreck
LOVISA Sverige N63.45000 E19.76667 Shipwreck
LOVISA-ULRICA 1790-08-09 vidbolleskären   N57.70500 E11.59500 Shipwreck
LOVS FLAK-VRAG öresund   N55.81700 E12.68083 Shipwreck
LST-420 Belgien N51.25055 E2.69663 Shipwreck
LST-420 Belgien N51.25767 E2.67927 Shipwreck
LST507~1 England N50.45250 E-2.72583 Shipwreck
LST-7051 Belgien N51.38230 E2.61997 Shipwreck
LST-80 Belgien N51.46041 E3.10901 Shipwreck
LUCIEJ~1 Belgien N51.27388 E2.69088 Shipwreck
LUCY England N51.74083 E-5.27583 Shipwreck
LUDWIG          MOTORSKONARE-SPRANGDES-AV-UBAT-1917--EJ- N60.90112 E18.41084 Shipwreck
LUDVIG SS ludvig s/s   N56.50833 E8.11500 Shipwreck
LUDVIK Nordsjön N56.50773 E8.11362 Shipwreck
LUIS England N50.60750 E-1.16533 Shipwreck
LUKAS lukas   N55.36700 E14.95500 Shipwreck
LULEA Sverige N57.65011 E16.90326 Shipwreck
LUNDS VRAK    N55.38657 E12.83897 Shipwreck
LYCKES HET l: h:  Depth = 30.0 m N57.61033 E10.79600 Shipwreck
LYDERHORN       FARTYG-GRUNDSTOTTE-OCH-SJONK-1904-SPRITT N60.31362 E19.10030 Shipwreck
LYKKE HÄT    N57.61067 E10.83033 Shipwreck
LYNÆS H 654  Depth = 17 m N56.06167 E11.71250 Shipwreck
LYNGSKAR l: 48 h: 3m  Depth = 48.0 m N57.65527 E11.27913 Shipwreck
LYSTKUTTER Depth = 27 m N56.47150 E11.75383 Shipwreck
LÖNNEN     N57.93355 E11.30423 Shipwreck
LÖNNSKÄR  Depth = 65 m N57.93383 E11.30387 Shipwreck
M 403    N56.57973 E11.78777 Shipwreck
M.GALEAS ANNA 1960-09-15 göta älv   N56.62133 E.20080 Shipwreck
M/S SENATOR 69-01-23 N57.62250 E11.63500 Shipwreck
M-1101 Norge N59.04278 E10.41620 Shipwreck
M-2 England N50.57667 E-2.56550 Shipwreck
M-343 England N49.01572 E-2.24380 Shipwreck
M-426 Norge N58.08610 E7.97402 Shipwreck
M47 Holland N53.42062 E4.87643 Shipwreck
M-483 England N49.45050 E-2.25350 Shipwreck
M-575 Öresund N56.14538 E12.47635 Shipwreck
MADELE~1 Holland N53.60000 E5.42000 Shipwreck
MADRID Holland N52.93780 E4.57923 Shipwreck
MAEDA Holland N51.88135 E3.23575 Shipwreck
MAGNE Holland N51.65250 E3.33167 Shipwreck
MAGNUS-STENBOCK SEGELFARTYG-I-TRA-SJONK-1891-NAGONSTANS- N60.35928 E18.66466 Shipwreck
MAGRETHE       N56.77050 E11.57983 Shipwreck
MAHRATTA England N51.24572 E1.50109 Shipwreck
MAINE England N50.21250 E-3.84800 Shipwreck
MAJA    N56.07783 E10.63317 Shipwreck
MAJA Sverige N63.14177 E18.81730 Shipwreck
MAJA       N56.07050 E11.21383 Shipwreck
MAJA01~1 Danmark N56.07685 E10.63388 Shipwreck
MAJULIA    N56.65440 E16.38125 Shipwreck
MAKRELE Kattegatt Depth = 30.0 m N56.60062 E11.92642 Shipwreck
MAKRELE S/S    N56.60100 E11.92450 Shipwreck
MALENE SLOTÖ    N56.16633 E11.94750 Shipwreck
MALENE~1 Kattegatt N56.16576 E11.94860 Shipwreck
MALTA England N50.13550 E-5.70700 Shipwreck
MALVINA England N54.13750 E0.07333 Shipwreck
MAMBO      N58.20277 E10.92222 Shipwreck
MANINA England N59.02367 E-4.50500 Shipwreck
MANJA Öresund N57.68274 E11.60045 Shipwreck
MANNHE~1 Polen N54.78000 E17.23667 Shipwreck
MAONA N44.95452 E13.66538 Shipwreck
MARCONI    Depth = 35 m N57.47033 E10.96800 Shipwreck
MARGAR~1 Tyskland N54.72317 E12.65367 Shipwreck
MARGARET  Sverige N55.84208 E16.01483 Shipwreck
MARGARETA Polen N54.80000 E17.65000 Shipwreck
MARGARETA Sverige N58.82150 E17.87467 Shipwreck
MARGARETA  brig Depth = 10 m N58.82200 E17.87833 Shipwreck
MARGARETHA      MOTORSKONERT-STAL-GRUNDSTOTNING-HART-VAD N60.72838 E17.34763 Shipwreck
MARGARITI Holland N53.25017 E4.88533 Shipwreck
Margret            50m    Ångare  Skrovhel N55.84195 E16.01413 Shipwreck
MARIA    N56.15445 E15.60097 Shipwreck
MARIA Depth = 5 m N57.90508 E16.81308 Shipwreck
MARIA Sverige N62.87333 E18.45167 Shipwreck
MARIA       N55.97833 E10.61400 Shipwreck
MARIA0~1 Sverige N62.71333 E18.14500 Shipwreck
MARIANNE    N55.32850 E12.53800 Shipwreck
MARIANNE S/S öresund   N55.32983 E12.53967 Shipwreck
MARIE Belgien N51.14957 E2.56490 Shipwreck
MARIE Holland N51.54090 E3.13582 Shipwreck
MARIE Sverige N63.47167 E19.88500 Shipwreck
MARIE 16      N57.71200 E9.53650 Shipwreck
MARIE K 974     N55.00067 E12.69533 Shipwreck
MARINA AV salvged ?  Depth = 20 m N57.62083 E11.63467 Shipwreck
MARINE~1 Belgien N51.36988 E2.57423 Shipwreck
MARION Norge N58.63077 E9.15127 Shipwreck
MARION Norge N58.63077 E9.15127 Shipwreck
MARKGRAF England N58.88850 E-3.15917 Shipwreck
MARRYM~1 Danmark N51.32448 E9.85347 Shipwreck
MARS l: h: 3m  Depth = 68.0 m N57.60618 E11.44782 Shipwreck
Mars 1´ Intakt skrov N57.11407 E17.24598 Shipwreck
Mars 2´ Grova träbalkar  N57.19010 E17.56438 Shipwreck
MARTHA~1 Norge N68.42010 E17.40160 Shipwreck
MARTINA Öresund N56.26258 E12.41708 Shipwreck
MARTINA Öresund N56.29428 E12.40458 Shipwreck
MARTINA AKTER skälderviken   N56.26308 E12.41792 Shipwreck
MARTINA AKTERN öresund   N56.29428 E12.40458 Shipwreck
MARTINA NORD    N56.29433 E12.40467 Shipwreck
MARTINA SYD (BROEN)    N56.26267 E12.41717 Shipwreck
MARTINE Holland N51.61117 E3.96367 Shipwreck
MARYEM~1 Holland N52.98765 E4.63588 Shipwreck
MATHILDE Öresund N56.30543 E12.46338 Shipwreck
MATHILDE S    N56.30600 E12.46460 Shipwreck
MATRHA HENDRIK FISSER D/S Norge N68.4201374 E17.4014750 Shipwreck
MAURICE Belgien N51.30703 E2.91033 Shipwreck
MAXGUN~1 Holland N53.36547 E4.90676 Shipwreck
M-BOOT 515      N55.55450 E10.75233 Shipwreck
MBOTT5~1 Danmark N55.55389 E10.75106 Shipwreck
MEDINA England N50.20700 E-3.53633 Shipwreck
MEDUSA Holland N53.36750 E5.04633 Shipwreck
MEERKERK Holland N52.60592 E3.44652 Shipwreck
MELANIE Sverige N59.07714 E18.77731 Shipwreck
MELROSE Holland N51.34662 E2.17722 Shipwreck
MENJA Holland N52.96358 E4.58127 Shipwreck
MENTONE Holland N52.95300 E4.69867 Shipwreck
MERCEDES 01 d: 35-29m l: h: 6m s:6m to,la,bl,se  Depth = 35.0 m N57.71767 E11.38017 Shipwreck
MERKAN~1 Norge N60.93333 E4.61000 Shipwreck
MERSEY England N51.28590 E1.46918 Shipwreck
METAMORPHOSIS Holland N52.47010 E4.55923 Shipwreck
METTAC~1 England N50.35167 E-4.16283 Shipwreck
METTE DAHL RI 248    N56.78633 E7.70167 Shipwreck
METTE MEJ AS50     N57.70000 E9.78833 Shipwreck
METTED~1 Nordsjön N56.78573 E7.70027 Shipwreck
MFP920~1 Holland N51.57500 E3.63333 Shipwreck
MICROVRAKE     N58.09925 E11.27263 Shipwreck
MICROVRAKET l: h:   N58.09992 E11.27263 Shipwreck
MIDDLETON       LASTFARTYG-PA-57-METER-GRUNDSTOTTE-OCH-S N60.97380 E18.04080 Shipwreck
MILANO       N57.79033 E10.70217 Shipwreck
MILLBANKE Holland N53.30700 E5.03983 Shipwreck
MILOSS~1 Kattegatt N57.75322 E11.10883 Shipwreck
MIMI SELMER mimi selmer   N56.43233 E11.15000 Shipwreck
MINDE Sverige N55.22428 E13.64198 Shipwreck
MINELÄGGAREN    N55.71133 E10.77333 Shipwreck
MINERVA Holland N53.66348 E6.64882 Shipwreck
MINESTRYGER     N54.72983 E10.77317 Shipwreck
MINESTRYGER M 84  Depth = 14 m N56.87033 E10.81050 Shipwreck
MINESTRYGER R54 minestryger r54   N56.84783 E11.43650 Shipwreck
MINI-UBOOT N56.38093 E11.63622 Shipwreck
MINIVRAKET l: h:  Depth = 50.0 m N58.09820 E11.25020 Shipwreck
MINKABELBÅTEN N:R 2 Depth = 8 m N57.67533 E11.81783 Shipwreck
MINNA Depth = 10 m N56.70550 E10.71300 Shipwreck
MINNET Sverige N63.41667 E19.58333 Shipwreck
MINNET      N55.92933 E12.64650 Shipwreck
MINOS Danmark N55.18866 E12.63435 Shipwreck
MIR Öresund N56.22232 E12.26547 Shipwreck
MIRA England N50.68753 E0.13923 Shipwreck
MIR'S VRAK öresund   N56.22288 E12.26677 Shipwreck
MITO MS mito m/s   N55.15350 E14.36533 Shipwreck
MITOMS~1 Bornholm N55.15493 E14.36440 Shipwreck
MITTELGRUNDWRACK Tyskland N54.51617 E10.09283 Shipwreck
MIZPAH Skagerack N57.73962 E10.53348 Shipwreck
MODENA          LASTANGARE-PA-75M--SJONK-1887--70-METER- N57.99075 E11.51142 Shipwreck
MODESS~1 Kattegatt N57.79198 E11.44584 Shipwreck
MOEN Öresund N55.77647 E12.75829 Shipwreck
MOHEGAN England N50.05550 E-5.04450 Shipwreck
MOI Norge N64.01983 E9.96867 Shipwreck
MOIDART England N50.56642 E-2.78556 Shipwreck
MOLEDAMPER moledamper   N56.60533 E8.09083 Shipwreck
MOLEDAMPER Nordsjön N56.60473 E8.08945 Shipwreck
MOLINA England N50.56283 E-1.48283 Shipwreck
MOLLEVRAGET mollevraget   N54.92750 E10.15583 Shipwreck
MOLTKE Sverige N55.28512 E14.00470 Shipwreck
MONA METTE FN 137 Depth = 27 m N57.62267 E11.05567 Shipwreck
MONGOLIA mongolia   N54.55967 E10.63600 Shipwreck
MONGOLIAN England N54.18200 E0.13883 Shipwreck
MONTHV~1 Polen N54.94833 E18.33667 Shipwreck
MONTLO~1 Belgien N51.35945 E2.92978 Shipwreck
MOONSUND Norge N58.88333 E10.71667 Shipwreck
MORGANA Norge N68.97073 E13.69555 Shipwreck
MORNING STAR Depth = 3 m N56.99317 E18.41082 Shipwreck
MOSEL Norge N58.17685 E8.34853 Shipwreck
MOSQUITO l: h: 3m  Depth = 75.0 m N57.91817 E11.10860 Shipwreck
MOST S/S Depth = 12 m N56.86367 E10.61717 Shipwreck
MOTORBÅD    Depth = 22 m N57.29017 E11.20550 Shipwreck
MOTORT~1 Danmark N55.01317 E10.69402 Shipwreck
MOTORT~1 Danmark N55.01608 E10.68265 Shipwreck
MOTORT~1 Danmark N55.01687 E10.70093 Shipwreck
MOTORT~2 Danmark N55.00197 E10.68537 Shipwreck
MOTORTJALK N54.48867 E10.28650 Shipwreck
MS PER chart dk2di7l6   N57.79633 E10.73517 Shipwreck
MSHRDE~1 Holland N52.98394 E4.83294 Shipwreck
MSTRAN~1 Danmark N54.98796 E10.17531 Shipwreck
MTB1    N55.01317 E10.69402 Shipwreck
MTB2    N55.01687 E10.70093 Shipwreck
MTB3    N55.01608 E10.68265 Shipwreck
MUDDERMASKININEN Danmark N55.70406 E10.53755 Shipwreck
MUDDERPRAM mudderpram   N54.90733 E10.67000 Shipwreck
MUNDOGAS-OSLO   NY-TANKER-PA-OVER-91-SJONK-EFTER-KOLLISO N60.43430 E19.16413 Shipwreck
MUNIN Polen N54.60200 E18.79031 Shipwreck
MUNIN Sverige N63.39167 E20.11000 Shipwreck
MURREE England N49.95847 E-3.23482 Shipwreck
MURSTENPRM    N56.52347 E12.33263 Shipwreck
MURSTENSPRÅMEN skälderviken  Depth = 30 m N56.52288 E12.33145 Shipwreck
MURSTENSVRAG    Depth = 30 m N56.61633 E11.83450 Shipwreck
MUSSGRAVE England N51.94712 E-5.20168 Shipwreck
MV OYA Norge N58.1113333 E8.0534833 Shipwreck
MYRAN           SKONERT-STRANDAR-PA-NORRA-SIDAN-AV-ON--B N61.55855 E17.43002 Shipwreck
MÖEN öresund   N55.77713 E12.75947 Shipwreck
MØEN    N55.77650 E12.75833 Shipwreck
MÖLLEVRAKET öresund   N56.23342 E12.45015 Shipwreck
NAJADE Sverige N59.08057 E18.80038 Shipwreck
name desc latitude longitude symbol
NARVIK Nordsjön N54.00687 E8.07927 Shipwreck
NASHABA Belgien N51.37272 E2.90882 Shipwreck
NAUTIC~1 Belgien N51.30033 E2.88093 Shipwreck
NECKAR M/S    N56.17783 E11.23917 Shipwreck
NECKAR~1 Kattegatt N56.17725 E11.23789 Shipwreck
NEDJAN          64-METERS-ANGDRIVET-LASTFARTYG-SOM-FORSV N60.79048 E17.50992 Shipwreck
NEELTJ~1 Holland N52.92765 E4.48454 Shipwreck
NEELTJ~2 Holland N51.52339 E4.00196 Shipwreck
NEJACO          LASTFARTYG-PA-35-M--GICK-PA-GRUND-OCH-LA N60.98060 E18.07803 Shipwreck
Nellie (Ex. Heriot) 54m  Ångare intakt N56.73777 E17.01023 Shipwreck
NELLY England N51.95051 E3.37355 Shipwreck
NELLY Holland N51.95022 E3.37403 Shipwreck
NELLY nelly   N56.01217 E12.59800 Shipwreck
NELLY Öresund N56.01159 E12.59677 Shipwreck
NEMAN ,RYSK KORVETT 1553-10-05 vid n vinga   N57.64167 E11.61667 Shipwreck
NEPTUN l: 20 b: 6  Depth = 102.0 m N57.99277 E11.17800 Shipwreck
NEPTUN Sverige N63.41667 E20.00000 Shipwreck
NEPTUN 01 neptun   N58.20350 E11.36950 Shipwreck
NEPTUN~1 Kattegatt N58.20436 E11.37048 Shipwreck
NEREUS England N52.69000 E2.01333 Shipwreck
NESODTANGEN Norge N58.29275 E6.65533 Shipwreck
NESTURN    N54.52267 E10.54150 Shipwreck
NESTURN nesturn   N54.52500 E10.53117 Shipwreck
NETTELBECK Polen N54.63500 E18.81500 Shipwreck
NEUENFELS M/S Norge N68.4204735 E17.3929284 Shipwreck
NEUKUHREN S/S   Depth = 11 m N57.41883 E10.58883 Shipwreck
NEUTRON Belgien N51.38440 E3.03068 Shipwreck
NEWHOLM England N50.20867 E-3.64083 Shipwreck
NEWNHAM Holland N52.96197 E4.58647 Shipwreck
NICKE    N58.72700 E17.92450 Shipwreck
NICKE Sverige N58.72653 E17.92108 Shipwreck
NICOLA~1 England N51.60600 E-5.00250 Shipwreck
NICOMEDIA    N56.11232 E16.26577 Shipwreck
NIDA            LASTANGARE-PA-65M--GRUNDSTOTTE-OCH-SJONK N60.30055 E19.12687 Shipwreck
NIELS JENSEN HG 7 N57.64850 E10.08517 Shipwreck
NIEMEN l: 100m h:  Depth = 30.0 m N57.65922 E10.93503 Shipwreck
NIEMEN S/S    N57.66000 E10.93767 Shipwreck
NIGER Holland N52.94550 E4.71033 Shipwreck
NILFJORD Sverige N63.21667 E20.30000 Shipwreck
NILSMA~1 Sverige N62.68333 E18.13533 Shipwreck
NINETTE R205   ninette r205   N55.41333 E14.68333 Shipwreck
NINIAN~1 Holland N52.96631 E4.58972 Shipwreck
NINNIE ninnie   N56.72167 E8.19183 Shipwreck
NINNIE Nordsjön N56.72025 E8.18053 Shipwreck
NIORD Sverige N63.46000 E19.81333 Shipwreck
NIPPON Belgien N51.37855 E3.08726 Shipwreck
NOORDSTER Belgien N51.28841 E2.94282 Shipwreck
NORA            LASTANGARE-I-STAL-PA-87-METER-GRUNDSTOTT N60.96850 E18.05812 Shipwreck
NORDEN~1 Tyskland N54.78311 E14.35749 Shipwreck
NORDERNEY Tyskland N54.89803 E13.38500 Shipwreck
NORDLAND nordland   N54.48783 E9.96683 Shipwreck
NORDLAND Tyskland N54.48907 E9.96573 Shipwreck
NORDLY~1 Holland N52.98479 E4.60977 Shipwreck
NORDLYSET Kattegatt N57.76331 E10.79661 Shipwreck
NORDLYSET skagen   N57.76250 E10.80200 Shipwreck
NORDLYSET Skagerack N57.65383 E10.02250 Shipwreck
NORDMEER    N54.71867 E11.16133 Shipwreck
NORDPOOL Öresund N55.54157 E12.73911 Shipwreck
NORDSTRAND KR100 nordstrand kr100   N55.07833 E11.03700 Shipwreck
NORDVAARD Tyskland N54.60919 E10.95560 Shipwreck
NORDVARD Norge N59.43910 E10.65775 Shipwreck
NORDVASTERN vrak, 65-48m 17m, to,la,bl,se   N57.84967 E11.34600 Shipwreck
NORMAN~1 Kattegatt N57.77718 E10.95186 Shipwreck
NORMANDIE chart dk92 (a)   N57.78325 E10.96960 Shipwreck
NORMANDIE l: 45 h: 9m  Depth = 45.0 m N57.78283 E10.96850 Shipwreck
NORREBORG    N55.92000 E12.70167 Shipwreck
NORRKÖPING    N55.93068 E15.30848 Shipwreck
NORRLANDSSTRAND Depth = 4 m N56.65190 E16.37875 Shipwreck
NORRMANNEN  Depth = 60 m N55.73217 E15.66517 Shipwreck
NORSK POSI      N57.33233 E8.09483 Shipwreck
NORSK-BRIGG     SKA-HA-FORSTORTS-OCH-SJUNKIT-I-ISEN-SAMT N60.73767 E17.61153 Shipwreck
NOVA Sverige N55.31041 E14.31884 Shipwreck
NOVI kattegat   N58.44835 E10.52500 Shipwreck
NUDDEM~1 Danmark N55.65072 E10.62406 Shipwreck
NUTTE M/S    N55.65133 E10.62533 Shipwreck
NVA-MARINEBOOT Tyskland N52.88687 E11.49037 Shipwreck
NY KANONBÅD    N54.71350 E10.86767 Shipwreck
NYNÄS IX    N57.82317 E11.60317 Shipwreck
NYT MOLLEVRAG nyt mollevrag   N56.23333 E12.46517 Shipwreck
NYTT MÖLLEVRAKET öresund   N56.23342 E12.45015 Shipwreck
OAKLAND Kattegatt N57.74140 E10.72823 Shipwreck
OAKLAND l: h: 5m  Depth = 24.0 m N57.74333 E10.73083 Shipwreck
OBERON kattegat   N57.35330 E11.42168 Shipwreck
OBERON SS oberon s/s   N57.35383 E11.42300 Shipwreck
OCEANA England N50.70612 E0.42787 Shipwreck
OCTA Holland N53.40050 E5.10017 Shipwreck
ODER Holland N53.19651 E4.80337 Shipwreck
ODIN    N56.71000 E8.15333 Shipwreck
ODIN skälderviken  Depth = 35 m N56.45455 E12.22843 Shipwreck
ODINSS~1 Nordsjön N57.13678 E8.84479 Shipwreck
OFOTFJORD Norge N58.40728 E8.78790 Shipwreck
OKA-18 Holland N53.41643 E5.29826 Shipwreck
OKANT           KOLSTOCK-ANKARE-OCH-RODER-PATRAFFAT-AV-G N60.81455 E17.53398 Shipwreck
OKANT VRAK kattegat   N56.75733 E11.95617 Shipwreck
OKNEN 1      N56.10967 E12.56967 Shipwreck
OKNEN 2      N56.11567 E12.66467 Shipwreck
OKNEN 3      N56.11417 E12.56383 Shipwreck
OKNT 13 kattegat  Depth = 14.0 m N56.81967 E12.41917 Shipwreck
OKNT VRAK chart dk102   N56.27600 E12.19583 Shipwreck
OLDENBORG S/S    N57.70317 E10.93283 Shipwreck
OLDENBURG Kattegatt N57.89948 E11.26533 Shipwreck
OLDENBURG Norge N61.20667 E5.81717 Shipwreck
OLEG KOSHEVOI 1946  Depth = 27 m N58.74333 E17.87417 Shipwreck
OLEGKO~1 Sverige N58.74284 E17.87080 Shipwreck
OLIVIA Norge N57.98723 E7.21018 Shipwreck
OLIVIA Skagerack N57.49005 E9.01027 Shipwreck
OLOF Depth = 90 m N57.89830 E11.25790 Shipwreck
OLYMPIA M/S    N56.81000 E10.88667 Shipwreck
OLYMPIA M/S Depth = 17 m N57.21200 E10.72067 Shipwreck
OREGON England N50.24495 E-3.93825 Shipwreck
ORION    N55.36867 E10.82117 Shipwreck
ORION Sverige N62.70000 E18.15000 Shipwreck
ORION0~1 Danmark N55.36805 E10.81991 Shipwreck
ORMEN II M ormen ii m/s   N57.41900 E10.68567 Shipwreck
ORMJAR~1 Norge N61.33333 E4.78333 Shipwreck
ORNEN Sverige N58.74367 E17.87167 Shipwreck
ORPGRO~1 Norge N68.46217 E17.44306 Shipwreck
ORPGRO~1 Polen N54.67589 E18.68153 Shipwreck
ORPGRY~1 Polen N54.67083 E18.55767 Shipwreck
ORPWIC~1 Polen N54.61211 E18.78086 Shipwreck
OSCAR Holland N53.42827 E5.17353 Shipwreck
OSLOFJORD England N55.00283 E-1.39533 Shipwreck
OSTER BARK N57.75383 E9.85367 Shipwreck
OSTMARK    N56.63133 E12.26683 Shipwreck
OTELIA    N55.40675 E13.62250 Shipwreck
OTRANTO England N55.75767 E-6.47333 Shipwreck
OTTEMARCHEN    N56.02367 E11.05333 Shipwreck
OTTO Holland N53.40924 E5.10477 Shipwreck
OTTO Öresund N56.06789 E12.62622 Shipwreck
OTTO S/S öresund   N56.06847 E12.62745 Shipwreck
OUGREE Holland N51.42137 E3.62884 Shipwreck
OXELOSUND       LASTANGARE-PA-85-M-SOM-KANTRADE-OCH-SJON N60.92027 E17.90038 Shipwreck
OYGAR Norge N62.44067 E6.13462 Shipwreck
P.G HALVORSEN    N55.00050 E10.95450 Shipwreck
P1 LUSTBÅT    N55.88533 E15.44200 Shipwreck
P10 STOR Depth = 50 m N55.83683 E15.90633 Shipwreck
P11     N55.87567 E16.04050 Shipwreck
P12  Depth = 44 m N55.86133 E15.93950 Shipwreck
P2 TRÄ  Depth = 44 m N55.97633 E15.38033 Shipwreck
P3 STÅL  Depth = 48 m N56.00300 E15.44000 Shipwreck
P319~1 Belgien N51.20888 E2.64345 Shipwreck
P4 TRÄ Depth = 48 m N55.83650 E15.47217 Shipwreck
P5 NORDFORS Depth = 50 m N55.77383 E15.65817 Shipwreck
P-555 England N50.51450 E-2.55717 Shipwreck
P6 JÄRNSKUTA Depth = 50 m N55.77550 E15.64100 Shipwreck
P7 ORION  Depth = 30 m N55.84433 E15.66817 Shipwreck
P8 TRÄ  Depth = 40 m N55.88283 E15.76600 Shipwreck
P9  Depth = 40 m N55.96850 E15.55917 Shipwreck
PALLAS Norge N59.41863 E10.58818 Shipwreck
PALMEN Nordsjön N56.38117 E8.06117 Shipwreck
PALMEN L144   palmen l144   N56.38167 E8.06233 Shipwreck
PALSJOHAL      N56.06317 E12.65283 Shipwreck
PANAGATHOS Holland N53.48833 E5.48833 Shipwreck
PAPIRDAMPEREN    papirdamperen   N57.34133 E9.47767 Shipwreck
PARANAGUA Holland N52.91318 E4.68535 Shipwreck
PARNASSOS Holland N53.38299 E5.05034 Shipwreck
PATENTANKER öresund   N56.12068 E12.45097 Shipwreck
PATENTTANKER    N56.40183 E11.00817 Shipwreck
PATRONIA Depth = 50 m N58.45867 E17.50033 Shipwreck
PAULA FAULBAUM 1941  Depth = 40-70 m N58.74817 E17.86033 Shipwreck
PAULFA~1 Sverige N58.74774 E17.85715 Shipwreck
PEABODY    N56.06117 E15.81680 Shipwreck
PEPINELLA Holland N51.40570 E2.25515 Shipwreck
PERNAU skälderviken  Depth = 75 m N56.30310 E12.46758 Shipwreck
PERNIL~1 Danmark N55.17233 E12.70333 Shipwreck
PERNILLE FROM KA 158 pernille from ka 158   N55.17283 E12.70450 Shipwreck
PERSIER England N50.28333 E-3.96917 Shipwreck
PETER peter   N55.13233 E11.21283 Shipwreck
PETER           MOTORGAFFELSKONARE-PA-40-METER-STRANDADE N61.00833 E17.28663 Shipwreck
PETER VON DANZIG S/S Depth = 11 m N56.75600 E10.92100 Shipwreck
PETER-MARIA Tyskland N54.86000 E9.90333 Shipwreck
PETERS~1 Danmark N55.04419 E9.47171 Shipwreck
PETIT FOLMER M/S petit folmer m/s   N55.20033 E7.20217 Shipwreck
PETITF~1 Nordsjön N55.20323 E7.19948 Shipwreck
PETO Holland N53.56298 E5.24027 Shipwreck
PETRA Holland N51.60202 E4.01701 Shipwreck
PETRE Sverige N63.47000 E19.61833 Shipwreck
PETRE N63.54833 E19.45667 Shipwreck
PHILIP    N55.28350 E10.87450 Shipwreck
PHOENIX England N50.74383 E0.70533 Shipwreck
PIAVE England N51.25449 E1.50545 Shipwreck
PICARDIER       LASTANGARE-76-M--GRUNDSTOTTE-SJONK-1923- N61.65350 E17.50655 Shipwreck
PILSUDSKI England N53.77050 E0.75917 Shipwreck
PIONER MS pioner m/s   N55.01317 E11.53483 Shipwreck
PIONER SS skagen  Depth = 115 m N57.88550 E10.54733 Shipwreck
PIONIER Skagerack N57.88497 E10.54598 Shipwreck
PITTI pitti   N57.78817 E9.84217 Shipwreck
PITTI N57.78817 E9.84217 Shipwreck
PLANKER planker  Depth = 10 m N56.73983 E11.75500 Shipwreck
PLATESSA platessa   N57.80350 E10.59750 Shipwreck
PLATESSA N57.80784 E10.66262 Shipwreck
PLATESSE 1 platesses het   N57.80183 E10.82900 Shipwreck
PLATESSES HET skagen  Depth = 20 m N57.80183 E10.59583 Shipwreck
PLYMPTON England N49.88333 E-6.34133 Shipwreck
POGLEBIARKA Polen N54.75956 E18.71361 Shipwreck
POLARIS    N56.10983 E12.57833 Shipwreck
POLARIS Öresund N56.10986 E12.57831 Shipwreck
POLARIS S/S öresund   N56.11043 E12.57955 Shipwreck
POLARNA polarna   N55.05533 E10.98933 Shipwreck
POLLUX Nordsjön N57.05003 E8.32803 Shipwreck
POLLYJ~1 Belgien N51.16522 E2.71698 Shipwreck
POMERANIA England N51.04573 E1.31153 Shipwreck
POMERANIAN England N50.55950 E-2.68883 Shipwreck
PONTON2 Tyskland N54.50900 E12.32733 Shipwreck
PORCEL$NSVRAG N57.64214 E10.01489 Shipwreck
PORCELÆNSSKIBET    porcelensskibet   N55.24917 E12.61667 Shipwreck
PORCELÆNSVRAG    porcelnsvrag   N57.65150 E10.01200 Shipwreck
POSEID~1 Nordsjön N56.33475 E11.11872 Shipwreck
POSEIDON AF RÖNNE Depth = 22 m N56.33533 E11.12000 Shipwreck
POUL CARL S/S  poul carl s/s   N54.74250 E12.71367 Shipwreck
PRAM 01 pram 01   N55.04133 E10.68283 Shipwreck
PRAM 01 N55.04052 E10.68302 Shipwreck
PRAM 02 pram   N54.73183 E10.81733 Shipwreck
PRAM 03 Depth = 28 m N57.00600 E11.88883 Shipwreck
PRAM03~1 Danmark N56.20930 E10.32810 Shipwreck
PRAMEN 1 l: 15m h: 2m  Depth = 55.0 m N57.97980 E11.29662 Shipwreck
PRAMEN 2 l: h:  Depth = 80.0 m N57.84617 E11.31517 Shipwreck
PRESTO Depth = 3 m N56.90717 E18.12680 Shipwreck
PREUSSEN England N58.13367 E1.36950 Shipwreck
PRIMO Danmark N55.18948 E12.57025 Shipwreck
PRIMO primo   N55.20667 E12.65717 Shipwreck
PRIMUS          SEGELJAKTEN-PRIMUS-FASTNADE-OCH-SKRUVADE N60.74168 E17.59708 Shipwreck
PRINCESS ALEXANDRA Depth = 18 m N56.98957 E18.43180 Shipwreck
PRINS KNUD l: 28m h: 3m  Depth = 48.0 m N57.54067 E11.35637 Shipwreck
PRINSESSAN ULRIKA ELEONORA Depth = 5 m N56.15448 E15.60092 Shipwreck
PRINSH~1 Holland N51.56322 E3.90909 Shipwreck
PRINSM~1 Holland N52.82431 E4.51018 Shipwreck
PRM 100x40 m   N57.00600 E12.19222 Shipwreck
PROGRES M/S öresund   N55.53817 E12.66367 Shipwreck
PRONSI pronsi   N57.75467 E10.76100 Shipwreck
PROPELLERN      N58.45050 E10.52400 Shipwreck
PROSEIDON Nordsjön N55.45600 E8.27033 Shipwreck
PROSPER Sverige N57.71810 E16.72423 Shipwreck
PRUDENTIA England N58.84583 E-3.12813 Shipwreck
Pråm 1 pråm N56.51717 E17.49537 Shipwreck
Pråm 2 pråm N56.51813 E17.49668 Shipwreck
PUTTEN Belgien N51.25992 E2.84477 Shipwreck
QUAIL England N50.63833 E0.30717 Shipwreck
QUEENO~1 Belgien N51.30795 E2.72200 Shipwreck
QUOVAD~1 Belgien N51.38462 E2.53298 Shipwreck
R222~1 Tyskland N54.67237 E10.12820 Shipwreck
RA Holland N53.94286 E5.42130 Shipwreck
RAA      N55.98890 E12.74382 Shipwreck
RAABKA~1 Holland N51.60419 E3.96817 Shipwreck
RABARBERNE rabarberne   N57.74150 E11.08700 Shipwreck
RADBOT Norge N62.20047 E6.02635 Shipwreck
RAGNHILD    N55.93383 E10.73333 Shipwreck
RAGNHILD    N56.08708 E15.59092 Shipwreck
RAGUA      N57.53523 E11.54122 Shipwreck
RALPHC~1 Holland N51.51124 E3.45233 Shipwreck
RAMBUKKEN    N55.22583 E11.20417 Shipwreck
RAMME N54.58033 E14.11223 Shipwreck
RAMSGRATH England N50.66674 E0.39212 Shipwreck
RAMSLAGS-FLADE Danmark N55.09103 E9.97139 Shipwreck
RASMINE rasmine   N55.54733 E9.89917 Shipwreck
RAU003 Depth = 64 m N57.84722 E11.36207 Shipwreck
RAU6 skagen   N57.84750 E11.36250 Shipwreck
RAU6 skagen   N57.84815 E11.36193 Shipwreck
RAU6 skagen   N57.84883 E11.35000 Shipwreck
RAU6 skagen  Depth = 65 m N57.84667 E11.36150 Shipwreck
R-BOOT 126 r-boot 126   N54.59333 E10.86333 Shipwreck
R-BOOT 222 r-boot 222   N54.67250 E10.12883 Shipwreck
R-BOOT 23 r-boot 23   N54.42267 E10.67067 Shipwreck
REDWOOD Holland N51.44025 E3.56533 Shipwreck
REGALSKEPPPET KRONAN    N56.44003 E16.70083 Shipwreck
REGIN Sverige N63.56833 E20.38833 Shipwreck
REGINA Depth = 30 m N57.04425 E16.75542 Shipwreck
REGNBUEN M/S    N56.09917 E11.15533 Shipwreck
REGULUS Holland N53.52975 E6.30496 Shipwreck
REINSHOLM Norge N58.94660 E9.87572 Shipwreck
REKSTOY Norge N60.34867 E5.18267 Shipwreck
RENATE~1 Holland N53.02114 E4.58322 Shipwreck
RENILDE Belgien N51.31367 E2.94587 Shipwreck
RESAND~1 Sverige N58.79950 E17.92600 Shipwreck
RESANDE MAN?  man-of-war   N58.80000 E17.92967 Shipwreck
REZLAFF    N56.06517 E12.62717 Shipwreck
REZLAFF EMIL R. öresund   N56.06572 E12.62845 Shipwreck
RIBERSSUND    N55.35340 E13.42675 Shipwreck
RICHAR~1 Belgien N51.24017 E2.91308 Shipwreck
RICHAR~1 Holland N51.35205 E3.84411 Shipwreck
RICHARDT OHL HC144    N54.97000 E11.02567 Shipwreck
RIKKELINE rikkeline   N56.11067 E11.20100 Shipwreck
RIKSNYCKELN Sverige N58.79017 E17.94783 Shipwreck
RIKSNYCKELN  1628  Depth = 8-15 m N58.79067 E17.95150 Shipwreck
RING 72-63m   N57.92027 E11.16212 Shipwreck
RINGAREN    N57.99123 E16.81435 Shipwreck
RINGWALL England N54.11697 E-4.89300 Shipwreck
RINGVRAKET vrak, 74-66m 8m, to,bl,se,la   N57.92033 E11.16233 Shipwreck
RIO R456 rio r456   N55.12667 E14.62833 Shipwreck
RIOBRA~1 Belgien N51.28996 E2.97435 Shipwreck
RISVRAKET 01 75m   N57.91787 E11.10820 Shipwreck
RISVRAKET 02 vrak, 77-76m 1m, to.bl,se,la   N57.91817 E11.10867 Shipwreck
RITA 1959  Depth = 15 m N58.79117 E17.93883 Shipwreck
RITA Belgien N51.27902 E2.68878 Shipwreck
RITA Sverige N58.79067 E17.93517 Shipwreck
RITA AF ÅLBORG S/S    N55.74417 E10.60600 Shipwreck
RITAAF~1 Danmark N55.74361 E10.60627 Shipwreck
RITZEB~1 Holland N51.60075 E3.32925 Shipwreck
RIVALEN Depth = 3 m N56.90537 E18.13200 Shipwreck
RIVERG~1 England N55.99658 E-2.41946 Shipwreck
RIVERSDALE England N50.19550 E-3.74500 Shipwreck
ROBBAN REK. 1      N57.84627 E10.79467 Shipwreck
ROBERT    N55.92567 E12.72083 Shipwreck
ROBERT Öresund N55.92562 E12.72076 Shipwreck
ROBERT SS Depth = 5 m N56.02433 E11.27150 Shipwreck
ROBERT~1 Holland N51.38007 E2.78675 Shipwreck
ROBERT~1 Sverige N62.93167 E17.84833 Shipwreck
ROHILLA Holland N52.92728 E4.61240 Shipwreck
ROLAND roland   N54.42250 E11.73383 Shipwreck
ROMA Holland N52.98416 E4.77417 Shipwreck
ROMA Norge N60.29183 E5.18550 Shipwreck
ROMANBY D/S Norge N68.4256354 E17.3784308 Shipwreck
ROMSÖ    N55.50917 E10.83067 Shipwreck
ROMSÖVRAKET    N55.51867 E10.82467 Shipwreck
RONDO England N56.53783 E-5.91117 Shipwreck
ROSAFRED        LASTANGARE-PA-2100-D-W-T--GICK-PA-GRUND- N60.62897 E18.36162 Shipwreck
ROSEDEN Nordsjön N56.95115 E8.14998 Shipwreck
ROSEHILL England N50.32988 E-4.30867 Shipwreck
ROSEND~1 Kattegatt N57.63914 E11.63169 Shipwreck
ROSENDAL rosendal   N57.63967 E11.61633 Shipwreck
ROSINA l:  h: 5m  Depth = 36.0 m N57.72567 E10.88433 Shipwreck
ROSTOCK    N57.70817 E10.88867 Shipwreck
ROSTOCK Kattegatt N57.70712 E10.88808 Shipwreck
ROSTOCK l: 35m h: 2m  Depth = 32.0 m N57.70717 E10.88817 Shipwreck
ROTA M/S Depth = 12 m N56.78233 E11.03250 Shipwreck
ROTORUA England N50.30783 E-2.99550 Shipwreck
ROTTERDAM Holland N51.68385 E3.60667 Shipwreck
ROYALC~1 England N53.36283 E-4.25333 Shipwreck
ROYALF~1 England N56.10883 E-2.58833 Shipwreck
RUBFRED         LASTANGARE-PA-60-METER-GICK-PA-GRUND-OCH N60.97655 E18.07550 Shipwreck
RUBINA Öresund N55.90531 E12.64701 Shipwreck
RUBINE    N55.90567 E12.64700 Shipwreck
RUBINE öresund   N55.90623 E12.64825 Shipwreck
RUBY England N58.98155 E-2.58948 Shipwreck
RUDOLF          SKONERT-I-FURU-STRANDADE-OCH-BLEV-VRAK-1 N61.56280 E17.34873 Shipwreck
RUNUCHI Öresund N55.48072 E12.77408 Shipwreck
RUNUCHI öresund   N55.48200 E12.77417 Shipwreck
RUPS Holland N51.60385 E3.71200 Shipwreck
RUSSIS~1 Bornholm N55.24366 E14.65667 Shipwreck
RUSSISCHE KORVETTE N57.64167 E11.61667 Shipwreck
RYBACKI Polen N54.64667 E18.66528 Shipwreck
RYGJA S/S    N57.68000 E10.68817 Shipwreck
RYSK UBÅT S8    N56.17858 E16.66342 Shipwreck
RYSK WHISK    N55.24578 E14.65840 Shipwreck
RYSSEN    N55.43838 E12.83040 Shipwreck
S Belgien N51.52795 E2.54003 Shipwreck
S 220 Belgien N51.27817 E2.87292 Shipwreck
S/M AUGUSTA 61-08-26 N57.68233 E11.76383 Shipwreck
S-103 Danmark N55.06683 E10.12083 Shipwreck
S103~1 Tyskland N54.89909 E10.11858 Shipwreck
S2              RYSK-UBAT-SOM-ENLIGT-FYRVAKTARE-EXPLODER N60.29535 E19.16522 Shipwreck
S-226 Danmark N54.66167 E11.19667 Shipwreck
S-35    N57.03333 E6.01667 Shipwreck
S-50 Polen N54.90000 E17.31667 Shipwreck
SABB Depth = 10 m N57.75000 E10.65400 Shipwreck
SABRIN~1 Belgien N51.22172 E2.51860 Shipwreck
SADELN      N58.08017 E11.22400 Shipwreck
SAINTB~1 Holland N53.46517 E5.13883 Shipwreck
SAINTP~1 Holland N51.51050 E3.45167 Shipwreck
SALAMANCA Skagerack N57.06865 E8.53197 Shipwreck
SALEN l: 15m h: 2m  Depth = 40.0 m N57.83998 E11.47540 Shipwreck
SALENTO Holland N52.40383 E4.52750 Shipwreck
SALIMAN N57.64779 E9.95430 Shipwreck
SALLAND Holland N52.64767 E4.16167 Shipwreck
SALLY Nordsjön N56.63104 E6.34690 Shipwreck
SALLY L409 sally l409   N56.63167 E6.34833 Shipwreck
SALSETTE England N50.49450 E-2.72833 Shipwreck
SAMPA Belgien N51.40338 E2.88578 Shipwreck
SAMSELBU Belgien N51.38167 E3.13366 Shipwreck
SAMSELBU Belgien N51.41600 E3.18805 Shipwreck
SAMVERN Belgien N51.37895 E3.07368 Shipwreck
SAMVERN Belgien N51.39006 E3.11323 Shipwreck
SAND Sverige N55.32663 E14.01828 Shipwreck
SANDHAMMAREN    N55.56662 E14.41177 Shipwreck
SANNE H83 sanne h83   N57.92667 E9.76517 Shipwreck
SANSIP Belgien N51.39118 E3.04978 Shipwreck
SANSIP Belgien N51.39183 E3.05062 Shipwreck
SANTIB~1 England N57.77588 E-3.75922 Shipwreck
SANTOS Depth = 16 m N56.22400 E11.16917 Shipwreck
SAPPEMEER Sverige N59.10165 E18.78238 Shipwreck
SAPPHIRE Holland N52.97967 E4.60167 Shipwreck
SARACEN England N48.42283 E-4.87033 Shipwreck
SARAH CECILIE HG 300 sarah cecilie hg 300   N57.64633 E9.69683 Shipwreck
SARAH CECILIE HG 300 N57.64633 E9.69683 Shipwreck
SARAMA~1 Holland N51.43441 E3.62568 Shipwreck
SATURN saturn   N54.47033 E10.27067 Shipwreck
SATURNUS      N57.31783 E12.00317 Shipwreck
SATURNUS        LASTFARTYG-I-STAL-FRAN-1917--AKTERN-SPRA N57.31887 E12.00414 Shipwreck
SAVIO Bornholm N55.48990 E14.81493 Shipwreck
SAVONMA Norge N57.9765768 E7.6337054 Shipwreck
SAVONMAA Norge N57.98244 E7.69572 Shipwreck
SAXONB~1 England N50.22070 E-5.61913 Shipwreck
SAYN Holland N53.58268 E6.37322 Shipwreck
SCHARHORN S/S    N56.88650 E11.15250 Shipwreck
SCHARHORN S/S Depth = 14 m N56.88567 E11.15417 Shipwreck
SCHARNHORST Norge N72.26667 E28.68333 Shipwreck
SCHIET~1 Holland N52.94584 E4.70617 Shipwreck
SCHIFF35 l: 94m h:  Depth = 95.0 m N57.89692 E11.25760 Shipwreck
SCHILLIG Kattegatt N56.78478 E11.92523 Shipwreck
SCHILLING l: h:  Depth = 34.0 m N56.78533 E11.92655 Shipwreck
SCHLEPPER Tyskland N54.69483 E13.48817 Shipwreck
SCHOKLAND England N49.13819 E-2.17627 Shipwreck
SCHUTE schute   N54.48667 E10.10233 Shipwreck
SCHWALBE Norge N59.37580 E5.29708 Shipwreck
SCHWIMMDOCK Danmark N54.91667 E9.76667 Shipwreck
SCT GEORGE sct george   N56.35333 E8.11333 Shipwreck
SDAMER~1 Norge N69.85073 E19.40798 Shipwreck
SEABLUE Holland N51.40425 E3.42746 Shipwreck
SEADLER Kattegatt N56.57533 E11.99758 Shipwreck
SEAEXL~1 Danmark N54.94759 E12.59349 Shipwreck
SEATTLE Norge N58.12780 E8.05232 Shipwreck
SEBASTIAN sebastian   N57.74167 E10.64333 Shipwreck
SEDINA sedina   N54.13500 E11.02533 Shipwreck
SEEADLER Norge N63.65788 E9.58702 Shipwreck
SEEADLER Tyskland N54.76933 E13.49917 Shipwreck
SEEADLER 0 anholt l: h:  Depth = 34.0 m N56.57467 E11.99630 Shipwreck
SEGELBÅT    N54.81667 E10.62050 Shipwreck
SEGELBÅT     N55.78927 E15.72505 Shipwreck
SEGELJ~1 Tyskland N54.03950 E10.97100 Shipwreck
SEGONTIUM England N53.09893 E-4.55385 Shipwreck
SEGRE Holland N51.43825 E3.36654 Shipwreck
SEISTAN England N54.17500 E0.11833 Shipwreck
SEJVRAGET sejvraget   N56.84733 E11.88800 Shipwreck
SEKSTANT Norge N64.86633 E11.70898 Shipwreck
SELJE Holland N53.60941 E5.59346 Shipwreck
SELMA Nordsjön N56.65647 E8.16395 Shipwreck
SELMA Norge N59.86420 E10.68367 Shipwreck
SENATO~1 Belgien N51.33167 E2.94060 Shipwreck
SENATO~1 Danmark N56.70027 E11.81573 Shipwreck
SENATO~2 Belgien N51.32845 E2.82163 Shipwreck
SENATOR DI l: h:  Depth = 36.0 m N56.70267 E11.88048 Shipwreck
SENATOR RE anholt l: h:  Depth = 37.0 m N56.70100 E11.81788 Shipwreck
SERBIA Holland N52.91846 E4.61501 Shipwreck
S-ET      N58.43083 E10.51617 Shipwreck
SEVERINE Holland N53.35100 E5.03400 Shipwreck
SEVERN Sverige N58.79222 E17.84988 Shipwreck
SHADWAN England N55.71139 E-1.79472 Shipwreck
SHIRALA England N50.68192 E0.58695 Shipwreck
SHUNA England N56.55722 E-5.91443 Shipwreck
SIEGLER Depth = 2 m N57.60308 E16.80508 Shipwreck
SIERRA~1 Holland N53.55767 E5.55250 Shipwreck
SIERRA~1 Nordsjön N55.84085 E7.55805 Shipwreck
SIGNE MARIE    N55.66167 E10.51817 Shipwreck
SIGNE MARIE N55.65974 E10.51554 Shipwreck
SIGRID Depth = 30 m N57.69008 E16.75833 Shipwreck
SIGRID S/S öresund   N56.23115 E12.24252 Shipwreck
SIGRUN Norge N59.00577 E10.31037 Shipwreck
SIGURD~1 Holland N51.33483 E2.61563 Shipwreck
SIKKA Skagerack N57.26109 E8.39150 Shipwreck
SIKKA L910 sikka l910   N57.25833 E8.38667 Shipwreck
SILVA Skagerack N57.30137 E9.14641 Shipwreck
SILVER~1 Nordsjön N55.44803 E7.43966 Shipwreck
SILVERY SEA   silvery sea   N55.44667 E7.43833 Shipwreck
SILVIO Holland N51.40759 E3.71587 Shipwreck
SINNE NORDFISK    N55.81817 E12.70033 Shipwreck
SINNE NORDFISK öresund   N55.81867 E12.70158 Shipwreck
SINNEN~1 Öresund N55.81808 E12.70040 Shipwreck
SIRABUEN Holland N52.77000 E4.32467 Shipwreck
SIRI chart dk2di7l6   N57.83783 E10.02200 Shipwreck
SIRIUS Norge N69.85073 E19.40798 Shipwreck
SIVAL sival   N57.41667 E11.83217 Shipwreck
SJÆLLAND    N55.97650 E12.55817 Shipwreck
SJALLAND Skagerack N57.12407 E8.64173 Shipwreck
SJALLAND Öresund N55.97663 E12.55973 Shipwreck
SJOLLENVRA kattegat   N55.63102 E12.91372 Shipwreck
SJOLLENVRAGET öresund   N55.63167 E12.91500 Shipwreck
SJÄLLAND öresund   N55.97700 E12.55930 Shipwreck
SKAALA England N50.19575 E-3.82828 Shipwreck
SKAGA S253 chart dk92 (a)   N57.86000 E10.62617 Shipwreck
SKAGA S253 N57.85426 E10.66037 Shipwreck
SKAGERAK Skagerack N57.52828 E9.66723 Shipwreck
SKAKKEBORG skakkeborg   N55.10817 E12.78667 Shipwreck
SKANDIA    N57.02500 E10.72400 Shipwreck
SKANDIA SS skandia s/s   N57.48033 E10.88633 Shipwreck
SKANSEN    N54.87833 E10.83500 Shipwreck
SKANSEN    N54.87853 E10.83360 Shipwreck
SKANSEN Danmark N54.87770 E10.83376 Shipwreck
SKATAN vrak, to,la,se, 147-134, 7m   N58.10200 E10.99917 Shipwreck
SKAWBOEN Depth = 28 m N56.54553 E12.38198 Shipwreck
SKAWBOEN skälderviken   N56.54495 E12.38080 Shipwreck
SKAWINA Polen N54.80000 E17.66667 Shipwreck
SKAWJOLLE Depth = 35 m N57.49617 E10.78383 Shipwreck
SKELDERVIK    N56.29433 E11.14383 Shipwreck
SKIPPY l: h: 1m  Depth = 57.0 m N57.82575 E11.23275 Shipwreck
SKJOLD MS skjold m/s   N55.12517 E11.27283 Shipwreck
SKJOLD MS N55.12955 E11.27506 Shipwreck
SKOGHAUG Holland N52.54800 E4.41333 Shipwreck
SKOGLAND 85m   N58.82633 E10.79163 Shipwreck
SKOLMA skolma  Depth = 10 m N55.16500 E15.06000 Shipwreck
SKONAREN THETIS 1904-01-14 hyppeln   N57.75417 E11.60417 Shipwreck
SKONAREN VULCAN 1913-03-03 buskär   N57.61850 E11.67167 Shipwreck
SKONERT AMATUR 1903-01-27 västsidan hyppeln   N57.75583 E11.60167 Shipwreck
SKONERT ORA LABORA 06-11-15 N57.65433 E11.72000 Shipwreck
SKONNERT skonnert   N57.83583 E11.00283 Shipwreck
SKONNERT 0 skonnert   N57.66350 E10.05650 Shipwreck
SKOVSHOVEDHÅLORNA öresund  Depth = 7 m N55.76572 E12.63558 Shipwreck
SKRANING S      N57.28633 E8.39150 Shipwreck
SKRØDER HG ??  skröder hg ??   N57.77400 E9.92733 Shipwreck
SKYTTERE 1 l: 168m h: 18m55-73m  Depth = 73.0 m N58.15522 E11.18922 Shipwreck
SKYTTERE 2 l: 168m h: 18m55-73m   N58.15500 E11.19000 Shipwreck
SLAMAT Depth = 1 m N56.15588 E12.56225 Shipwreck
SLAZKA Polen N54.65000 E18.63333 Shipwreck
SLÄDÖVRAKET Depth = 15 m N56.14695 E15.41365 Shipwreck
SM LYRAN 59-11-09 N57.69667 E11.72033 Shipwreck
SMILET      N58.03253 E11.36088 Shipwreck
SMSBAY~1 England N58.89525 E-3.17103 Shipwreck
SMSBLC~1 Nordsjön N54.52845 E5.47537 Shipwreck
SMSBRU~1 England N58.89717 E-3.15192 Shipwreck
SMSCLN~1 England N58.89805 E-3.14583 Shipwreck
SMSDRE~2 England N58.88282 E-3.30877 Shipwreck
SMSELB~1 Nordsjön N56.10605 E5.91193 Shipwreck
SMSFRA~1 Nordsjön N56.28269 E5.86524 Shipwreck
SMSKAR~1 England N58.88972 E-3.18833 Shipwreck
SMSKNI~1 England N58.87056 E-3.15194 Shipwreck
SMSKRO~1 England N58.89417 E-3.16306 Shipwreck
SMSLTZ~1 Nordsjön N56.27667 E5.64833 Shipwreck
SMSMAR~1 England N58.89194 E-3.16528 Shipwreck
SMSPOM~1 Nordsjön N55.41086 E6.32445 Shipwreck
SMSROS~1 Nordsjön N55.87668 E6.41875 Shipwreck
SMSS-3~1 Nordsjön N57.03272 E6.01521 Shipwreck
SMSSAL~1 Holland N52.55149 E4.60202 Shipwreck
SMSWIE~1 Nordsjön N56.99943 E5.94853 Shipwreck
SMU18~1 England N58.70000 E-2.80000 Shipwreck
SMYGVRAKET l: h:  Depth = 50.0 m N57.75348 E11.16528 Shipwreck
SNAPP Sverige N58.79250 E17.87367 Shipwreck
SNAPP   1947  Depth = 20 m N58.79300 E17.87367 Shipwreck
SNARENSSVEND    N55.99067 E12.61433 Shipwreck
SNARENSSVEND Öresund N55.99067 E12.61424 Shipwreck
SNARENSSVEND öresund   N55.99125 E12.61547 Shipwreck
SNDREN~1 Nordsjön N56.31672 E7.73612 Shipwreck
SNEGLEHUSEVRAGET    N56.56733 E11.65483 Shipwreck
SNEGLEHUSVRAGET    N56.56702 E11.65488 Shipwreck
SNIKEN      N58.02600 E11.41617 Shipwreck
SNUSEN snusen   N57.93300 E10.42217 Shipwreck
SOGNA JENTA   sogna jenta   N54.66150 E10.70017 Shipwreck
SOLEN Polen N54.46667 E18.70000 Shipwreck
SOLENT Belgien N51.36425 E3.17703 Shipwreck
SOLID Kattegatt N57.77114 E11.13183 Shipwreck
SOLITÄREN  Depth = 160 m N58.03033 E10.99250 Shipwreck
SOLLE HET l: h:  Depth = 34.0 m N57.70233 E10.91333 Shipwreck
SOLO Holland N52.66383 E4.59167 Shipwreck
SOMALI England N55.55250 E-1.60117 Shipwreck
SONDRE NISSUM L 217 sondre nissum l 217   N56.31733 E7.73750 Shipwreck
SONGA Holland N51.41913 E3.55711 Shipwreck
SONJA S279 sonja s279   N57.76067 E10.50650 Shipwreck
SONNE Kattegatt N56.61220 E12.06303 Shipwreck
SONNE S/S      N56.60917 E12.06633 Shipwreck
SONNIN Holland N53.41667 E5.08333 Shipwreck
SOPHIE Tyskland N54.83465 E9.91566 Shipwreck
SOREN KANNE Depth = 98 m N58.52967 E10.80663 Shipwreck
SORTSØVRAGET    sortsovraget   N54.90517 E12.00550 Shipwreck
SOUTHA~1 Holland N51.92701 E3.97448 Shipwreck
SPEES Skagerack N57.72317 E10.49525 Shipwreck
SPERRB~2 Holland N52.02532 E4.08563 Shipwreck
SPERRBRECHER-141 Holland N51.29493 E2.82705 Shipwreck
SPIDS VILL chart dk92 (a)   N57.81317 E10.52767 Shipwreck
SPIRAN      N58.09083 E11.22583 Shipwreck
SPRING Norge N60.44583 E5.06450 Shipwreck
SPRINGDALE Sverige N63.03190 E19.64564 Shipwreck
SPULGA    N55.98620 E15.64323 Shipwreck
SPYROS England N50.61183 E-1.57467 Shipwreck
SRENSA~1 Danmark N56.26873 E11.00398 Shipwreck
SS BODO l: 75 h: 8m  Depth = 45.0 m N57.77083 E10.79500 Shipwreck
SS BYGDO l: 59m h: 8m  Depth = 42.0 m N57.77617 E10.79850 Shipwreck
SS CAROLA l: 73m h: 4m  Depth = 36.0 m N57.71713 E10.95153 Shipwreck
SS FEMEREN l: 51m h:  Depth = 51 m N57.78800 E10.68033 Shipwreck
SS GITANO l: 79m h: 4m  Depth = 41.0 m N57.74358 E11.09953 Shipwreck
SS HAMM Kattegatt l: 136 h: 6m  Depth = 28.0 m N57.65100 E10.74680 Shipwreck
SS LILIAS l: 74 h: 13m  Depth = 38.0 m N57.70043 E10.99660 Shipwreck
SS MILOS l: 69m h: 7m  Depth = 45.0 m N57.75267 E11.10775 Shipwreck
SS MODE l: 75m h: 14m  Depth = 55.0 m N57.79182 E11.44617 Shipwreck
SS ROSENDAL 39-11-13 N57.63967 E11.61633 Shipwreck
SS SALAMAN      N57.06865 E8.53197 Shipwreck
SS SOLID l: 47m h: 6m  Depth = 45.0 m N57.77167 E11.13317 Shipwreck
SS TEMIS skagen  Depth = 62m N57.77700 E10.71283 Shipwreck
SS TORSTEN l: 73m h: 10m  Depth = 45.0 m N57.56703 E11.60993 Shipwreck
SS WALKURIE    N58.74227 E11.08528 Shipwreck
ST PETER    N56.15452 E15.60098 Shipwreck
STAFFAN      N55.89167 E12.75833 Shipwreck
STANEGARTH England N52.54183 E-1.27267 Shipwreck
STANFORTH       ANGARE-PA-80M-GRUNDSTOTER-OCH-BLIR-VRAK- N60.46522 E18.82300 Shipwreck
STANLEY         LASTANGARE-PA-70-M-GRUNDSTOTTE-OCH-SJONK N60.97560 E18.05717 Shipwreck
STASSA England N57.74000 E-6.97000 Shipwreck
STATSRAAD RIDDERVOLD      N62.46650 E6.21033 Shipwreck
STAUT Holland N53.43434 E5.40274 Shipwreck
STCHAM~1 England N50.24167 E-5.49233 Shipwreck
STDUNS~1 England N50.63818 E-2.70103 Shipwreck
STEELT~1 Holland N51.41138 E3.33977 Shipwreck
STEIERMARK Holland N53.47233 E5.06833 Shipwreck
STEINB~1 Holland N53.50272 E5.10730 Shipwreck
STEINFRACHTER Tyskland N54.84667 E10.09717 Shipwreck
STELLA NOVA skagen  Depth = 18 m N57.69938 E11.37740 Shipwreck
STEN sten   N54.32183 E10.75267 Shipwreck
STENFISKER stenfisker   N54.46783 E10.58683 Shipwreck
STENFISKEREN       N55.31083 E12.59283 Shipwreck
STENFRAKTAREN skälderviken  Depth = 28 m N56.28068 E12.28730 Shipwreck
STENFRAKTAREN öresund   N56.28127 E12.28848 Shipwreck
STEN-PRAM sten-pram   N56.40417 E12.34600 Shipwreck
STENPRAMME      N57.31450 E8.34615 Shipwreck
STEN-TRANS Tyskland N54.62425 E10.42005 Shipwreck
STENVRAKET l: h: 2m  Depth = 47.0 m N57.96008 E11.33312 Shipwreck
STERN Sverige N57.98269 E19.11394 Shipwreck
STINES~1 Danmark N56.66572 E9.96423 Shipwreck
STINNE stinne   N57.55317 E9.50167 Shipwreck
STINNE N57.56594 E9.43052 Shipwreck
STINNEMARI l: 15m h:  Depth = 144.0 m N57.89383 E10.50700 Shipwreck
STINNEMARI N57.88506 E10.54874 Shipwreck
STIRLI~1 Danmark N55.28838 E10.90824 Shipwreck
STJACQ~1 England N51.64058 E-5.11285 Shipwreck
STOCKANKAR l: 10m h: 1m  Depth = 65.0 m N57.96163 E11.28740 Shipwreck
STOCKHOLM    N56.15443 E15.60092 Shipwreck
STOCKHOLM S/S   stockholm s/s   N54.54833 E12.12000 Shipwreck
STOCKHOLMEREN    Depth = 28 m N56.85000 E11.93233 Shipwreck
STOLZENFELS Holland N53.43683 E5.14060 Shipwreck
STOR KNOLD      N57.33167 E8.23267 Shipwreck
STORA BOCHERN      N57.38000 E11.41750 Shipwreck
STORA SOPHIA   Depth = 36 m N57.63667 E11.69167 Shipwreck
STORA-OLAND     FORLISTE-VID-LANGOREN-I-SYDLIG-STORM-187 N61.65030 E17.31336 Shipwreck
STORNOWAY Skagerack N57.50398 E9.63672 Shipwreck
STORNOWAY stornoway   N57.90533 E9.81917 Shipwreck
STORNOWAY N57.90533 E9.81917 Shipwreck
STRASSBURG Norge N58.29275 E6.65533 Shipwreck
STRÅSSA M/S Norge N68.4196344 E17.4002028 Shipwreck
STTHER~1 Belgien N51.20248 E2.76588 Shipwreck
STURMVOGEL Tyskland N54.52172 E13.69995 Shipwreck
STUTTGART Polen N54.55925 E18.61681 Shipwreck
STUTTHOF Kattegatt N56.56685 E11.65503 Shipwreck
STÅLSKEPPET    N55.42550 E10.88417 Shipwreck
SUHR Sverige N55.32917 E14.27710 Shipwreck
SUNDLAND S/S Depth = 24 m N56.97283 E11.68433 Shipwreck
SUNSHINE Danmark N54.94840 E12.63840 Shipwreck
SUSANB~1 Nordsjön N56.40606 E8.02529 Shipwreck
SUSAN-BETINA L 617  susan-betina l 617   N56.40667 E8.02667 Shipwreck
SVALAN    N57.84413 E18.78775 Shipwreck
SVANEN Danmark N55.68792 E9.95368 Shipwreck
SVANHILD Polen N54.84350 E18.67497 Shipwreck
SVATOY~1 Holland N54.39167 E5.03167 Shipwreck
SVECIAVEND   Depth = 20.0 m N58.14412 E11.34638 Shipwreck
SWEDEN S/S    N54.68867 E11.13733 Shipwreck
SVEN            SKONERT-GRUNDSTOTTE-1925-I-ORKAN--GICK-U N60.31449 E19.10208 Shipwreck
SVEND DAHL    N55.05117 E11.38183 Shipwreck
SVEND DAHL    N55.06750 E11.38267 Shipwreck
SVENDBORGSUND Tyskland N54.61908 E10.14279 Shipwreck
SVENICA Kattegatt N58.14411 E11.34636 Shipwreck
SVENSKEN Bornholm N55.19080 E14.41788 Shipwreck
SVENSKER skagen  Depth = 80.0 m N57.82567 E10.79300 Shipwreck
SVENSKER N57.76467 E9.88650 Shipwreck
SVENSKER       N57.76467 E9.88650 Shipwreck
SVENSKER 0 svensker   N57.94100 E10.67433 Shipwreck
SVENSKEREN Skagerack N57.64783 E10.12017 Shipwreck
SVENSKEREN svenskeren   N57.55133 E10.80217 Shipwreck
SWIFT Holland N52.44181 E4.39201 Shipwreck
SYDFJO~1 Kattegatt N57.72333 E10.77434 Shipwreck
SYDFJORD l: 78m h: 8m  Depth = 28.0 m N57.72388 E10.77833 Shipwreck
SYDFJORD M/S    N57.72500 E10.77967 Shipwreck
SYDSTJERNAN     SKONERT-3-MASTER--GICK-PA-ISBLOCK-BERG-O N60.98223 E17.96845 Shipwreck
SYLPHIDE S/S   sylphide s/s   N57.37250 E11.85483 Shipwreck
SYRENEN kattegat   N57.56562 E11.25438 Shipwreck
SYRENEN FN 58  syrenen fn 58   N57.56533 E11.25450 Shipwreck
SÖLLE HÄT    N57.70267 E10.91317 Shipwreck
SÖREN SANDHOLM    N56.26900 E11.00317 Shipwreck
TABRI HG 4 N57.63595 E9.80683 Shipwreck
TABRI HG 4     N57.63233 E9.80400 Shipwreck
TAIFUN skälderviken  Depth = 30 m N56.40988 E12.23112 Shipwreck
TAIFUN MS taifun m/s   N54.88250 E10.46583 Shipwreck
TAIFUNEN l: h:  Depth = 132.0 m N58.09252 E11.02043 Shipwreck
TANA    N57.73400 E10.97433 Shipwreck
TANA Kattegatt N57.73426 E10.97266 Shipwreck
TANA l: 62m h: 5m  Depth = 41.0 m N57.73320 E10.97232 Shipwreck
TAPTI England N56.56282 E-6.63142 Shipwreck
TATTRAN Sverige N58.88000 E17.97783 Shipwreck
TAUCHER Tyskland N54.46833 E11.55500 Shipwreck
TAY Holland N51.42695 E3.59808 Shipwreck
TB 388  1957 N58.77217 E17.86050 Shipwreck
TB-388 Sverige N58.77167 E17.85550 Shipwreck
TEDDYM~1 Danmark N55.04561 E13.11610 Shipwreck
TEGLSTENSVRAGET    teglstensvraget   N56.97167 E10.35917 Shipwreck
TEIDE Sverige N55.27907 E13.27981 Shipwreck
TEIDE teide   N55.27967 E13.28100 Shipwreck
TEKLEBORG    N56.60750 E11.98667 Shipwreck
TEKLENBURG Depth = 30 m N56.61383 E11.94467 Shipwreck
TENTO tento   N54.55600 E10.67433 Shipwreck
TERNEN HV 42 Depth = 70-63 m N58.16465 E11.19217 Shipwreck
TERNEN HV 42     N55.15333 E9.86833 Shipwreck
TERRA Polen N55.13600 E17.77817 Shipwreck
TESSE vrak, 105-102m 3m, to,se,la,lu   N57.96950 E11.22300 Shipwreck
TESSIN l: 25m h: 3m  Depth = 102.0 m N57.96947 E11.22308 Shipwreck
TETHIS          FORSKNINGSFARTYG-SOM-SJONK-1985 N58.40145 E11.20763 Shipwreck
THASOS Holland N53.01263 E5.18328 Shipwreck
THE KROGEN WRECK 1700-talet  Depth = 5 m N58.79483 E17.85100 Shipwreck
THE NORTHSEA   the northsea   N56.71417 E8.18917 Shipwreck
THE TATTRAN WRECK    N58.88050 E17.98150 Shipwreck
THEA Holland N53.42667 E5.38333 Shipwreck
THEMIS S/S    N56.16550 E11.76717 Shipwreck
THENOR~1 Nordsjön N56.71357 E8.18779 Shipwreck
THESIS England N56.50050 E-5.69050 Shipwreck
THETIS    N58.40173 E11.20913 Shipwreck
THISTLEGORM N27.81415 E33.92037 Shipwreck
THISTLEMOR England N51.06783 E-4.40467 Shipwreck
THOMALI Nordsjön N57.02722 E8.35130 Shipwreck
THOMAS~1 England N51.73157 E-5.25412 Shipwreck
THOMAS~1 Holland N51.81533 E3.78467 Shipwreck
THOR Norge N59.05377 E10.51107 Shipwreck
THOR02~1 Danmark N54.83355 E12.74581 Shipwreck
THORVALD    N55.50283 E10.90950 Shipwreck
THRACIAN England N54.11767 E-4.78583 Shipwreck
THULE Holland N53.55417 E5.12250 Shipwreck
THYBOREN Depth = 24 m N56.25050 E12.31367 Shipwreck
TIGRIS Holland N51.43419 E3.93361 Shipwreck
TILLA    N56.52517 E11.02583 Shipwreck
TIMOR Holland N51.39115 E2.59805 Shipwreck
TINA BRUUS    N56.55167 E11.34400 Shipwreck
TINAJA~1 Tyskland N54.70754 E12.40852 Shipwreck
TIRPITZ Norge N69.64700 E18.80772 Shipwreck
TISTLARA Holland N52.95334 E4.67000 Shipwreck
TJALK0~1 Tyskland N54.74833 E10.11718 Shipwreck
TJIKINI Holland N52.45789 E4.54201 Shipwreck
TOJARO Holland N51.56767 E3.38840 Shipwreck
TOK MS kattegat  N56.67133 E12.58717 Shipwreck
TOKE SG 64 toke sg 64   N55.11900 E15.67183 Shipwreck
TOMB~1 Norge N58.07328 E8.06307 Shipwreck
TOMMY KRUSE   tommy kruse   N56.34933 E11.25167 Shipwreck
TOMMYL~1 Nordsjön N56.84774 E8.16028 Shipwreck
TOMMYS VRAK l: h: 2m  Depth = 40.0 m N57.68030 E11.19042 Shipwreck
TOMPAY~1 Skagerack N57.69975 E10.41947 Shipwreck
TONDEVRAGE Depth = 1 m N56.74850 E11.74067 Shipwreck
TONI VODSAGER    N56.45317 E11.48750 Shipwreck
TOOGO England N51.25572 E1.46344 Shipwreck
TOPSY M/S    N56.37900 E11.34800 Shipwreck
TORCH England N53.36364 E-3.88306 Shipwreck
TORPED~1 Holland N53.37083 E4.82067 Shipwreck
TORPED~3 Danmark N54.91553 E10.11840 Shipwreck
TORPEDBÅT    N55.01383 E10.68633 Shipwreck
TORPEDOBOOT Skagerack N57.72877 E10.19848 Shipwreck
TORPEDOBÅD    N54.66333 E11.18900 Shipwreck
TORPEDOBÅD    N57.45683 E10.75017 Shipwreck
TORPEDOSCHNELLBOOT Tyskland N54.62233 E13.22683 Shipwreck
TORPEDOWNIA Polen N54.58783 E18.54583 Shipwreck
TORREY~1 England N50.04167 E-6.12883 Shipwreck
TORSTE~1 Kattegatt N57.58264 E11.60752 Shipwreck
TOTT Norge N69.59820 E18.86963 Shipwreck
TOWARD England N51.12975 E1.41553 Shipwreck
TOVEN 64 + m, l: h: 1m  Depth = 64.0 m N57.90533 E11.32617 Shipwreck
TOVEN INRE l: h: 2m  Depth = 53.0 m N57.91432 E11.36413 Shipwreck
TRAKUTTER trakutter   N55.29983 E13.38183 Shipwreck
TRANSIT Kattegatt N58.13378 E11.35163 Shipwreck
TRANSPORT Tyskland N54.98726 E10.16965 Shipwreck
TRAWLE~3 Danmark N54.73119 E10.79628 Shipwreck
TRAWLER    N54.73033 E10.74783 Shipwreck
TRAWLER Depth = 29 m N56.55933 E11.99967 Shipwreck
TRAWLER 01 trawler   N56.71500 E11.81850 Shipwreck
TRAWLER 02 trawler  Depth = 21 m N55.76833 E10.85583 Shipwreck
TRAWLEREN trawleren  Depth = 22 m N55.65683 E10.71533 Shipwreck
TRAWLHOLD kattegat   N56.14867 E12.49183 Shipwreck
TREEVA l: 60m h: 7m  Depth = 138.0 m N58.08985 E11.04618 Shipwreck
TRESKIB 01 treskib   N54.79867 E10.90700 Shipwreck
TRESKIB 02 treskib   N54.80333 E10.91200 Shipwreck
TREVRAG Depth = 23 m N57.47650 E10.66100 Shipwreck
TRIFELS Holland N51.23007 E2.36842 Shipwreck
TRIO Depth = 12 m N56.98840 E18.42008 Shipwreck
TRIO Sverige N63.18333 E19.12083 Shipwreck
TRITON Sverige N63.30533 E19.14167 Shipwreck
TROMBEN     N58.09778 E10.99105 Shipwreck
TROMP    N54.69283 E10.75233 Shipwreck
TROMP AF ROTTERDAM    N54.69267 E10.75217 Shipwreck
TROPPETRANPORTER    N56.06033 E10.60567 Shipwreck
TROPPETRANSPORTER    Depth = 15 m N56.05617 E10.60500 Shipwreck
TRTHOM~1 England N50.66950 E0.09383 Shipwreck
TRUBBNOS/SEVERN 1834  Depth = 9 m N58.79250 E17.85317 Shipwreck
TRYSFJORD Norge N58.81943 E9.48845 Shipwreck
TRÅLARE Depth = 24 m N55.87017 E17.29800 Shipwreck
TRÄVRAK    N55.42600 E10.82200 Shipwreck
TUBANTIA Holland N51.80601 E2.85248 Shipwreck
TUCUMAN SS tucuman s/s   N54.52633 E10.50667 Shipwreck
TUKAN Skagerack N57.30252 E8.38605 Shipwreck
Tunnvraket                 51m   Sönderbrutet Trä Tunnor på botten.   N56.42333 E17.73967 Shipwreck
TURBO Holland N52.92619 E4.60112 Shipwreck
TUSCARA Holland N52.95474 E4.64235 Shipwreck
TUSKAR~1 Holland N51.59534 E3.25571 Shipwreck
TV4~1 Sverige N58.77133 E18.04317 Shipwreck
TVENDE BRÖDRE. LINNEA    N57.03273 E18.22268 Shipwreck
Tver 51m   Sönderbrutet segelfartyg 1852 N56.44083 E17.58450 Shipwreck
TWIN    N56.02550 E12.61000 Shipwreck
TWIN Öresund N56.02626 E12.61052 Shipwreck
TWIN öresund   N56.02600 E12.61120 Shipwreck
TYDLIGT-EKO     LIGGER-MOT-BRANT-KLIPPVAGG N60.45462 E18.50840 Shipwreck
TYFONEN l: h: 7m  Depth = 141.0 m N58.10160 E10.99912 Shipwreck
TYLO VRAKE Depth = 22 m N56.61433 E12.58417 Shipwreck
TYR Sverige N59.08436 E18.54889 Shipwreck
TYSKEREN Bornholm N55.47110 E14.73475 Shipwreck
TÖNNING Depth = 32 m N57.72500 E10.88217 Shipwreck
U-000 Polen N54.56667 E18.88044 Shipwreck
U-1003 England N55.29667 E-6.74167 Shipwreck
U-1008 Danmark N56.23333 E10.85000 Shipwreck
U-1021 England N50.52098 E-5.38350 Shipwreck
U1065     N57.92025 E11.16225 Shipwreck
U-107 England N54.13750 E0.07333 Shipwreck
U-11 Belgien N51.34250 E2.86792 Shipwreck
U-12    N56.07167 E2.30000 Shipwreck
U-1271 England N55.48056 E-7.34444 Shipwreck
U-15 Nordsjön N55.72890 E7.23258 Shipwreck
U-20    N56.58333 E8.12500 Shipwreck
U-20 Nordsjön N56.58836 E8.13380 Shipwreck
U-21    N54.23833 E4.04167 Shipwreck
U-2338 Danmark N55.57156 E10.82590 Shipwreck
U-236 Tyskland N54.61667 E10.05000 Shipwreck
U251    N56.57400 E11.74983 Shipwreck
U-2511 England N55.55000 E-7.63333 Shipwreck
U-2524 Danmark N55.91667 E10.75000 Shipwreck
U-319 Norge N57.67283 E4.43717 Shipwreck
U-346 Polen N54.62494 E18.84067 Shipwreck
U-3523 Kattegatt N57.86614 E10.81532 Shipwreck
U-406 Skagerack N57.41837 E8.99662 Shipwreck
U-47 England N54.01667 E0.33333 Shipwreck
U-4701 Tyskland N54.72685 E10.18041 Shipwreck
U-4701 u-4701   N54.72750 E10.18167 Shipwreck
U-480 England N50.36907 E-1.73733 Shipwreck
U-579 Kattegatt N56.17741 E11.04889 Shipwreck
U-61 Holland N53.41665 E5.01938 Shipwreck
U-711 Norge N68.72858 E16.57467 Shipwreck
U-718 Bornholm N55.34943 E15.39887 Shipwreck
U-735 Norge N59.39953 E10.46525 Shipwreck
U-74E England N56.06103 E-2.49692 Shipwreck
U804 sunk 9 april, 1945 i   N57.90392 E11.34222 Shipwreck
U-804 Kattegatt N57.91031 E11.18683 Shipwreck
U-804 l: 71m h: 8m  Depth = 77.0 m N57.91087 E11.18767 Shipwreck
U-804 vrak, 74-68m 6m, to,bl,se,la   N57.91083 E11.18817 Shipwreck
U-81 England N50.48945 E0.97000 Shipwreck
U-864 Norge N60.76618 E4.58167 Shipwreck
U-974 Norge N59.13279 E5.38177 Shipwreck
U-983 Polen N54.93276 E17.23228 Shipwreck
UB-13 Holland N51.57097 E2.87710 Shipwreck
UB-20 Belgien N51.35303 E2.63876 Shipwreck
UBAT 01 ubat   N54.72317 E10.17567 Shipwreck
UBAT 02 ubat   N54.89133 E9.90800 Shipwreck
UBAT 03 ubat   N56.34167 E11.21583 Shipwreck
UBAT 04 ubat   N56.34833 E11.23833 Shipwreck
UBOOT 02 N54.89233 E9.91083 Shipwreck
UBOOTJAGER N56.44496 E20.66089 Shipwreck
UBÅT    N56.53350 E11.63050 Shipwreck
UBÅT    N56.54900 E11.56633 Shipwreck
UBÅT Depth = 34 m N56.24717 E10.84717 Shipwreck
UBÅT     N55.24525 E14.57360 Shipwreck
UBÅT TORNET BORNHOLM    N55.24578 E14.57507 Shipwreck
Ubåten S8                  50m   intakt rysk ubåt Dykförbud N56.17867 E16.66055 Shipwreck
UC-14 Holland N51.52670 E3.14089 Shipwreck
UC-70 England N54.52662 E0.66885 Shipwreck
UJ301(~1 Polen N54.59131 E18.80231 Shipwreck
ULRICA Sverige N63.18167 E19.02667 Shipwreck
UMINI    N56.39500 E11.68500 Shipwreck
UNBEKA~1 Danmark N55.01608 E10.68252 Shipwreck
UNBEKA~2 Danmark N55.01102 E9.66038 Shipwreck
UNDERS~1 Danmark N56.15927 E10.44610 Shipwreck
UNDINE Sverige N55.02052 E13.61010 Shipwreck
UNITY England N57.75507 E-3.22210 Shipwreck
URANIA öresund   N56.29460 E12.29703 Shipwreck
URANIA  skälderviken  Depth = 28 m N56.29402 E12.29585 Shipwreck
URANIA S185 var en stålkutter bygget i östtyskland 1968  Depth = 149 m N57.84483 E10.65017 Shipwreck
URANIENBORG S/S l: 82m h: 5m  Depth = 16-24 m N57.64892 E10.70352 Shipwreck
URDA N57.84598 E10.65183 Shipwreck
URDA       N57.85500 E10.65017 Shipwreck
URSHOLM military practice area   N57.93683 E10.46333 Shipwreck
URSHOLM Skagerack N57.93630 E10.46197 Shipwreck
URSULA Holland N53.38733 E5.07167 Shipwreck
UTE FREESE    N55.64033 E10.63150 Shipwreck
UTEFRE~1 Danmark N55.64022 E10.63023 Shipwreck
UTVIKEN S/S    N56.15700 E11.30567 Shipwreck
V-315 Polen N55.02664 E18.36217 Shipwreck
V-48    N56.90367 E6.10467 Shipwreck
WACHT Tyskland N54.75817 E13.67467 Shipwreck
VAGEN           3MASTAD-SKONARE-FORLISER-MOT-NORRSTEN-19 N60.30435 E18.85308 Shipwreck
VALBORG M/S N55.00050 E11.31750 Shipwreck
VALBORG M/S      N55.00050 E11.31750 Shipwreck
VALEN l: 25m h: 6m  Depth = 40.0 m N57.86732 E11.47858 Shipwreck
VALENCIA Öresund N56.18338 E12.28499 Shipwreck
VALENCIA öresund   N56.18395 E12.28623 Shipwreck
VALENCIA-II     FISKEFARTYG-PA-19-M-SJONK-EFTER-BRAND-I- N60.94185 E17.58892 Shipwreck
WALKOMSTEN Sverige N63.32333 E19.68000 Shipwreck
WALKURIE        LASTANGARE-PA-5000-TON-GRUNDSTOTTE-OCH-S N58.74277 E11.08180 Shipwreck
WALKYRE Kattegatt N58.74266 E11.07712 Shipwreck
VALKYRIEN II      N55.77550 E10.73067 Shipwreck
WALLACHIA England N55.86117 E-4.95200 Shipwreck
WALLSUM Holland N53.34680 E5.26192 Shipwreck
WALSOKEN    N57.91982 E19.22693 Shipwreck
WALTER Kattegatt N56.56017 E12.31533 Shipwreck
WALTER skälderviken  Depth = 67.0 m N56.55997 E12.31512 Shipwreck
WALTER walter   N56.56055 E12.31630 Shipwreck
WALTER LEONARD    N56.01090 E16.12590 Shipwreck
WALTRA~1 Tyskland N54.47533 E11.82550 Shipwreck
VANADI~1 Öresund N56.02359 E12.66777 Shipwreck
VANDA Holland N51.43788 E3.61178 Shipwreck
WANDA       N55.24667 E15.65833 Shipwreck
WANDEL~1 Belgien N51.36555 E2.98367 Shipwreck
VANDIAS KNOLD      N56.02417 E12.66900 Shipwreck
VANREN~1 Holland N52.46502 E4.57008 Shipwreck
VAPPER Sverige N55.24025 E12.80128 Shipwreck
WARDIV~1 Holland N51.42466 E3.45586 Shipwreck
WAR-FUNDY       N60.48442 E18.85530 Shipwreck
WARGON      N56.08097 E12.60205 Shipwreck
WARHEL~1 England N50.62300 E0.60833 Shipwreck
VARING Tyskland N54.46847 E11.55378 Shipwreck
VARMLAND        LASTANGARE-PA-212-TON-SPRANGD-AV-TYSK-UB N60.76273 E18.58215 Shipwreck
WARPATH      N57.70138 E11.08195 Shipwreck
WARPATH S/S    N57.70067 E11.08050 Shipwreck
WASERA       N56.09633 E12.45850 Shipwreck
WASTANVAG       MODERNT-LASTFARTYG-PA-53-METER-SJONK-EFT N60.72962 E17.72247 Shipwreck
VASTKUST L Depth = 70 m N58.34350 E10.96150 Shipwreck
VASTVAG 01 kattegat   N58.13500 E11.11945 Shipwreck
VASTVAG 02 l: h:  Depth = 97.0 m N58.13450 E11.11230 Shipwreck
WAWE    N55.51950 E10.82867 Shipwreck
WAWE Danmark N55.51840 E10.82763 Shipwreck
VECHT Holland N51.70475 E3.23933 Shipwreck
VEGA Holland N53.35800 E5.03583 Shipwreck
WEGA skälderviken  Depth = 40 m N56.49935 E12.23630 Shipwreck
VEGAR Norge N59.7318666 E5.6996333 Shipwreck
WEILBURG       N54.53983 E10.58467 Shipwreck
WELHEIM Norge N61.48833 E4.97167 Shipwreck
VELLESHET      N57.57617 E11.09713 Shipwreck
VEN PRÅMEN öresund   N55.91895 E12.64625 Shipwreck
VEN VÄST öresund   N55.89045 E12.64038 Shipwreck
VENDOME England N52.00798 E-5.08920 Shipwreck
VENELIKA M/S Öresund   N55.34867 E12.62600 Shipwreck
VENELIKA M/S      N55.34867 E12.62733 Shipwreck
VENUS skälderviken  Depth = 29 m N56.30083 E12.28417 Shipwreck
VENUS Öresund N55.41741 E12.24697 Shipwreck
VENÖ Depth = 8 m N57.72650 E10.64517 Shipwreck
VERA            BRIGG-SJONK-EFTER-ATT-HA-BRUNNIT-I-DAGAR N60.78425 E18.81275 Shipwreck
VERDANDI Sverige N62.81667 E17.92500 Shipwreck
VERITAS England N50.01070 E-5.08304 Shipwreck
VESTA N60.57977/E18.35390 - N60.58047/E18.35328  - N60.58067/E18.35400 N60.58026  E18.35377
WESTAL~1 Holland N53.40705 E5.11315 Shipwreck
WESTBANK     N58.12690 E11.08743 Shipwreck
WESTBANK 01 106-84m 22m   N58.12567 E11.08767 Shipwreck
WESTBANK 02 l: 120m h:13m  Depth = 104.0 m N58.12690 E11.08743 Shipwreck
VESTER BARK      N57.70167 E9.74783 Shipwreck
WESTERBROEK Belgien N51.27740 E2.82985 Shipwreck
WESTFALEN S/S 01 l: 131 h: 18m d: 53-34m  s: 19m, to,bl,se  Depth = 131 m N57.77778 E11.45413 Shipwreck
WESTFALEN S/S 02 l: 131 h: 18m d: 53-34m  s: 19m, to,bl,se   N57.77783 E11.45400 Shipwreck
WESTFALIA Holland N53.41389 E5.04988 Shipwreck
WESTLAND Holland N53.44933 E5.26167 Shipwreck
WESTMANO l: h: 1m  Depth = 61.0 m N57.68475 E11.48788 Shipwreck
WESTPHALEN Kattegatt N57.77969 E11.45586 Shipwreck
WESTST~1 Polen N54.78722 E17.67861 Shipwreck
VIATKA    N58.33562 E19.21810 Shipwreck
VIBEKE~1 Danmark N55.02874 E12.59638 Shipwreck
VICERO~1 Holland N51.40143 E3.76519 Shipwreck
VICTORIA    Depth = 8 m N57.27450 E10.62950 Shipwreck
VICTORY Holland N52.92590 E4.54198 Shipwreck
VIDAR Holland N53.40767 E5.24950 Shipwreck
WIEN skälderviken  Depth = 37 m N56.51768 E12.17608 Shipwreck
WIESBADEN    N57.00083 E5.88950 Shipwreck
WIGBERT Kattegatt N57.84631 E11.35999 Shipwreck
WIGBERT l: 111m h:  Depth = 65.0 m N57.84653 E11.36115 Shipwreck
VIGSNES England N53.54373 E-4.18570 Shipwreck
VIKING II   Depth = 105 m N56.79533 E11.09800 Shipwreck
WIKLEY FLY      N54.88000 E12.14000 Shipwreck
WILHEL~1 Norge N68.42002 E17.39853 Shipwreck
WILHEL~1 Polen N55.12436 E17.70406 Shipwreck
WILHELM    N56.05617 E11.61733 Shipwreck
WILHELM skälderviken  Depth = 77 m N56.49470 E12.18950 Shipwreck
WILHELM HEIDKAMPF Norge N68.4341453 E17.3772313 Shipwreck
WILHELM UND MARIE N57.11611 E8.70249 Shipwreck
WILHELMINE    N55.17217 E10.97267 Shipwreck
WILHELMINE chart dk2di0xc   N56.14000 E12.16183 Shipwreck
WILHELMINE Danmark N55.50857 E10.82865 Shipwreck
VILJANDI Depth = 6 m N57.80340 E16.79508 Shipwreck
WILLIA~1 England N55.30683 E-7.07500 Shipwreck
VILLON Sverige N55.56657 E14.41143 Shipwreck
WILPO           M-S-WILPO-1947--PA-40-METER--MESTADELS-B N61.27968 E17.37725 Shipwreck
VINCAG~1 Holland N52.76548 E4.21258 Shipwreck
WINKLEY Danmark N54.87938 E12.13879 Shipwreck
VINTERBØLLE       N54.99667 E11.95467 Shipwreck
VIRGINIA England N53.68113 E0.81125 Shipwreck
VITORI~1 Holland N53.31408 E4.86605 Shipwreck
WITTERING England N50.71747 E0.60910 Shipwreck
WITTEZ~1 Holland N52.48878 E4.43554 Shipwreck
VOGESEN L: 110M H: 14M  Depth = 49-64 m N57.59782 E11.56350 Shipwreck
VOGESEN Vogesen  Depth = 110 m N57.59827 E11.56350 Shipwreck
VOGESEN BE   Depth = 45.1 m N57.59832 E11.56348 Shipwreck
VOITJA Tyskland N54.48348 E10.28457 Shipwreck
VOITJA       N54.48450 E10.28483 Shipwreck
WOLF Holland N51.12355 E2.49833 Shipwreck
WOLFGANG RUSS S/S    N56.06133 E10.61183 Shipwreck
WOLLATIAN N59.18428 E10.56669 Shipwreck
VOLNAY England N50.07083 E-5.07167 Shipwreck
WOLTURNUS l: 58m h: 4m  Depth = 34.0 m N57.69905 E10.88323 Shipwreck
WOLTURNUS skagen  Depth = 34m N57.69955 E10.88323 Shipwreck
WOLTURNUS wolturnus  Depth = 54 m N57.69955 E10.88067 Shipwreck
WOODEN WRECK    N58.78300 E17.91983 Shipwreck
WOODEN WRECK    N58.79717 E17.85883 Shipwreck
WOODEN WRECK    N58.85850 E17.92200 Shipwreck
WOODEN WRECK   Depth = 30 m - 35 m N58.77733 E17.83783 Shipwreck
WOODEN WRECK   Depth = 6 m N58.79333 E17.85083 Shipwreck
WOODEN WRECK     N58.79317 E17.85467 Shipwreck
VORPOS~1 Tyskland N56.43962 E11.43925 Shipwreck
VORV"RTS       N55.01233 E11.13167 Shipwreck
WOTAN    N56.09817 E11.11317 Shipwreck
WOTAN Danmark N56.09758 E11.11189 Shipwreck
VR 17 SID l: h: 4m  Depth = 71.0 m N58.87118 E10.81415 Shipwreck
VR17 63-80m   N58.86982 E10.80677 Shipwreck
WRACKINFOS Norge N63.53667 E19.80833 Shipwreck
VRAG       N57.94517 E10.10117 Shipwreck
VRAG 65 FAVNE     N57.98117 E10.51083 Shipwreck
VRAG I 53 FAVNE Depth = 105 m N57.84650 E10.79533 Shipwreck
VRAG I 99 FAVNE    N58.03633 E10.61933 Shipwreck
VRAGHUL vraghul   N57.60985 E10.09353 Shipwreck
VRAGRESTER Nordsjön N56.59640 E8.13845 Shipwreck
VRAGRESTER SANO-R      N56.59700 E8.13983 Shipwreck
VRAK Depth = 01 m N51.21420 E2.86733 Shipwreck
VRAK Depth = 01 m N51.43833 E3.94833 Shipwreck
VRAK Depth = 01 m N51.89267 E3.99300 Shipwreck
VRAK Depth = 01 m N52.51071 E4.59027 Shipwreck
VRAK Depth = 01 m N53.41795 E6.00694 Shipwreck
VRAK Depth = 01 m N53.48552 E6.06522 Shipwreck
VRAK Depth = 01 m N53.56677 E6.69126 Shipwreck
VRAK Depth = 02 m N53.47127 E5.97869 Shipwreck
VRAK Depth = 03 m N53.18172 E4.81984 Shipwreck
VRAK Depth = 03 m N53.22442 E4.83532 Shipwreck
VRAK Depth = 05 m N51.36862 E3.88589 Shipwreck
VRAK Depth = 05 m N51.37667 E3.37167 Shipwreck
VRAK Depth = 05 m N51.73717 E3.67050 Shipwreck
VRAK Depth = 05 m N52.46868 E4.56144 Shipwreck
VRAK Depth = 05 m N53.47099 E5.92597 Shipwreck
VRAK Depth = 05 m N53.47153 E5.94320 Shipwreck
VRAK Depth = 06 m N51.88133 E3.99333 Shipwreck
VRAK Depth = 06 m N53.50989 E6.28633 Shipwreck
VRAK Depth = 06 m N53.51072 E6.29763 Shipwreck
VRAK Depth = 06 m N53.68113 E7.11193 Shipwreck
VRAK Depth = 07 m N52.99553 E4.77485 Shipwreck
VRAK Depth = 08 m N51.33972 E3.84076 Shipwreck
VRAK Depth = 08 m N53.21646 E4.83318 Shipwreck
VRAK Depth = 09 m N51.50222 E3.45437 Shipwreck
VRAK Depth = 09 m N56.07088 E12.66675 Shipwreck
VRAK Depth = 1 m N53.10842 E4.75922 Shipwreck
VRAK Depth = 1 m N53.54015 E6.41751 Shipwreck
VRAK Depth = 1 m N54.65078 E8.22788 Shipwreck
VRAK Depth = 1 m N56.95732 E10.32678 Shipwreck
VRAK Depth = 1 m N58.89917 E17.95067 Shipwreck
VRAK Depth = 1 m N60.13981 E18.63428 Shipwreck
VRAK Depth = 10 m N51.23153 E2.59831 Shipwreck
VRAK Depth = 10 m N51.30147 E4.28006 Shipwreck
VRAK Depth = 10 m N51.37883 E3.79800 Shipwreck
VRAK Depth = 10 m N51.39759 E3.08524 Shipwreck
VRAK Depth = 10 m N51.40367 E3.42750 Shipwreck
VRAK Depth = 10 m N51.41833 E3.91667 Shipwreck
VRAK Depth = 10 m N51.86217 E3.64000 Shipwreck
VRAK Depth = 10 m N54.13414 E14.51429 Shipwreck
VRAK Depth = 10 m N54.35353 E8.15623 Shipwreck
VRAK Depth = 10 m N55.25167 E14.84250 Shipwreck
VRAK Depth = 10 m N55.25317 E12.90038 Shipwreck
VRAK Depth = 10 m N55.32681 E7.87983 Shipwreck
VRAK Depth = 10 m N55.38703 E7.69747 Shipwreck
VRAK Depth = 10 m N55.42899 E7.81883 Shipwreck
VRAK Depth = 10 m N55.46178 E12.54219 Shipwreck
VRAK Depth = 10 m N55.46535 E12.64836 Shipwreck
VRAK Depth = 10 m N55.46629 E12.57030 Shipwreck
VRAK Depth = 10 m N55.51531 E12.68739 Shipwreck
VRAK Depth = 10 m N55.52507 E12.68210 Shipwreck
VRAK Depth = 10 m N55.53182 E12.69864 Shipwreck
VRAK Depth = 10 m N55.59567 E12.92583 Shipwreck
VRAK Depth = 10 m N55.62066 E12.95863 Shipwreck
VRAK Depth = 10 m N55.63454 E14.29226 Shipwreck
VRAK Depth = 10 m N55.64143 E12.98178 Shipwreck
VRAK Depth = 10 m N55.75616 E14.20759 Shipwreck
VRAK Depth = 10 m N55.76937 E12.73438 Shipwreck
VRAK Depth = 10 m N55.78857 E12.69800 Shipwreck
VRAK Depth = 10 m N56.29072 E12.46979 Shipwreck
VRAK Depth = 10 m N56.40459 E10.99858 Shipwreck
VRAK Depth = 10 m N56.63082 E11.03832 Shipwreck
VRAK Depth = 10 m N56.63093 E11.03858 Shipwreck
VRAK Depth = 10 m N56.67119 E12.58021 Shipwreck
VRAK Depth = 10 m N56.70569 E10.71036 Shipwreck
VRAK Depth = 10 m N56.82067 E10.50167 Shipwreck
VRAK Depth = 10 m N57.39483 E11.20750 Shipwreck
VRAK Depth = 10 m N57.41667 E11.83217 Shipwreck
VRAK Depth = 10 m N57.50150 E10.62350 Shipwreck
VRAK Depth = 10 m N57.80067 E11.61517 Shipwreck
VRAK Depth = 10 m N57.99123 E16.81435 Shipwreck
VRAK Depth = 10 m N58.03689 E16.91701 Shipwreck
VRAK Depth = 10 m N58.06144 E19.36351 Shipwreck
VRAK Depth = 10 m N58.87283 E18.07800 Shipwreck
VRAK Depth = 10 m N58.92783 E18.03250 Shipwreck
VRAK Depth = 101 m N53.58456 E5.95021 Shipwreck
VRAK Depth = 101 m N55.67546 E12.96822 Shipwreck
VRAK Depth = 102 m N51.51996 E3.21641 Shipwreck
VRAK Depth = 102 m N57.83433 E10.66367 Shipwreck
VRAK Depth = 103 m N54.34803 E8.30793 Shipwreck
VRAK Depth = 103 m N56.81562 E10.88067 Shipwreck
VRAK Depth = 104 m N52.54002 E4.55027 Shipwreck
VRAK Depth = 106 m N53.07654 E4.63882 Shipwreck
VRAK Depth = 107 m N52.37250 E4.43733 Shipwreck
VRAK Depth = 107 m N53.31154 E5.07870 Shipwreck
VRAK Depth = 107 m N53.47588 E5.37336 Shipwreck
VRAK Depth = 107 m N54.69085 E7.95631 Shipwreck
VRAK Depth = 108 m N53.56925 E6.28064 Shipwreck
VRAK Depth = 108 m N54.07331 E8.24773 Shipwreck
VRAK Depth = 108 m N55.30731 E12.72919 Shipwreck
VRAK Depth = 108 m N55.88986 E12.63921 Shipwreck
VRAK Depth = 108 m N55.97663 E10.61191 Shipwreck
VRAK Depth = 108 m N56.02768 E12.64680 Shipwreck
VRAK Depth = 109 m N52.96933 E4.76802 Shipwreck
VRAK Depth = 109 m N53.61281 E6.39152 Shipwreck
VRAK Depth = 11 m N51.33097 E2.76356 Shipwreck
VRAK Depth = 11 m N51.38619 E4.16995 Shipwreck
VRAK Depth = 11 m N51.38822 E4.15864 Shipwreck
VRAK Depth = 11 m N51.45589 E3.06614 Shipwreck
VRAK Depth = 11 m N51.81583 E3.71950 Shipwreck
VRAK Depth = 11 m N52.99939 E4.80035 Shipwreck
VRAK Depth = 11 m N53.57415 E6.50911 Shipwreck
VRAK Depth = 11 m N53.61634 E6.39305 Shipwreck
VRAK Depth = 11 m N54.11885 E14.56770 Shipwreck
VRAK Depth = 11 m N54.68886 E7.82366 Shipwreck
VRAK Depth = 11 m N54.80815 E10.37038 Shipwreck
VRAK Depth = 11 m N54.82527 E10.87967 Shipwreck
VRAK Depth = 11 m N55.27372 E8.08949 Shipwreck
VRAK Depth = 11 m N55.33339 E12.62883 Shipwreck
VRAK Depth = 11 m N55.63036 E12.91255 Shipwreck
VRAK Depth = 11 m N56.51141 E10.98603 Shipwreck
VRAK Depth = 11 m N56.52674 E11.02156 Shipwreck
VRAK Depth = 11 m N58.77583 E17.74717 Shipwreck
VRAK Depth = 111 m N51.42055 E3.39914 Shipwreck
VRAK Depth = 111 m N54.71274 E7.86965 Shipwreck
VRAK Depth = 112 m N53.04398 E4.65438 Shipwreck
VRAK Depth = 112 m N53.65623 E6.51247 Shipwreck
VRAK Depth = 112 m N53.77520 E7.25779 Shipwreck
VRAK Depth = 112 m N54.14791 E8.33595 Shipwreck
VRAK Depth = 112 m N54.22986 E8.29649 Shipwreck
VRAK Depth = 114 m N51.39564 E4.21149 Shipwreck
VRAK Depth = 114 m N52.23641 E3.79110 Shipwreck
VRAK Depth = 114 m N53.54253 E5.86741 Shipwreck
VRAK Depth = 114 m N53.57851 E6.25273 Shipwreck
VRAK Depth = 114 m N53.60510 E6.32395 Shipwreck
VRAK Depth = 114 m N54.05065 E8.22149 Shipwreck
VRAK Depth = 115 m N53.06093 E4.51284 Shipwreck
VRAK Depth = 115 m N53.61126 E6.38145 Shipwreck
VRAK Depth = 115 m N56.60869 E11.11935 Shipwreck
VRAK Depth = 115 m N57.01756 E10.72878 Shipwreck
VRAK Depth = 116 m N52.63754 E4.52853 Shipwreck
VRAK Depth = 116 m N52.64093 E4.52641 Shipwreck
VRAK Depth = 116 m N53.69264 E6.63113 Shipwreck
VRAK Depth = 116 m N54.94531 E8.07006 Shipwreck
VRAK Depth = 117 m N54.21863 E7.96882 Shipwreck
VRAK Depth = 117 m N56.50167 E10.97367 Shipwreck
VRAK Depth = 12 m N51.16873 E2.61651 Shipwreck
VRAK Depth = 12 m N51.34838 E3.85001 Shipwreck
VRAK Depth = 12 m N51.37276 E3.93196 Shipwreck
VRAK Depth = 12 m N51.39645 E4.18384 Shipwreck
VRAK Depth = 12 m N51.42783 E3.64128 Shipwreck
VRAK Depth = 12 m N51.43001 E3.56800 Shipwreck
VRAK Depth = 12 m N51.48506 E3.45396 Shipwreck
VRAK Depth = 12 m N51.92919 E4.12827 Shipwreck
VRAK Depth = 12 m N52.51821 E4.45055 Shipwreck
VRAK Depth = 12 m N52.55467 E4.43817 Shipwreck
VRAK Depth = 12 m N53.56704 E5.87092 Shipwreck
VRAK Depth = 12 m N53.57996 E6.04393 Shipwreck
VRAK Depth = 12 m N53.59849 E6.95066 Shipwreck
VRAK Depth = 12 m N53.68911 E6.83532 Shipwreck
VRAK Depth = 12 m N53.71951 E6.79445 Shipwreck
VRAK Depth = 12 m N54.58823 E7.73503 Shipwreck
VRAK Depth = 12 m N54.60021 E12.19708 Shipwreck
VRAK Depth = 12 m N54.83351 E14.65119 Shipwreck
VRAK Depth = 12 m N54.92265 E14.67679 Shipwreck
VRAK Depth = 12 m N55.13849 E12.50379 Shipwreck
VRAK Depth = 12 m N55.36965 E7.58845 Shipwreck
VRAK Depth = 12 m N55.42348 E8.10845 Shipwreck
VRAK Depth = 12 m N55.67847 E12.69170 Shipwreck
VRAK Depth = 12 m N55.70663 E17.35319 Shipwreck
VRAK Depth = 12 m N55.98626 E12.63719 Shipwreck
VRAK Depth = 12 m N56.16699 E12.33938 Shipwreck
VRAK Depth = 12 m N56.43149 E11.14623 Shipwreck
VRAK Depth = 12 m N56.59856 E11.10583 Shipwreck
VRAK Depth = 12 m N56.82560 E11.14037 Shipwreck
VRAK Depth = 12 m N56.82587 E11.30730 Shipwreck
VRAK Depth = 12 m N56.82591 E11.30720 Shipwreck
VRAK Depth = 12 m N56.82604 E11.30670 Shipwreck
VRAK Depth = 12 m N56.83399 E11.38166 Shipwreck
VRAK Depth = 12 m N56.84783 E11.43650 Shipwreck
VRAK Depth = 12 m N57.38250 E10.85567 Shipwreck
VRAK Depth = 121 m N51.16647 E2.61776 Shipwreck
VRAK Depth = 121 m N53.76958 E7.17318 Shipwreck
VRAK Depth = 122 m N51.61460 E3.36319 Shipwreck
VRAK Depth = 122 m N54.66166 E7.82648 Shipwreck
VRAK Depth = 123 m N52.31099 E4.25604 Shipwreck
VRAK Depth = 123 m N53.21352 E4.73835 Shipwreck
VRAK Depth = 123 m N53.51681 E5.73338 Shipwreck
VRAK Depth = 124 m N55.03982 E8.07585 Shipwreck
VRAK Depth = 125 m N53.45621 E5.14931 Shipwreck
VRAK Depth = 125 m N54.84960 E8.02000 Shipwreck
VRAK Depth = 126 m N51.95517 E3.87993 Shipwreck
VRAK Depth = 126 m N53.57624 E6.20956 Shipwreck
VRAK Depth = 127 m N51.16288 E2.50133 Shipwreck
VRAK Depth = 127 m N53.28844 E4.81336 Shipwreck
VRAK Depth = 127 m N53.57086 E5.94945 Shipwreck
VRAK Depth = 127 m N53.59720 E6.62122 Shipwreck
VRAK Depth = 127 m N56.76337 E11.21974 Shipwreck
VRAK Depth = 128 m N54.10692 E8.34158 Shipwreck
VRAK Depth = 129 m N52.24925 E4.38316 Shipwreck
VRAK Depth = 129 m N53.14852 E4.60144 Shipwreck
VRAK Depth = 129 m N53.66321 E6.39396 Shipwreck
VRAK Depth = 129 m N54.51234 E8.11616 Shipwreck
VRAK Depth = 129 m N55.37489 E14.26842 Shipwreck
VRAK Depth = 13 m N52.98266 E4.88410 Shipwreck
VRAK Depth = 13 m N53.30891 E4.86870 Shipwreck
VRAK Depth = 13 m N53.34132 E4.96375 Shipwreck
VRAK Depth = 13 m N53.57878 E6.48227 Shipwreck
VRAK Depth = 13 m N54.23104 E14.32448 Shipwreck
VRAK Depth = 13 m N54.69759 E12.76302 Shipwreck
VRAK Depth = 13 m N55.07027 E14.61768 Shipwreck
VRAK Depth = 13 m N55.32473 E13.49675 Shipwreck
VRAK Depth = 13 m N55.42179 E12.60149 Shipwreck
VRAK Depth = 13 m N55.42221 E8.05247 Shipwreck
VRAK Depth = 13 m N55.45223 E14.28992 Shipwreck
VRAK Depth = 13 m N55.65350 E12.95067 Shipwreck
VRAK Depth = 13 m N55.74191 E12.68612 Shipwreck
VRAK Depth = 13 m N56.06011 E11.17601 Shipwreck
VRAK Depth = 13 m N56.13761 E12.16780 Shipwreck
VRAK Depth = 13 m N56.81564 E10.88077 Shipwreck
VRAK Depth = 13 m N57.39850 E11.07300 Shipwreck
VRAK Depth = 130 m N58.12640 E11.08792 Shipwreck
VRAK Depth = 131 m N53.05907 E4.65469 Shipwreck
VRAK Depth = 132 m N52.44686 E4.30456 Shipwreck
VRAK Depth = 132 m N53.53926 E6.69629 Shipwreck
VRAK Depth = 132 m N53.57024 E6.62228 Shipwreck
VRAK Depth = 132 m N54.22929 E7.95091 Shipwreck
VRAK Depth = 133 m N51.35694 E3.75819 Shipwreck
VRAK Depth = 134 m N52.26281 E3.85179 Shipwreck
VRAK Depth = 135 m N51.41220 E3.01294 Shipwreck
VRAK Depth = 135 m N51.41220 E3.01294 Shipwreck
VRAK Depth = 135 m N53.56607 E6.64028 Shipwreck
VRAK Depth = 135 m N53.79904 E6.42601 Shipwreck
VRAK Depth = 136 m N51.41442 E3.48822 Shipwreck
VRAK Depth = 137 m N51.59275 E3.13304 Shipwreck
VRAK Depth = 137 m N52.81975 E4.50808 Shipwreck
VRAK Depth = 137 m N53.04964 E4.64372 Shipwreck
VRAK Depth = 137 m N54.31889 E8.03453 Shipwreck
VRAK Depth = 137 m N55.11742 E8.07425 Shipwreck
VRAK Depth = 137 m N56.59662 E16.35489 Shipwreck
VRAK Depth = 138 m N52.11984 E4.10817 Shipwreck
VRAK Depth = 139 m N55.43521 E12.58011 Shipwreck
VRAK Depth = 14 m N51.39836 E4.19644 Shipwreck
VRAK Depth = 14 m N51.89853 E3.63027 Shipwreck
VRAK Depth = 14 m N52.21450 E4.30867 Shipwreck
VRAK Depth = 14 m N52.55550 E4.39667 Shipwreck
VRAK Depth = 14 m N53.15442 E4.70796 Shipwreck
VRAK Depth = 14 m N53.35894 E4.85855 Shipwreck
VRAK Depth = 14 m N53.67455 E6.56217 Shipwreck
VRAK Depth = 14 m N53.78833 E7.02530 Shipwreck
VRAK Depth = 14 m N54.52234 E7.82563 Shipwreck
VRAK Depth = 14 m N55.03353 E13.02879 Shipwreck
VRAK Depth = 14 m N55.11273 E8.05557 Shipwreck
VRAK Depth = 14 m N55.23886 E8.00581 Shipwreck
VRAK Depth = 14 m N55.44279 E12.49786 Shipwreck
VRAK Depth = 14 m N55.58996 E7.83558 Shipwreck
VRAK Depth = 14 m N56.02806 E11.20896 Shipwreck
VRAK Depth = 14 m N56.54930 E12.90694 Shipwreck
VRAK Depth = 14 m N56.76950 E11.57311 Shipwreck
VRAK Depth = 14 m N57.40988 E10.59693 Shipwreck
VRAK Depth = 14 m N57.65059 E10.74683 Shipwreck
VRAK Depth = 140 m N57.99948 E10.99865 Shipwreck
VRAK Depth = 141 m N52.54021 E4.44006 Shipwreck
VRAK Depth = 141 m N53.55315 E5.89608 Shipwreck
VRAK Depth = 141 m N53.77717 E5.79128 Shipwreck
VRAK Depth = 142 m N53.42634 E4.15514 Shipwreck
VRAK Depth = 143 m N54.71597 E12.41290 Shipwreck
VRAK Depth = 144 m N51.94564 E4.18236 Shipwreck
VRAK Depth = 144 m N52.33966 E4.43482 Shipwreck
VRAK Depth = 144 m N55.77342 E10.69639 Shipwreck
VRAK Depth = 145 m N51.37017 E4.11701 Shipwreck
VRAK Depth = 145 m N52.53456 E4.26380 Shipwreck
VRAK Depth = 145 m N53.61454 E6.87163 Shipwreck
VRAK Depth = 145 m N53.69545 E6.58232 Shipwreck
VRAK Depth = 145 m N55.31179 E7.80481 Shipwreck
VRAK Depth = 145 m N55.45519 E12.57091 Shipwreck
VRAK Depth = 146 m N52.37025 E3.77931 Shipwreck
VRAK Depth = 146 m N52.84833 E4.48583 Shipwreck
VRAK Depth = 146 m N53.69376 E6.58474 Shipwreck
VRAK Depth = 146 m N55.36034 E12.61654 Shipwreck
VRAK Depth = 146 m N56.56710 E16.32904 Shipwreck
VRAK Depth = 147 m N52.83603 E4.56598 Shipwreck
VRAK Depth = 147 m N53.64454 E6.26035 Shipwreck
VRAK Depth = 147 m N55.15413 E12.57189 Shipwreck
VRAK Depth = 148 m N51.42416 E3.58921 Shipwreck
VRAK Depth = 148 m N53.59884 E6.27743 Shipwreck
VRAK Depth = 148 m N54.61217 E7.72704 Shipwreck
VRAK Depth = 149 m N54.67684 E12.54889 Shipwreck
VRAK Depth = 15 m N51.11491 E2.60408 Shipwreck
VRAK Depth = 15 m N51.49900 E4.13033 Shipwreck
VRAK Depth = 15 m N51.62057 E3.40251 Shipwreck
VRAK Depth = 15 m N52.06324 E4.04588 Shipwreck
VRAK Depth = 15 m N52.14350 E4.16100 Shipwreck
VRAK Depth = 15 m N52.24911 E4.29096 Shipwreck
VRAK Depth = 15 m N52.40667 E4.31917 Shipwreck
VRAK Depth = 15 m N52.81049 E4.56545 Shipwreck
VRAK Depth = 15 m N52.91229 E4.58079 Shipwreck
VRAK Depth = 15 m N53.58631 E6.04438 Shipwreck
VRAK Depth = 15 m N53.59557 E6.18699 Shipwreck
VRAK Depth = 15 m N53.71644 E6.57805 Shipwreck
VRAK Depth = 15 m N53.73345 E6.65324 Shipwreck
VRAK Depth = 15 m N54.93910 E14.83581 Shipwreck
VRAK Depth = 15 m N55.27621 E12.78429 Shipwreck
VRAK Depth = 15 m N55.35145 E8.10532 Shipwreck
VRAK Depth = 15 m N55.54852 E12.68806 Shipwreck
VRAK Depth = 15 m N55.67673 E8.01939 Shipwreck
VRAK Depth = 15 m N55.96597 E12.62856 Shipwreck
VRAK Depth = 15 m N56.07276 E15.61203 Shipwreck
VRAK Depth = 15 m N56.14695 E15.41365 Shipwreck
VRAK Depth = 15 m N56.26776 E16.59042 Shipwreck
VRAK Depth = 15 m N56.63811 E12.52228 Shipwreck
VRAK Depth = 15 m N57.65314 E10.75601 Shipwreck
VRAK Depth = 15 m N58.81283 E17.89967 Shipwreck
VRAK Depth = 151 m N53.63901 E6.28064 Shipwreck
VRAK Depth = 151 m N53.79115 E7.04710 Shipwreck
VRAK Depth = 152 m N52.82605 E4.55199 Shipwreck
VRAK Depth = 152 m N52.82606 E4.55249 Shipwreck
VRAK Depth = 152 m N53.41926 E5.12947 Shipwreck
VRAK Depth = 152 m N54.06474 E8.13793 Shipwreck
VRAK Depth = 152 m N56.82076 E12.41250 Shipwreck
VRAK Depth = 153 m N53.44057 E5.15828 Shipwreck
VRAK Depth = 154 m N51.41996 E3.46810 Shipwreck
VRAK Depth = 154 m N52.08668 E4.06543 Shipwreck
VRAK Depth = 154 m N52.28587 E4.15666 Shipwreck
VRAK Depth = 154 m N54.16136 E8.07356 Shipwreck
VRAK Depth = 155 m N51.42892 E3.49234 Shipwreck
VRAK Depth = 155 m N53.02018 E4.60025 Shipwreck
VRAK Depth = 155 m N53.59539 E6.12888 Shipwreck
VRAK Depth = 155 m N55.24694 E7.96029 Shipwreck
VRAK Depth = 155 m N56.47489 E12.53645 Shipwreck
VRAK Depth = 157 m N53.28157 E4.72936 Shipwreck
VRAK Depth = 157 m N55.34713 E12.62353 Shipwreck
VRAK Depth = 157 m N55.40523 E12.47013 Shipwreck
VRAK Depth = 158 m N53.00631 E4.59128 Shipwreck
VRAK Depth = 158 m N53.64572 E6.11668 Shipwreck
VRAK Depth = 158 m N53.77870 E6.80555 Shipwreck
VRAK Depth = 158 m N54.16316 E7.96163 Shipwreck
VRAK Depth = 158 m N55.37281 E13.84736 Shipwreck
VRAK Depth = 158 m N56.03157 E11.16363 Shipwreck
VRAK Depth = 16 m N51.12846 E2.63019 Shipwreck
VRAK Depth = 16 m N51.38937 E2.90193 Shipwreck
VRAK Depth = 16 m N51.83999 E3.92202 Shipwreck
VRAK Depth = 16 m N52.10957 E3.96021 Shipwreck
VRAK Depth = 16 m N52.56143 E3.71853 Shipwreck
VRAK Depth = 16 m N53.02208 E4.82861 Shipwreck
VRAK Depth = 16 m N53.51300 E6.03066 Shipwreck
VRAK Depth = 16 m N53.56259 E5.62206 Shipwreck
VRAK Depth = 16 m N53.58134 E5.08989 Shipwreck
VRAK Depth = 16 m N53.61454 E6.86099 Shipwreck
VRAK Depth = 16 m N54.72356 E12.50615 Shipwreck
VRAK Depth = 16 m N54.82404 E12.67717 Shipwreck
VRAK Depth = 16 m N54.83885 E7.91354 Shipwreck
VRAK Depth = 16 m N54.84422 E12.49222 Shipwreck
VRAK Depth = 16 m N55.04673 E12.52869 Shipwreck
VRAK Depth = 16 m N55.34840 E13.00587 Shipwreck
VRAK Depth = 16 m N55.34843 E13.00581 Shipwreck
VRAK Depth = 16 m N55.40561 E12.59516 Shipwreck
VRAK Depth = 16 m N55.68094 E7.81262 Shipwreck
VRAK Depth = 16 m N56.06325 E11.59204 Shipwreck
VRAK Depth = 16 m N56.22400 E11.16917 Shipwreck
VRAK Depth = 16 m N56.33082 E11.06740 Shipwreck
VRAK Depth = 16 m N56.34724 E12.47888 Shipwreck
VRAK Depth = 161 m N53.23951 E4.76290 Shipwreck
VRAK Depth = 161 m N54.72964 E7.91160 Shipwreck
VRAK Depth = 16-18 m N57.67203 E10.11050 Shipwreck
VRAK Depth = 162 m N54.08467 E8.10786 Shipwreck
VRAK Depth = 163 m N53.63638 E6.00458 Shipwreck
VRAK Depth = 164 m N52.01050 E4.01133 Shipwreck
VRAK Depth = 164 m N52.78934 E4.53179 Shipwreck
VRAK Depth = 164 m N53.37315 E4.98905 Shipwreck
VRAK Depth = 165 m N51.34537 E3.85466 Shipwreck
VRAK Depth = 165 m N51.56133 E3.23217 Shipwreck
VRAK Depth = 165 m N52.04885 E3.88027 Shipwreck
VRAK Depth = 165 m N52.55759 E4.41523 Shipwreck
VRAK Depth = 165 m N53.55763 E5.55113 Shipwreck
VRAK Depth = 165 m N53.60256 E6.18516 Shipwreck
VRAK Depth = 165 m N53.63122 E6.05140 Shipwreck
VRAK Depth = 166 m N53.68512 E6.06545 Shipwreck
VRAK Depth = 166 m N54.11799 E8.19578 Shipwreck
VRAK Depth = 166 m N56.55262 E11.34243 Shipwreck
VRAK Depth = 167 m N53.51823 E5.20740 Shipwreck
VRAK Depth = 167 m N54.03437 E8.10996 Shipwreck
VRAK Depth = 168 m N53.77764 E7.10793 Shipwreck
VRAK Depth = 168 m N53.80864 E7.21633 Shipwreck
VRAK Depth = 169 m N51.41727 E3.49775 Shipwreck
VRAK Depth = 169 m N53.64880 E6.36559 Shipwreck
VRAK Depth = 169 m N53.67245 E6.33661 Shipwreck
VRAK Depth = 169 m N53.71693 E6.26307 Shipwreck
VRAK Depth = 169 m N53.75161 E6.47843 Shipwreck
VRAK Depth = 17 m N51.19334 E2.81224 Shipwreck
VRAK Depth = 17 m N51.37343 E2.75218 Shipwreck
VRAK Depth = 17 m N51.37977 E4.22275 Shipwreck
VRAK Depth = 17 m N51.41339 E3.91835 Shipwreck
VRAK Depth = 17 m N51.41718 E3.50549 Shipwreck
VRAK Depth = 17 m N51.50321 E3.46371 Shipwreck
VRAK Depth = 17 m N52.05663 E4.06015 Shipwreck
VRAK Depth = 17 m N52.50610 E4.33536 Shipwreck
VRAK Depth = 17 m N53.53371 E5.51807 Shipwreck
VRAK Depth = 17 m N53.60682 E6.04576 Shipwreck
VRAK Depth = 17 m N53.63357 E6.21597 Shipwreck
VRAK Depth = 17 m N53.90292 E7.16653 Shipwreck
VRAK Depth = 17 m N54.33630 E11.34094 Shipwreck
VRAK Depth = 17 m N54.85964 E14.35405 Shipwreck
VRAK Depth = 17 m N54.90279 E7.70038 Shipwreck
VRAK Depth = 17 m N54.99201 E12.93955 Shipwreck
VRAK Depth = 17 m N55.38031 E12.57823 Shipwreck
VRAK Depth = 17 m N55.56880 E14.36998 Shipwreck
VRAK Depth = 17 m N56.09333 E11.86217 Shipwreck
VRAK Depth = 17 m N56.29020 E16.60425 Shipwreck
VRAK Depth = 17 m N57.16300 E8.68450 Shipwreck
VRAK Depth = 17 m N57.66683 E10.62550 Shipwreck
VRAK Depth = 17 m N58.77683 E17.83417 Shipwreck
VRAK Depth = 171 m N51.43170 E3.59764 Shipwreck
VRAK Depth = 171 m N53.58261 E4.92829 Shipwreck
VRAK Depth = 171 m N54.09017 E8.10817 Shipwreck
VRAK Depth = 172 m N53.10752 E4.61635 Shipwreck
VRAK Depth = 172 m N53.47053 E5.07045 Shipwreck
VRAK Depth = 172 m N53.47340 E5.06896 Shipwreck
VRAK Depth = 173 m N51.38706 E4.17119 Shipwreck
VRAK Depth = 173 m N53.79737 E7.18005 Shipwreck
VRAK Depth = 173 m N54.89400 E7.68913 Shipwreck
VRAK Depth = 174 m N51.41194 E2.73134 Shipwreck
VRAK Depth = 174 m N51.93165 E4.21871 Shipwreck
VRAK Depth = 174 m N53.52220 E5.17265 Shipwreck
VRAK Depth = 174 m N53.79991 E6.52293 Shipwreck
VRAK Depth = 174 m N53.90723 E7.18603 Shipwreck
VRAK Depth = 175 m N51.43306 E3.59196 Shipwreck
VRAK Depth = 175 m N51.89463 E3.53154 Shipwreck
VRAK Depth = 175 m N52.92089 E4.57331 Shipwreck
VRAK Depth = 175 m N53.38109 E4.97366 Shipwreck
VRAK Depth = 175 m N53.42080 E4.10721 Shipwreck
VRAK Depth = 175 m N53.56598 E6.66758 Shipwreck
VRAK Depth = 175 m N53.67190 E6.24007 Shipwreck
VRAK Depth = 175 m N54.01201 E8.21656 Shipwreck
VRAK Depth = 175 m N54.01611 E8.17245 Shipwreck
VRAK Depth = 176 m N52.84404 E4.52026 Shipwreck
VRAK Depth = 176 m N53.45681 E5.02960 Shipwreck
VRAK Depth = 176 m N53.45724 E5.03235 Shipwreck
VRAK Depth = 176 m N53.72628 E6.24050 Shipwreck
VRAK Depth = 176 m N53.82342 E7.10852 Shipwreck
VRAK Depth = 176 m N54.45333 E7.86109 Shipwreck
VRAK Depth = 176 m N56.16633 E11.94750 Shipwreck
VRAK Depth = 176 m N58.28362 E10.75382 Shipwreck
VRAK Depth = 177 m N51.34922 E3.86441 Shipwreck
VRAK Depth = 177 m N51.75642 E3.37901 Shipwreck
VRAK Depth = 177 m N51.75672 E3.37889 Shipwreck
VRAK Depth = 177 m N52.94873 E4.57589 Shipwreck
VRAK Depth = 177 m N53.37516 E4.97579 Shipwreck
VRAK Depth = 177 m N53.62822 E6.21719 Shipwreck
VRAK Depth = 177 m N54.12640 E8.09186 Shipwreck
VRAK Depth = 177 m N55.32028 E7.68464 Shipwreck
VRAK Depth = 178 m N51.41371 E3.96552 Shipwreck
VRAK Depth = 178 m N53.78517 E6.35843 Shipwreck
VRAK Depth = 178 m N53.91058 E6.82304 Shipwreck
VRAK Depth = 178 m N54.00304 E8.20700 Shipwreck
VRAK Depth = 179 m N52.29756 E4.14676 Shipwreck
VRAK Depth = 179 m N52.68333 E4.30950 Shipwreck
VRAK Depth = 179 m N53.54927 E6.01968 Shipwreck
VRAK Depth = 179 m N53.60037 E5.21558 Shipwreck
VRAK Depth = 179 m N53.79749 E7.12498 Shipwreck
VRAK Depth = 18 m N51.41903 E3.95875 Shipwreck
VRAK Depth = 18 m N51.44170 E3.99944 Shipwreck
VRAK Depth = 18 m N51.52699 E4.00416 Shipwreck
VRAK Depth = 18 m N51.53021 E2.86988 Shipwreck
VRAK Depth = 18 m N51.99634 E4.11188 Shipwreck
VRAK Depth = 18 m N52.26347 E3.73661 Shipwreck
VRAK Depth = 18 m N52.71717 E4.53383 Shipwreck
VRAK Depth = 18 m N52.82161 E5.16761 Shipwreck
VRAK Depth = 18 m N53.30342 E4.77936 Shipwreck
VRAK Depth = 18 m N53.45018 E4.04840 Shipwreck
VRAK Depth = 18 m N53.45316 E4.01980 Shipwreck
VRAK Depth = 18 m N53.56230 E5.15803 Shipwreck
VRAK Depth = 18 m N53.56903 E4.87748 Shipwreck
VRAK Depth = 18 m N53.59321 E6.42065 Shipwreck
VRAK Depth = 18 m N54.65533 E12.50850 Shipwreck
VRAK Depth = 18 m N54.68980 E13.13465 Shipwreck
VRAK Depth = 18 m N54.88643 E12.60816 Shipwreck
VRAK Depth = 18 m N55.01646 E12.69600 Shipwreck
VRAK Depth = 18 m N55.30782 E13.41028 Shipwreck
VRAK Depth = 18 m N55.44589 E7.35794 Shipwreck
VRAK Depth = 18 m N56.07349 E11.35072 Shipwreck
VRAK Depth = 18 m N56.14192 E11.39940 Shipwreck
VRAK Depth = 18 m N56.14499 E12.37427 Shipwreck
VRAK Depth = 18 m N56.15880 E12.45465 Shipwreck
VRAK Depth = 18 m N56.46082 E12.50820 Shipwreck
VRAK Depth = 18 m N57.31733 E8.52850 Shipwreck
VRAK Depth = 18 m N57.45273 E10.70195 Shipwreck
VRAK Depth = 181 m N53.81897 E6.55234 Shipwreck
VRAK Depth = 181 m N53.93351 E7.54985 Shipwreck
VRAK Depth = 181 m N54.72396 E12.70934 Shipwreck
VRAK Depth = 181 m N55.03461 E7.60747 Shipwreck
VRAK Depth = 182 m N53.10541 E3.85892 Shipwreck
VRAK Depth = 182 m N53.53188 E5.38617 Shipwreck
VRAK Depth = 182 m N53.53292 E5.39124 Shipwreck
VRAK Depth = 182 m N54.56894 E7.74074 Shipwreck
VRAK Depth = 18-22 m N57.71112 E10.28638 Shipwreck
VRAK Depth = 183 m N53.16435 E4.65593 Shipwreck
VRAK Depth = 183 m N53.37407 E4.98387 Shipwreck
VRAK Depth = 183 m N53.56807 E6.01510 Shipwreck
VRAK Depth = 183 m N55.50131 E7.28340 Shipwreck
VRAK Depth = 184 m N51.52605 E3.15026 Shipwreck
VRAK Depth = 184 m N52.73091 E4.31559 Shipwreck
VRAK Depth = 184 m N53.90340 E7.31350 Shipwreck
VRAK Depth = 185 m N52.25017 E3.94150 Shipwreck
VRAK Depth = 185 m N52.82508 E4.28163 Shipwreck
VRAK Depth = 185 m N53.58295 E6.61115 Shipwreck
VRAK Depth = 185 m N53.74832 E6.17728 Shipwreck
VRAK Depth = 185 m N54.01177 E8.16926 Shipwreck
VRAK Depth = 186 m N53.55560 E5.75549 Shipwreck
VRAK Depth = 186 m N53.70477 E6.35247 Shipwreck
VRAK Depth = 187 m N52.30817 E3.09283 Shipwreck
VRAK Depth = 187 m N52.56168 E4.33803 Shipwreck
VRAK Depth = 187 m N52.99958 E2.88174 Shipwreck
VRAK Depth = 187 m N53.57222 E5.12930 Shipwreck
VRAK Depth = 187 m N53.65379 E6.30291 Shipwreck
VRAK Depth = 188 m N52.10820 E3.80636 Shipwreck
VRAK Depth = 188 m N52.31444 E4.05101 Shipwreck
VRAK Depth = 188 m N53.44166 E5.17094 Shipwreck
VRAK Depth = 188 m N53.70089 E6.22011 Shipwreck
VRAK Depth = 188 m N53.89342 E6.55982 Shipwreck
VRAK Depth = 188 m N54.55597 E7.72348 Shipwreck
VRAK Depth = 189 m N51.88197 E3.23444 Shipwreck
VRAK Depth = 189 m N52.06933 E3.85650 Shipwreck
VRAK Depth = 189 m N53.13626 E4.60063 Shipwreck
VRAK Depth = 189 m N53.71560 E6.21901 Shipwreck
VRAK Depth = 189 m N53.86034 E7.24925 Shipwreck
VRAK Depth = 19 m N51.34522 E2.75972 Shipwreck
VRAK Depth = 19 m N51.50951 E3.37132 Shipwreck
VRAK Depth = 19 m N51.66933 E3.86917 Shipwreck
VRAK Depth = 19 m N52.15922 E3.87687 Shipwreck
VRAK Depth = 19 m N52.75950 E4.37483 Shipwreck
VRAK Depth = 19 m N53.46405 E4.82078 Shipwreck
VRAK Depth = 19 m N53.62255 E5.58318 Shipwreck
VRAK Depth = 19 m N54.01692 E8.11614 Shipwreck
VRAK Depth = 19 m N54.24021 E7.84557 Shipwreck
VRAK Depth = 19 m N54.69207 E13.27947 Shipwreck
VRAK Depth = 19 m N54.73389 E12.88556 Shipwreck
VRAK Depth = 19 m N54.76050 E12.91179 Shipwreck
VRAK Depth = 19 m N55.88355 E7.62084 Shipwreck
VRAK Depth = 19 m N56.14525 E12.47644 Shipwreck
VRAK Depth = 19 m N56.15700 E11.30567 Shipwreck
VRAK Depth = 19 m N56.29107 E11.14782 Shipwreck
VRAK Depth = 19 m N57.42172 E10.68337 Shipwreck
VRAK Depth = 19 m N57.42178 E10.68269 Shipwreck
VRAK Depth = 19 m N60.13846 E18.64644 Shipwreck
VRAK Depth = 191 m N51.39848 E2.73814 Shipwreck
VRAK Depth = 191 m N51.74429 E3.44047 Shipwreck
VRAK Depth = 191 m N53.22615 E4.69261 Shipwreck
VRAK Depth = 191 m N53.58114 E6.03371 Shipwreck
VRAK Depth = 191 m N53.84316 E6.55409 Shipwreck
VRAK Depth = 192 m N51.35175 E3.78782 Shipwreck
VRAK Depth = 192 m N52.03523 E3.73720 Shipwreck
VRAK Depth = 192 m N53.72094 E6.32859 Shipwreck
VRAK Depth = 192 m N53.92997 E6.63108 Shipwreck
VRAK Depth = 192 m N53.98766 E8.14498 Shipwreck
VRAK Depth = 192 m N54.96852 E7.45844 Shipwreck
VRAK Depth = 193 m N52.50883 E3.32033 Shipwreck
VRAK Depth = 193 m N53.54603 E5.11388 Shipwreck
VRAK Depth = 194 m N53.60948 E5.59251 Shipwreck
VRAK Depth = 194 m N53.81772 E6.81555 Shipwreck
VRAK Depth = 194 m N54.41628 E7.87767 Shipwreck
VRAK Depth = 194 m N54.84612 E7.55179 Shipwreck
VRAK Depth = 195 m N51.34541 E3.83676 Shipwreck
VRAK Depth = 195 m N51.69929 E2.62219 Shipwreck
VRAK Depth = 195 m N53.00604 E4.57347 Shipwreck
VRAK Depth = 195 m N53.42463 E4.35682 Shipwreck
VRAK Depth = 195 m N53.55277 E5.08716 Shipwreck
VRAK Depth = 195 m N53.55634 E5.12526 Shipwreck
VRAK Depth = 195 m N53.62970 E5.14479 Shipwreck
VRAK Depth = 195 m N53.97550 E8.12390 Shipwreck
VRAK Depth = 195 m N57.67879 E10.67959 Shipwreck
VRAK Depth = 196 m N53.43246 E5.12794 Shipwreck
VRAK Depth = 196 m N53.58513 E5.97727 Shipwreck
VRAK Depth = 196 m N53.70658 E6.30184 Shipwreck
VRAK Depth = 197 m N53.64590 E6.22543 Shipwreck
VRAK Depth = 197 m N53.71557 E6.04746 Shipwreck
VRAK Depth = 198 m N52.61450 E3.84764 Shipwreck
VRAK Depth = 198 m N53.86465 E6.86437 Shipwreck
VRAK Depth = 198 m N54.00437 E8.09093 Shipwreck
VRAK Depth = 198 m N55.41757 E6.90419 Shipwreck
VRAK Depth = 199 m N52.38428 E4.19404 Shipwreck
VRAK Depth = 199 m N53.92109 E7.23558 Shipwreck
VRAK Depth = 2 m N52.73454 E4.64031 Shipwreck
VRAK Depth = 2 m N53.28131 E4.97533 Shipwreck
VRAK Depth = 2 m N53.42569 E6.26373 Shipwreck
VRAK Depth = 2 m N53.47098 E5.83204 Shipwreck
VRAK Depth = 2 m N53.48456 E5.59214 Shipwreck
VRAK Depth = 2 m N53.99127 E11.26147 Shipwreck
VRAK Depth = 2 m N54.84735 E10.55451 Shipwreck
VRAK Depth = 2 m N55.62300 E12.68250 Shipwreck
VRAK Depth = 2 m N56.04968 E15.78927 Shipwreck
VRAK Depth = 2 m N56.08219 E15.57961 Shipwreck
VRAK Depth = 2 m N56.97779 E16.44461 Shipwreck
VRAK Depth = 2 m N56.97965 E16.44341 Shipwreck
VRAK Depth = 2 m N57.88818 E16.81843 Shipwreck
VRAK Depth = 2 m N57.91642 E19.22975 Shipwreck
VRAK Depth = 2 m N58.55603 E19.16581 Shipwreck
VRAK Depth = 2 m N58.78550 E17.85000 Shipwreck
VRAK Depth = 2 m N59.22666 E18.90013 Shipwreck
VRAK Depth = 2 m N60.11816 E18.68997 Shipwreck
VRAK Depth = 20 m N51.43633 E3.99833 Shipwreck
VRAK Depth = 20 m N51.67292 E3.24050 Shipwreck
VRAK Depth = 20 m N51.70317 E3.01150 Shipwreck
VRAK Depth = 20 m N52.28667 E3.78583 Shipwreck
VRAK Depth = 20 m N52.39829 E4.12466 Shipwreck
VRAK Depth = 20 m N52.72757 E3.83195 Shipwreck
VRAK Depth = 20 m N52.79720 E3.72061 Shipwreck
VRAK Depth = 20 m N53.38457 E4.82653 Shipwreck
VRAK Depth = 20 m N53.44422 E4.15231 Shipwreck
VRAK Depth = 20 m N53.45995 E4.15751 Shipwreck
VRAK Depth = 20 m N53.54924 E5.71020 Shipwreck
VRAK Depth = 20 m N53.99704 E8.11315 Shipwreck
VRAK Depth = 20 m N54.50990 E7.67177 Shipwreck
VRAK Depth = 20 m N54.70171 E13.43147 Shipwreck
VRAK Depth = 20 m N54.76104 E12.95136 Shipwreck
VRAK Depth = 20 m N54.83125 E7.27901 Shipwreck
VRAK Depth = 20 m N54.89930 E12.69523 Shipwreck
VRAK Depth = 20 m N54.94051 E14.64824 Shipwreck
VRAK Depth = 20 m N55.12667 E14.62833 Shipwreck
VRAK Depth = 20 m N55.25033 E12.71218 Shipwreck
VRAK Depth = 20 m N55.27951 E12.47875 Shipwreck
VRAK Depth = 20 m N55.29983 E13.38183 Shipwreck
VRAK Depth = 20 m N56.21681 E16.21369 Shipwreck
VRAK Depth = 20 m N56.24317 E11.90800 Shipwreck
VRAK Depth = 20 m N57.43533 E11.29167 Shipwreck
VRAK Depth = 20 m N57.43979 E10.68867 Shipwreck
VRAK Depth = 20 m N57.61493 E10.78857 Shipwreck
VRAK Depth = 20 m N57.65295 E11.31212 Shipwreck
VRAK Depth = 20 m N57.65300 E11.31221 Shipwreck
VRAK Depth = 20 m N57.83430 E19.16628 Shipwreck
VRAK Depth = 20 m N58.79333 E17.67017 Shipwreck
VRAK Depth = 20 m N58.79333 E17.89967 Shipwreck
VRAK Depth = 20 m N58.79667 E17.85517 Shipwreck
VRAK Depth = 20 m N58.85533 E18.11233 Shipwreck
VRAK Depth = 202 m N52.66139 E3.52682 Shipwreck
VRAK Depth = 203 m N53.42665 E4.98021 Shipwreck
VRAK Depth = 203 m N53.97012 E7.06330 Shipwreck
VRAK Depth = 204 m N53.11272 E4.55338 Shipwreck
VRAK Depth = 204 m N54.00145 E7.16827 Shipwreck
VRAK Depth = 205 m N51.71948 E2.61895 Shipwreck
VRAK Depth = 205 m N51.99752 E4.00209 Shipwreck
VRAK Depth = 205 m N52.13967 E4.02217 Shipwreck
VRAK Depth = 205 m N53.42548 E4.87745 Shipwreck
VRAK Depth = 207 m N51.42226 E3.58973 Shipwreck
VRAK Depth = 207 m N51.42227 E3.58970 Shipwreck
VRAK Depth = 207 m N53.91249 E7.00170 Shipwreck
VRAK Depth = 207 m N54.97214 E7.65483 Shipwreck
VRAK Depth = 207 m N55.04619 E6.74197 Shipwreck
VRAK Depth = 208 m N52.07354